จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 05/07/2020 11:36

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

ติดเชื้อ

3,190
(เพิ่มขึ้น 5)

กำลังรักษา

61

หายแล้ว

3,071

เสียชีวิต

58

virus-icon เกี่ยวกับ
COVID-19

shield-icon การป้องกัน
COVID-19