กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Wellbutrin (ตัวยา Bupropion)

เผยแพร่ครั้งแรก 8 ส.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 33 นาที

Wellbutrin เป็นชื่อการค้าของยาสามัญที่ชื่อว่า Bupropion ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า 

นอกจากนั้น ยา Bupropion ภายใต้ชื่อการค้าว่า Zyban ยังเป็นยาที่นำมาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่อีกด้วย Wellbutrin เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่มที่เรียกว่า aminoketone ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่เหมือนกับยาต้านเศร้าในกลุ่มอื่น ๆ เช่น selective-serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น Prozac, Paxil หรือ Zoloft ซึ่งยา Wellbutrin นี้จะปรับระดับและการทำงานของสารสื่อประสาท norepinephrine และ dopamine

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

อย่างไรก็ดี ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดว่าสามารถช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างไร นอกจากนั้น แพทย์ยังสั่งจ่ายยานี้เพื่อช่วยรักษาโรคสมาธิสั้นและโรคอารมณ์สองขั้วร่วมกับยากลุ่มอื่น เช่น SSRI อีกด้วย

องค์การอาหารรและยาอนุมัติให้สามารถใช้ยานี้ในการรักษาโรคซึมเศร้าได้เมื่อปี 1985 อย่างไรก็ตาม มีการถอดยาออกจากตลาดในปี 1986 เนื่องจากพบว่า ยานี้จะเพิ่มความถี่ของการชักในผู้ป่วยโรคบูลิเมียที่ไม่มีอาการซึมเศร้าเมื่อรับประทานในขนาด 400-600 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อมาในปี 1989 องค์การอาหารและยาอนุมัติให้ใช้ยานี้ได้ใหม่อีกครั้ง แต่ในขนาดที่ลดลงและมีการประกาศคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก ในปี 2006 มีการอนุมัติให้สามารถใช้ยาตัวนี้ในการรักษาโรคซึมเศร้าชนิดที่เป็นเฉพาะฤดูกาลได้เป็นตัวแรก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ยา Wellbutrinm

Wellbutrin สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความคิดและพฤติกรรมฆ่าตัวตายให้สูงขึ้นได้ในเด็ก, วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งมีอายุระหว่าง 18-24 ปี เช่นเดียวกับยาต้านเศร้าตัวอื่น ๆ ดังนั้น ระหว่างการใช้ยานี้ จึงต้องมีการติดตามผู้ป่วยเพื่อดูว่ามีอาการซึมเศร้าแย่ลง และเริ่มมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก ๆ ที่เริ่มรับประทานยาหรือเมื่อมีการปรับระดับยาเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ก่อนที่จะเริ่มรับประทานยานี้ คุณจะต้องแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่งและยาที่คุณซื้อรับประทานเอง วิตามิน อาหารเสริม และยาเสพติด โดยเฉพาะหากคุณกำลังรับประทานยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เช่น Marplan (isocarboxazid) หรือ Nardil (phenelzine)

ผู้ที่มีประวัติชักหรือเป็นโรคลมชัก มีความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอาหาร เช่น โรคบูลิเมีย หรือ anorexia nervosa หรือกำลังใช้หรือถอนแอลกอฮอล์และยาอื่น ๆ ที่ใช้รักษาโรควิตกกังวล, โรคลมชักและโรคนอนไม่หลับเช่น Xanax, Valium และ Ativan มักเป็นกลุ่มที่ไม่ควรใช้ยานี้ การใช้ยานี้ยังอาจทำให้ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร amphetamine นั้นเป็นบวกปลอมได้อีกด้วย นอกจากนั้น หากคุณเป็นโรคตับหรือโรคไต, กำลังใช้ยาอินซูลินเพื่อรักษาโรคเบาหวาน, กำลังใช้ยาต้านเศร้าตัวอื่น หรือกำลังใช้แผ่นแปะนิโคติน จำเป็นที่จะต้องแจ้งแพทย์ก่อนเริ่มยา

การใช้ยา Wellbutrin ในหญิงตั้งครรภ์

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่ในบางกรณี ประโยชน์ที่ได้จากยานั้นอาจมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยานี้ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้นพบว่า ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติแต่กำเนิดเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American journal of Obstetrics and Gynecology เสนอว่า การใช้ยา Wellbutrin ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วย แต่จำเป็นต้องมีข้อมูลมากกว่านี้จึงจะสามารถสรุปความเกี่ยวข้องนี้ได้อย่างชัดเจน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ยา wellbutrin ยังสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมและมีหลักฐานบางชิ้นที่พบว่า อาจทำให้ทารกเกิดอาการชักได้ นอกจากนั้นยังอาจจะลดปริมาณน้ำนมของมารดาอีกด้วย ดังนั้น คุณจึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา wellbutrin ระหว่างที่ให้นมบุตร

การใช้ยา wellbutrin กับการลดน้ำหนัก

รายงานของ Stanford School of Medicine และอีกหลายแหล่งได้สรุปว่า การใช้ยา wellbutrin มีความเกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักตัวที่ลดลง นี่เป็นหนึ่งในความแตกต่างระหว่างยา wellbutrin กับยาต้านเศร้าอื่น ๆ ซึ่งมักทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยยังพบว่า การใช้ยา wellbutrin ร่วมกับการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมนั้นสามารถทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน องค์การอาหารและยายังไม่ได้อนุมัติให้ใช้ยานี้เพื่อการลดน้ำหนัก

การใช้ยา Wellbutrin กับโรควิตกกังวล

แพทย์บางคนอาจสั่งจ่ายยานี้เพื่อใช้รักษาโรควิตกกังวลโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาบางชิ้นพบว่า การใช้ยานี้จะทำให้ผู้ป่วยที่รับประทานยาเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรือสาเหตุอื่น ๆ นั้นเกิดอาการวิตกกังวลได้ รายงานในวารสาร Current Psychiatry ปี 2012 สรุปว่า ในผู้ที่เป็นโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้านั้น ยังไม่ควรใช้ยานี้เป็นยาตัวแรกในการรักษาอยู่ดี เนื่องจากในปัจจุบัน องค์การอาหารและยายังไม่ได้อนุมัติให้ใช้ยานี้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Wellbutrin

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยา wellbutrin

หากคุณมีอาการดังกล่าวรุนแรงหรือเรื้อรัง ควรแจ้งแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Wellbutrin 

หากมีอาการดังกล่าว ให้หยุดใช้ยา wellbutrin และรีบไปพบแพทย์ทันที

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ปฏิกิริยาระหว่างยา Wellbutrin กับสารอื่น ๆ

Wellbutrin กับแอลกอฮอล์ มีรายงานที่พบว่า ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่รับประทานยานี้จะมีอาการทางจิตเวชและระบบประสาทรุนแรงมากขึ้นและทำให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ลดลง ดังนั้น ระหว่างที่รับประทานยานี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Wellbutrin กับยาชนิดอื่น ๆ

ยา wellbutrin อาจทำปฏิกิริยากับยาต่อไปนี้ได้

 • Paroxetine (paxil)
 • Sertraline (Zoloft)
 • Fluoxetine (Prozac)
 • Diazepam (Valium)
 • Clopidogrel (Plavix)
 • Ticlopidine (Ticlid)
 • Orphenadrine (Norflex, Banflex)
 • Carbamazepine (Tegretol)
 • Clotrimazole (Canesten, Lotrimin)
 • Rifampicin (Rifadin)
 • Ritonavir (Norvir)
 • Lopinavir (Kaletra)
 • Elfavirenz (Sustiva)
 • St. John’s wort
 • Phenobarbital (Luminal)
 • Caramazepinen (Carbatrol, Tegretol, Equetro, Epitol)
 • Phenytoin (Dilantin, Phenytek)
 • Venlafaxine (Effexor)
 • Nortriptyline (Pamelor)
 • Imipramine (Tofranil)
 • Desipramine (Norpramin)
 • Haloperidol (Haldol)
 • Risperidone (Risperdol)
 • Thioridazine (Sonapax, Thioril)
 • Metropolol (Lopressor)
 • Propafenone (Rythmol)
 • Flecainide (Tambocor)

