ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

รวมความหมาย คำย่อ คำศัพท์ ที่สามารถพบได้ในโรงพยาบาล หรือทางการแพทย์

ดูบทความเพิ่มเติม