กระเพาะปัสสาวะอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ความดันโลหิตสูง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคหลายบุคลิก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งปอด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต่อมทอนซิลอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Respiratory Acidosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Loss of Appetite - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Mononucleosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Myoma Uteri - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Prolactin - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เริมที่อวัยวะเพศหญิง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Clubbing Finger - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle Weakness) - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สับสน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้ออะซินีโตแบ็กเตอบอมมานนิไอ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lactose Intolerance - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคจิต - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สมองและระบบประสาท - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hypothyroidism - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Osteoporosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
การเดินและสมดุลผิดปกติ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หมอนรองข้อเข่าบาดเจ็บ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งลำไส้ใหญ่ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
HIB - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ตับอ่อนอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กาฬโรค - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ถุงน้ำที่ตับอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้อไซยาโนแบคทีเรีย - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Postpartum Depression - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ED: Erectile Dysfunction - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Zika Virus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
น้ำในหูไม่เท่ากัน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pulmonary Tuberculosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Rheumatic Diseases - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบซี - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งตับอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchiectasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แผลในกระเพาะอาหาร - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pneumonia in Children - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หัวใจเต้นผิดจังหวะ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
CT Scan - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Asbestosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เนื้องอกในสมอง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ACL Injury / ACL Tear - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lipoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ละเมอ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Campylobacter - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
วัคซีนผู้ใหญ่เเต่ละช่วงอายุ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้อนิวโมคอกคัส - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Upper Gastrointestinal Bleeding - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Trichomoniasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Jaundice - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lactose intolerance - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Meningitis (โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ) - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Otitis Media - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หลอดอาหารอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Gastritis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
BCC: Basal Cell Carcinoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Endometrial Hyperplasia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต่อมลูกหมากโต - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pericarditis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Atherosclerosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Rectal Prolapse - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hepatitis A - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สะเก็ดเงิน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Melanoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Oral Thrush - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ความผิดปกติของการรู้สึกตัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
พยาธิเข็มหมุด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Webbed Feet - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เครียด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปวดกล้ามเนื้อ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
คันทวารหนัก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Microcephaly - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hemorrhage - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
SLE: Systemic Lupus Erythematosus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Chemical Pregnancy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lichen Planus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Toxoplasmosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
นิ้วเท้างอจิก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไหล่ติด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Benign Paroxysmal Positional Vertigo - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กลาก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Whiplash - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปากนกกระจอก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Aortic Valve Stenosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Latex Allergy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pneumonia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hyperkalemia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งมดลูก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต้อกระจก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Morquio Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Chronic Fatigue Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน