รีวิวโรงพยาบาล

ถามหมอ

เพิ่งถอนฟันยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง ดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวได้ไหมครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)