โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ชื่อผู้สนับสนุน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มีปัญหา “หัวใจ” ให้ 13 คุณหมอคนดังด้านหัวใจช่วย

รวม 13 คุณหมอคนดังด้านหัวใจ จากโลกออนไลน์ แนะนำความชำนาญเฉพาะ และโรงพยาบาลที่สามารถพบคุณหมอได้
เผยแพร่ครั้งแรก 3 มี.ค. 2021 อัปเดตล่าสุด 3 มี.ค. 2021 เวลาอ่านประมาณ 6 นาที
มีปัญหา “หัวใจ” ให้ 13 คุณหมอคนดังด้านหัวใจช่วย

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

  • อาการใจสั่นเมื่อพบเรื่องตื่นเต้น หรือเจ็บปวดใจเวลาอกหัก อาจไม่ได้เป็นผลมาจาก "อารมณ์" เท่านั้น
  • บางอาการอาจเป็นสัญญาณของ "ปัญหาหัวใจ" ทางกายภาพได้
  • ในบทความนี้รวบรวมรายชื่อคุณหมอผู้ชำนาญการด้านหัวใจ ในสาขาต่างๆ เช่น ระบบไหลเวียนเลือด สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ เผื่อเป็นทางเลือกให้คุณแก้ปัญหาได้ตรงจุด

“หัวใจ” เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่เต้นเป็นจังหวะตลอดเวลาไม่ได้หยุดพัก เราไม่ต้องบังคับ หัวใจก็ทำงาน

หลายคนน่าจะเคยสังเกตว่า กิจกรรมและอารมณ์ของเรามีผลต่อหัวใจ ออกกำลังกายหนัก หัวใจก็เต้นเร็วขึ้น เวลาพบเรื่องตื่นเต้น คนที่ถูกใจ บางครั้งก็มีอาการใจสั่น พอถึงตอนอกหักก็เข้าใจชัดขึ้นมาว่า “ปวดใจ” ไม่ได้เป็นแค่คำเปรียบเทียบ แต่สามารถรู้สึก “ปวด” ที่เนื้อในอกซ้ายได้จริงๆ

ใครที่มีปัญหาเรื่องหัวใจในแง่อารมณ์ ความรัก คนใกล้ตัวคงช่วยได้ แต่ “ปัญหาหัวใจ” ในทางกายภาพ ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบไหลเวียนเลือด สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ไปให้คุณหมอดูอาการเสียหน่อยจะดีกว่า ซึ่งถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน อาจเริ่มต้นที่ 13 รายชื่อคุณหมอคนดัง การันตีความเก่งจากโลกออนไลน์

1. ศ. นพ. เกียรติชัย ภูริปัญโญ

แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จบการศึกษาอายุรศาสตร์ เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พบคุณหมอเกียรติชัย ภูริปัญโญ ได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลเวชธานี

2. ศ. นพ. กุลวี เนตรมณี

แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ผู้ชำนาญการด้านภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาล Touro Infirmary เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา จากนั้นศึกษาต่อสาขาอายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Clinical Cardiac Electrophysiology) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันเป็น ผอ. สถาบันวิจัยด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแปซิฟิก ริม สหรัฐอเมริกา และอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ชำนาญการด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

3. ผศ. นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ผศ. นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเคยได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Members of Royal College of Physicians of England: MRCP)

ปัจจุบัน ผศ. นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ เป็นนายกสมาคม แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถพบคุณหมอสุชาต ไชยโรจน์ ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

4. รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดสาขาอายุรศาสตร์ที่ Detroit Medical Center มหาวิทยาลัยเวย์นสเตด ดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เป็นแพทย์ประจำบ้านสถาบันเดียวกัน หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และสาขาการตรวจทางสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเอมโมรี แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

5. รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การฉีดสีและถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย

รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล เคยเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิต และแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เคยได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภารวมถึงได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล ได้ศึกษาต่อยอดสาขาการทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยไลเดิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้เป็นสมาชิกภาพในองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, แพทย์มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ Asian Pacic Society of Interventional Cardiology, Society for Cardiac Angiography and Coronary Interventions, European Association of Percutaneous Coronary Intervention

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสอายุรแพทย์หัวใจ และหัวหน้าสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพ

สามารถพบคุณหมอดำรัส ตรีสุโกศล ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์

6. ศ. คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การฉีดสี การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ และการถ่ายขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน

ศ. คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และ ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เคยรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก่อนจะมาเป็นผู้อำนายการคนแรกของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

พบคุณหมอประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช

7. นพ. วศิน พุทธารี อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และอายุรศาสตร์ เชี่ยวชาญการฉีดสี ซ่อมแซมหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน ตรวจกายวิภาคภายในหลอดเลือดด้วยอัลตราซาวด์ และเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านสายสวน

นพ. วศิน พุทธารี จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับการศึกษาต่อหลักสูตรประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอด เลือดหัวใจด้วยบอลลูน มหาวิทยาลัยเอมมอรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

พบคุณหมอวศิน พุทธารี ได้ที่โรงพยาบาลจุฬา และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

8. ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ทรวงอก เชี่ยวชาญการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด และการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศ จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปแพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตร Pediatric Cardiac Surgery จาก Royal Children Hospital Melbourne Australia

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศ ยังเป็นหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และยังเป็นแพทย์ที่ปรึกษาแผนกสถาบันหัวใจ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อีกด้วย

พบตุณหมอวิชัย เบญจชลมาศ ได้ที่โรงพยาบาลจุฬา และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

9. นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางสาขาอายุรเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ และการขยายเส้นเลือดส่วนปลายของร่างกาย

นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันคุณหมอวิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต เป็นผู้อำนวยการโครงการโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

10. รศ. นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และศัลยศาสตร์ทรวงอก

รศ. นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากนั้นต่อยอดการศึกษาด้านศัลยศาสตร์เฉพาะทางผ่าตัดหัวใจเด็ก ผู้ใหญ่ และทรวงอกจากเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

รศ. นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ เคยรับราชการอยู่โรงพยาบาลศิริราชถึง 25 ปี และเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาการในสมาคมทางการแพทย์ และบริษัทเครื่องมือแพทย์

ปัจจุบันคุณหมอสัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ เป็นศัลแพทย์ทรวงอกที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

11. ผศ. นพ. สุชาต ไชยโรจน์

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก

ผศ. นพ. สุชาต ไชยโรจน์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 มีผลงานเด่นเคยเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบ Fast-track ในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี ในฐานะอาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบัน ผศ. นพ. สุชาต ไชยโรจน์ เป็นหนึ่งในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12. รศ. นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤต อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน การปิดรูรั่วหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยไม่ต้องผ่าตัด และการป้องกันอันตรายจากรังสี

รศ. นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ต่อยอดการศึกษาจนได้ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปัจจุบัน รศ. นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

13. นพ. สุรพันธ์ สิทธิสุข

แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าหัวใจ การใส่เครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ

นพ. สุรพันธ์ สิทธิสุข จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และสาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ต่อยอดการศึกษาจนได้รับประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาไฟฟ้าหัวใจ Mayo Clinic และ Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

พบคุณหมอสุรพันธ์ สิทธิสุข ได้ที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลจุฬา

*เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายชื่อหมอเก่งที่มีการกล่าวถึงในโลกออนไลน์

**เรียงลําดับชื่อตามตัวอักษร ไม่ได้เป็นการจัดลำดับความสามารถใดๆ ทั้งสิ้น


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)