ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

รวมความหมาย คำย่อ คำศัพท์ ที่สามารถพบได้ในโรงพยาบาล หรือทางการแพทย์

แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและหน้าที่ของแต่ละแผนก
แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลและหน้าที่ของแต่ละแผนก

รู้จักแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล แผนกไหนทำอะไร เพื่อตัดสินใจเข้ารับการรักษาได้ถูกต้องและตรงจุดมากที่สุด

ดูบทความเพิ่มเติม