จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 20/01/2021 12:00

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

ยอดสะสม

12,653
(เพิ่มขึ้น 59)

กำลังรักษา

2,961

หายแล้ว

9,621

เสียชีวิต

71(เพิ่มขึ้น 1)

virus-icon
เกี่ยวกับ
COVID-19

shield-icon
การป้องกัน
COVID-19