ความดันโลหิตสูง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคหลายบุคลิก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Respiratory Acidosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Myoma Uteri - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
HIB - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กาฬโรค - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สับสน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchiectasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งตับ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เนื้องอกในสมอง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แผลที่ขาจากหลอดเลือดดำ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้ออะซินีโตแบ็กเตอบอมมานนิไอ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Upper Gastrointestinal Bleeding - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ละเมอ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Trichomoniasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Cushing Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เชื้อราในหู - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หลอดอาหารอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
DIC: Disseminated Intravascular Coagulation - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pericarditis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต่อมลูกหมากโต - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Rectal Prolapse - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pulmonary Tuberculosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ความผิดปกติของการรู้สึกตัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Oral Thrush - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Asbestosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปวดกล้ามเนื้อ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
คันทวารหนัก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hemorrhage - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pneumonia in Children - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
SLE: Systemic Lupus Erythematosus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Webbed Feet - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Chemical Pregnancy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lichen Planus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bronchitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไหล่ติด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งลำไส้ใหญ่ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปากนกกระจอก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Latex Allergy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hyperkalemia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต้อกระจก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Diarrhea - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Angioedema - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bell’s Palsy - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Golfer Elbow - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เล็บม่วง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กล้ามเนื้อหดรัด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ภูมิแพ้ผิวหนัง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ฝีฝักบัว - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Sinusitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้เลื่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Vocal Nodule - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Sebaceous Cyst - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Impetigo - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หูด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
XYY Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Psoriatic Arthritis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Macrocephaly - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
NEC: Necrotizing Enterocolitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคผื่นผิวหนังอักเสบรูปเหรียญ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
SAH: Subarachnoid Hemorrhange - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Neuroblastoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Meningitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
พาร์กินสัน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
GBS: Guillain-Barre Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
สับสน - สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน
อัลไซเมอร์ - สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกัน
กรดไหลย้อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Arthritis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Ulcerative Colitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Diverticulitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Sjogren's Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Chlamydia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Squamous Cell Carcinoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Aplastic Anemia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Skull Fracture - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Memory Loss - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ปัญญาอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
จมูกบาน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หลังค่อม - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
อีสุกอีใส - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร?
ไอกรน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Cystic Fibrosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งรังไข่ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน
Botulism - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Brucellosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Vestibular Neuronitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
TIA: Transient Ischemic Attack - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Mania - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Myasthenia gravis: MG - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กล้ามเนื้อกระตุก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แท้ง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคไมแอสทีเนียกราวิส (Myasthenia gravis; MG)
งูสวัด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เลือดและระบบน้ำเหลือง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hyperthyroid - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน