ยา Doxy / Doxylcap - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันตับปลา - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา อะม็อกซี่ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prenolol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Ashwagandha - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hydrocodone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Advil / Motrin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metformin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tadalafil - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Quinethazone / Spironolactone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lopressor / Toprol XL - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ไดแอน 35 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Coenzyme Q10 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Atarax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dimenhydrinate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ฟลูนิโซไลด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
วิตามินบี 12 - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dexlansoprazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fenoterol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Clonazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Methylphenidate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cholecalciferol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Levofloxacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ventolin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metolazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ibrofen / Gofen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
วิตามินดี - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Paracetamol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Levothyroxine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tryptanol / Polytanol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา เมทาโซลาไมด์ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nortriptyline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hydroxychloroquine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Controloc - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Methocarbamol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Justima - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zolpidem - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Sulfamethoxazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา B-Lady - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nebivolol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pioglitazone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amoxicillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา OxyContin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Magnesium Oxide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Biotin - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diclofenac - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา 5-Hydroxytryptophan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Colchicine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Astaxanthin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ultram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Divalproex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ondansetron - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Norgesic - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Brompheniramine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lipitor - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ipratropium Bromide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Emu Oil - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ortrip
ยารักษาโรคกระเพราะ
ยา Dicloxacillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Postinor 2 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Colloidal Silver - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
นมผึ้ง - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Terbutaline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Abilify - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lermera - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fentanyl - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Bromelain - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา HCTZ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Fenafex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Bestatin / Zimmex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
น้ำมันมะพร้าว - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cifloxin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Celexa - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Chlorella - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
กระเทียม - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Depakine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Wellbutrin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา คลอทาลิโดน - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Choline - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
สะระแหน่ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Coumadin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Clopidogrel - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Potassium chloride - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tenormin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยาแก้ไอ
ยา Damiana - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ขิง - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zyrtec-D - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Folic Acid - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา ไอโอดีน - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Rocephin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ชะเอมเทศ - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
บัวบก - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lutein - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hyaluronic Acid - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Mercilon 21 และ 28 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยาฆ่าเชื้อ
ยา Glucomannan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง