วิตามินดี - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prenolol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Magnesium Citrate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cholecalciferol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Doxy / Doxylcap - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Paracetamol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
​อึ่งคี้ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา OxyContin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amoxicillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันมะพร้าว - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pravachol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Magnesium Oxide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
กระเทียม - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
สะระแหน่ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dicloxacillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Venlafaxine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ชาผู่เอ๋อร์ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Citalopram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Clonazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Atarax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dimenhydrinate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Slippery Elm - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Methylphenidate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Norfloxacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Triamterene - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fenoterol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cinnarizine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metolazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tenormin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tadalafil - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Methocarbamol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Montelukast - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ephedrine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ventolin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Triamcinolone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fexofenadine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dexlansoprazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ibrofen / Gofen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา เมทาโซลาไมด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zolpidem - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Levofloxacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prozac - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Levothyroxine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nortriptyline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hydroxychloroquine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cetirizine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nitrofurantoin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Norgesic - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา B-Lady - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Justima - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Memantine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Miracid - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Aripiprazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pioglitazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Ashwagandha - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันตับปลา - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Quetiapine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zithromax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา 5-Hydroxytryptophan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Colchicine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Biotin - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diclofenac - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Astaxanthin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Neurontin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Divalproex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Valacyclovir - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ondansetron - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ultram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Naproxen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Coumadin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Adrenaline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tylenol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lipitor - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Brompheniramine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Azelastine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ortrip
ยารักษาโรคกระเพราะ
ยา ฟลูนิโซไลด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fentanyl - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Plavix - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Acetylcysteine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Synfonia - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Acetazolamide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Terbutaline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Bromelain - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Taraxin / Allerax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา HCTZ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Abilify - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Escitalopram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Controloc - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Adderall - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fenafex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Depakine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
วิตามินบี 12 - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lubric-Eyes - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Coenzyme Q10 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Klonopin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cifloxin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
สารสกัดคาโมมายล์และเห็ดหลินจือ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง