BDMS Wellness Clinic
ชื่อผู้สนับสนุน
BDMS Wellness Clinic

รายการตรวจก่อนเตรียมทำ IVF และ ICSI มีอะไรบ้าง? ตรวจเพื่ออะไร? มาดูพร้อมๆ กัน

เจาะลึกรายการตรวจสำคัญระหว่างเตรียมตัวทำ IVF และ ICSI มีอะไรบ้าง จำเป็นอย่างไร ไขคำตอบได้ที่นี่
เผยแพร่ครั้งแรก 16 ส.ค. 2021 อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2023 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
รายการตรวจก่อนเตรียมทำ IVF และ ICSI มีอะไรบ้าง? ตรวจเพื่ออะไร? มาดูพร้อมๆ กัน

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเตรียมตัวทำ IVF และ ICSI เป็นการตรวจเพื่อดูความพร้อมและเพื่อให้เห็นความบกพร่องของระบบภายในร่างกายที่อาจส่งผลต่อการมีบุตรได้ 
 • ฮอร์โมนที่แพทย์นิยมตรวจก่อนเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้แก่ ฮอร์โมน FSH, ฮอร์โมน LH, ฮอร์โมนอีสตราไดออล (Oestradiol Hormone), ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone), และฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) หรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone)
 • หลังจากตรวจสุขภาพแล้ว ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือน ต้องเตรียมสุขภาพให้พร้อม แพทย์จะนัดเข้ามาตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพิ่มเติม โดยรายการตรวจหลักๆ ได้แก่ การตรวจฮอร์โมน AMH และตรวจฮอร์โมน FSH หรือคุณภาพการทำงานของรังไข่แต่ละรอบ (Follicle Stimulating Hormone) 
 • แพทย์จะออกแบบรายการรับวิตามินเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้ปรับและเสริมสร้างความพร้อมร่างกาย เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการมีบุตรให้เพิ่มมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเลือกทำเด็กหลอดแก้วหรือทำ IVF (In-vitro Fertilization) หรือจะเป็นการทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI) การเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมล้วนเป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มอัตราการสำเร็จได้

ดังนั้นก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทำ IVF และ ICSI แพทย์จะนัดหมายเข้ามาตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อตรวจความพร้อมของฮอร์โมน ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสืบพันธุ์ เพื่อจะได้ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเพิ่มเติมให้กับผู้เข้ารับบริการอย่างเหมาะสม

หลายคนอาจสงสัยว่า รายการตรวจเกี่ยวกับการทำ IVF และ ICSI มีอะไรบ้าง จะแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างไร

วันนี้ทาง HD.co.th มีคำตอบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนทำ IVF และ ICSI อย่างละเอียดจากนายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรีของ BDMS Wellness Clinic มาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนกัน

รายการตรวจเพื่อการเตรียมตัวทำ IVF และ ICSI

รายการตรวจต่อไปนี้จะเป็นรายการตรวจเพื่อเตรียมตัวก่อนที่คู่รักจะต้องกลับไปดูแลสุขภาพเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นเมื่อกลับมาตรวจสุขภาพอีกครั้ง และแพทย์ประเมินว่าร่างกายพร้อมเต็มที่ ก็จะสามารถทำ IVF และ ICSI ได้

ดังนั้นรายการตรวจก่อนเตรียมตัวทำ IVF และ ICSI จึงจะเป็นการตรวจเพื่อดูความพร้อมและเพื่อให้เห็นความบกพร่องของระบบภายในร่างกายที่อาจส่งผลต่อการมีบุตรได้ เช่น

 1. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม และระดับฮอร์โมนอินซูลิน 
  เพื่อทราบความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก
 2. ตรวจดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) 
  เพื่อดูระบบการเผาผลาญภายในร่างกายที่อาจนำไปสู่การเกิดภาวะอ้วน หรือโรคเบาหวานได้
 3. ตรวจดูร่างกายอย่างละเอียดในผู้หญิง 
  เพื่อบ่งชี้คุณภาพการทำงานของรังไข่ และมดลูก
 4. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 
  เพื่อตรวจดูการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ไข่ไม่ตกได้
 5. ตรวจฮอร์โมนที่ทำงานสัมพันธ์กับต่อมใต้สมอง
  เป็นตัวบ่งชี้ว่า ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ มีความเครียดมากเกินไปหรือเปล่า โดยฮอร์โมนที่แพทย์นิยมตรวจก่อนเริ่มรักษาภาวะมีบุตรยาก ได้แก่
 • ฮอร์โมน FSH (Follicle Stimulating Hormone) เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของรังไข่
 • ฮอร์โมน LH (Luteinizing Hormone) เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่และผลิตสเปิร์ม
 • ฮอร์โมนอีสตราไดออล (Oestradiol Hormone) เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างรังไข่และกระตุ้นการเจริญเติบโตของรังไข่
 • ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนควบคุมการไข่ตกและการมาของประจำเดือน กระตุ้นการทำงานของมดลูก และทำให้ร่างกายผู้หญิงพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์
 • ฮอร์โมนแอนโดรเจน (Androgen) หรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย

รายการตรวจระหว่างเตรียมทำ IVF และ ICSI

หลังจากตรวจสุขภาพก่อนเตรียมตัวทำ IVF และ ICSI แล้ว ในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนที่คู่รักต้องเตรียมสุขภาพให้พร้อม แพทย์ก็จะทำการนัดหมายเข้ามาตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพิ่มเติมด้วย โดยรายการตรวจหลักๆ จะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 • การตรวจฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณไข่ที่สะสมอยู่ในรังไข่

 • ตรวจฮอร์โมน FSH หรือคุณภาพการทำงานของรังไข่แต่ละรอบ (Follicle Stimulating Hormone) โดยจะตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง หากผลตรวจค่า FSH ออกมาปกติ หมายถึงคุณภาพของรังไข่แข็งแรงสมบูรณ์ดี

เพราะโอกาสการตั้งครรภ์ต้องอาศัยความพร้อมในทุกส่วนของระบบในร่างกาย การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดจึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้การทำ IVF และ ICSI ประสบความสำเร็จได้

บางครั้งคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากอาจไม่ทราบว่า มีปัญหาสุขภาพหรือจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในส่วนไหนบ้าง หรือต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเองอย่างไร

ซึ่งหากมีการเข้ารับการตรวจเชิงประจักษ์ให้เห็นค่าตัวเลข หรือข้อมูลการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายอย่างละเอียดร่วมกับการรับคำแนะนำจากแพทย์ ก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่า จะต้องรักษาสุขภาพอย่างไร จึงจะเพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้มากขึ้น

และนี่คือข้อได้เปรียบของผู้ที่มารับบริการ พร้อมรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ที่ BDMS Wellness Clinic เนื่องจากเป็นคลินิกที่เน้นด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ไม่ต้องรอให้ป่วยค่อย “รักษาโรค” อย่างเดียว

รายการตรวจก่อนเตรียมทำ IVF และ ICSI ที่ BDMS Wellness Clinic
รายการตรวจก่อนเตรียมทำ IVF และ ICSI ที่ BDMS Wellness Clinic

แพทย์จากคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี รวมทั้งทีมแพทย์จากคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของ BDMS Wellness Clinic จะร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้คุณในแบบเฉพาะบุคคล เช่น การเสริมวิตามินหรือปรับฮอร์โมน เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของทุกระบบในร่างกายคุณมีความพร้อมและเอื้อต่อการมีบุตรมากที่สุด

ทีมแพทย์จากคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของ BDMS Wellness Clinic

นอกจากนี้แพทย์จะออกแบบรายการรับวิตามินเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้ปรับและเสริมสร้างความพร้อมร่างกาย เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการมีบุตรให้เพิ่มมากขึ้น

ทีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณได้ให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสคู่ของคุณมากที่สุดในการมีเจ้าตัวน้อยแล้ว


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ตอบ 9 คำถามยอดฮิต เตรียมตัวก่อนทำ IVF และ ICSI อย่างไร ให้ “ติด” ง่าย?
ตอบ 9 คำถามยอดฮิต เตรียมตัวก่อนทำ IVF และ ICSI อย่างไร ให้ “ติด” ง่าย?

ตอบคำถามลึก ชัด ตรงประเด็น เกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวก่อนทำ IVF และ ICSI กินอะไร เสริมวิตามินยังไง ควรนอนอย่างไร ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง

อ่านเพิ่ม