นอกจากนั้น ยังต้องระมัดระวังการใช้ยา Wellbutrin ร่วมกับยาอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการชักได้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ bupropion, ยาจิตเวช, ยาต้านเศร้าชนิดอื่น ๆ, ยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือยาในกลุ่ม steroid บางชนิดที่ใช้รักษาโรคหอบหืด

ยา Wellbutrin กับสารอื่น ๆ

ยานี้สามารถรับประทานพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหารก็ได้และไม่ควรขับรถหรือใช้งานเครื่องจักรที่อันตรายจนกว่าจะทราบผลของยาที่ส่งผลต่อร่างกายของคุณ

ขนาดของยา Wellbutrin ที่ใช้ในการรักษา

Wellbutrin มีในรูปแบบเม็ดมาตรฐานขนาด 75 มิลลิกรัม มียาที่ออกฤทธิ์ได้นาน ขนาด 100 มิลลิกรัม และยาที่ออกฤทธิ์ได้นานมาก ขนาด 150 และ 300 มิลลิกรัม ขนาดของยาที่ใช้ในการรักษามักจะอยู่ที่ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งแบ่งเป็น 100 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน ภายหลังจากรับประทานยาไปแล้ว 3 วัน แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น 300 มิลลิกรัม ซึ่งให้แบ่งรับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม 3 ครั้ง และรับประทานห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

แพทย์จะค่อย ๆ เพิ่มขนาดของยาอย่างช้า ๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชัก ซึ่งขนาดสูงสุดที่ใช้ได้อยู่ที่ 450 มิลลิกรัมต่อวัน ยาในรูปแบบออกฤทธิ์นานมักจะรับประทานวันละครั้งในตอนเช้า และสามารถออกฤทธิ์อยู่ได้ทั้งวัน คุณควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน และอย่ารับประทานใกล้กับเวลานอนมากเกินไป เวลารับประทานยา ให้กลืนเข้าไปทีเดียวทั้งเม็ด อย่าหัก เคี้ยวหรือบดยา คุณอาจต้องรอประมาณ 1 เดือนหรือนานกว่านั้นก่อนที่จะสังเกตเห็นอาการที่ดีขึ้นจากการใช้ยา หลังจากนั้น ให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและอย่าหยุดยาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์

การหยุดยาอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ ซึ่งจะทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติซ้ำ ๆ และควบคุมไม่ได้ กระสับกระส่าย วิตกกังวล อยู่ไม่สุขและปวดหัวและอย่ารับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีสาร bupropion มากกว่า 1 ชนิด เพราะอาจทำให้คุณได้รับยาในขนาดที่มากเกินไปได้

การได้รับยา wellbutrin เกินขนาด

การได้รับยานี้เกินขนาดถือเป็นภาวะที่อันตราย และอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่พบได้น้อย

อาการของผู้ที่ได้รับยาเกินขนาดประกอบด้วย

 • เห็นภาพหลอน
 • อาเจียน
 • มีพฤติกรรมก้าวร้าว
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • ชัก

หากมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาไปห้องฉุกเฉินทันที หากผู้ป่วยหมดสติหรือไม่หายใจ ให้โทรหา 911 ในปัจจุบัน ยังไม่ทราบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่พบความแตกต่างทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี

การลืมรับประทานยา wellbutrin

ให้ข้ามยามื้อที่ลืมนั้นไปและกลับมารับประทานยาตามเวลาปกติ เว้นระยะห่างระหว่างการรับประทานยาแต่ละครั้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง อย่ารับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืมรับประทานเข้าไป

รูปภาพของยา wellbutrin

Buproprion 75 mg-TEV, yellow, round, film coated

Buproprion 100 mg-TEV, pink, round, film coated

Wellbutrin 75 mg, yellow, round, film coated

Wellbutrin 100 mg, red, round, film coated

Bupropion 75 mg-MYL, peach, round, film coated

Bupropion 100 mg-MYL, blue, round, film coated

BuPROPion 75 mg-GG, lavender, round, film coated

BuPROPion 100 mg-GG, lavender, round, film coated

Bupropion 100 mg-APO, purple, round,

Bupropion 75 mg-APO, orange, round,

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยา Wellbutrin

คำถาม : การรับประทานยา Wellbutrin และ Pristiq ร่วมกันนั้นจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่?
คำตอบ : ยาทั้งสองชนิดมีโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักเพิ่มได้ แต่พบว่าทำให้น้ำหนักลดลงได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม หากรับประทานยาทั้ง 2 ชนิดร่วมกันในผู้ป่วยบางรายอาจทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้

คำถาม : ฉันรับประทานยา Wellbutrin มาประมาณ 5-6 ปี และน้ำหนักขึ้นมาแล้ว 55 ปอนด์ นี่เป็นเรื่องปกติหรือไม่?
คำตอบ : การรับประทานยา Wellbutrin อาจทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ แต่พบว่ายามักจะทำให้น้ำหนักลดลงมากกว่า

คำถาม : ขนาดของยา wellbutrin สูงสุดที่แพทย์สามารถสั่งได้ต่อวันนั้นอยู่ที่เท่าไร? ปัจจุบันฉันรับประทานยาขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า/วิตกกังวลและช่วยลดอาการที่เกิดเมื่อเลิกบุหรี่ แต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ช่วยเท่าไร
คำตอบ :  ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า ขนาดของยาที่สามารถใช้ได้นั้นอยู่ที่ 300-450 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นอยู่กับภาวะที่ใช้ในการรักษาและสูตรของยาที่ใช้ หากคุณรู้สึกว่าขนาดของยาที่คุณได้รับนั้นยังทำให้คุณมีอาการเหมือนเดิม คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาทางเลือกอื่นในการรักษา 

คำถาม : Wellbutrin ทำให้ผู้หญิงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่?
คำตอบ : หนึ่งในผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยา Wellbutrin (Bupropion) คือ น้ำหนักและความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยบางคนพบว่า การเปลี่ยนไปรับประทานยาต้านเศร้าตัวอื่นสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ดังนั้น คุณจึงควรปรึกษาแพทย์ว่าควรเปลี่ยนชนิดของยาหรือไม่ อย่าหยุดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณยาที่รับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ การหยุดใช้ยาอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ 

คำถาม : ฉันรับประทานยา Wellbutrin XL 300 มิลลิกรัมต่อวันมานาน 3 เดือนแล้ว ยานี้ทำให้เกิดอาการหวาดระแวงอย่างกะทันหันได้หรือไม่? และฉันสามารถหยุดยาได้ทันทีเลยหรือเปล่า?
คำตอบ : Wellbutrin (Bupropion) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้า ซึ่งยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดอาการถอนยาเมื่อหยุดยาอย่างกะทันหัน แต่ยาชนิดนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอาการถอนยาเหมือนยาต้านเศร้าตัวอื่น ดังนั้น คุณสามารถหยุดยาได้ทันทีโดยไม่ต้องค่อย ๆ ลดขนาดยาลงเรื่อย ๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ยานี้ คือ ยาสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความคิดและพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายได้เช่นเดียวกับยาต้านเศร้าตัวอื่นๆ โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 24 ปี ผู้ป่วยทุกคนที่รับประทานยาจะต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในช่วงเดือนแรก ๆ ของการเริ่มยา

ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า ยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น กระสับกระส่าย กระวนกระวาย ก้าวร้าว หรืออยู่ไม่สุขได้ หากคุณมีอาการดังกล่าวหรือมีอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง คุณควรปรึกษาแพทย์ทันที นอกจากนั้น หากคุณต้องการจะหยุดยา คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเช่นกัน 

คำถาม : ยา Wellbutrin XL เป็นยาที่ออกฤทธิ์นานหรือไม่?
คำตอบ : ยา Wellbutrin (Bupropion) นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่ง wellbutrin เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทันที และสามารถรับประทานได้วันละ 3 ครั้ง Wellbutrin SR (bupropion sustained-release) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นและรับประทานเพียงวันละ 2 ครั้ง ในขณะที่ Wellbutrin XL (bupropion extended-release) สามารถออกฤทธิ์ได้นาน 24 ชั่วโมง หากยานี้ยังไม่สามารถรักษาอาการที่คุณเป็นอยู่ แพทย์อาจเพิ่มขนาดของยาที่รับประทานได้ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดของยาหรือต้องการเปลี่ยนยา 

คำถาม : ยา Wellbutrin XR และ Wellbutrin SR แตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) SR มักต้องรับประทานวันละ 2 ครั้งในขณะที่ยา XR สามารถรับประทานได้แบบวันละครั้ง บริษัทผู้ผลิตกล่าวว่า ยานี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานยาได้ง่ายขึ้นและลืมรับประทานยาลดลง ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้เลือกชนิดของยาที่เหมาะสมให้เหมาะกับอาการของคุณ

คำถาม : ผลข้างเคียงของการรับประทานยา Wellbutrin 100 มิลลิกรัมคืออะไร?
คำตอบ : หากคุณมีอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือคอบวม, มีอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงใหม่หรือรุนแรงกว่าเดิม กระสับกระส่าย หวาดระแวง นอนไม่หลับ รู้สึกก้าวร้าว ซึมเศร้ามากกว่าเดิม หรืออยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกาย, มีอาการชัก หรือหัวใจเต้นผิดปกติและเร็ว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงอื่นที่อาจพบได้มากกว่าแต่รุนแรงน้อยกว่าประกอบด้วย ปวดหัวหรือเป็นไมเกรน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปากแห้ง สับสน มึนหัว มือสั่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลดหรือเพิ่ม คันหรือมีผื่นที่ผิวหนังเล็กน้อย เหงื่อออกมากขึ้น หรือมีอารมณ์ทางเพศลดลง หากคุณมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ฉันรับประทานยา wellbutrin ที่เป็นชื่อการค้าก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ยาชื่อสามัญ แต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม เพื่อนของฉันอีก 2 คนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่เหมือนกัน มันมีความแตกต่างระหว่างยาชื่อการค้ากับยาสามัญหรือไม่?
คำตอบ : อาจต้องตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพของยาชื่อสามัญซ้ำหากคุณมีความรู้สึกดังกล่าว ส่วนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกับยาชนิดที่ออกฤทธิ์นาน แต่โดยปกติแล้ว ยาชื่อการค้าและยาสามัญนั้นมีส่วนผสมแบบเดียวกัน

คำถาม : ลูกสาวอายุ 16 ปีของฉันเพิ่งเริ่มรับประทานยา wellbutrin ขนาด 150 มิลลิกรัม ขนาดที่ใช้นี้สูงเกินไปสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ยาหรือไม่?
คำตอบ : ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า แนะนำให้เริ่มใช้ยาขนาด 150 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ แต่หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยที่จำเพาะกับคุณควรปรึกษาแพทย์ที่เป็นผู้สั่งยา

คำถาม : ฉันกำลังรับประทานยา Wellbutrin XL ขนาด 300 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า ฉันจะบอกได้อย่างไรว่ายานี้ได้ผล? เพราะฉันยังคงรู้สึกเศร้าและสงสัยว่ายานี้อาจไม่ได้ผล? เราเกิดอาการดื้อยาได้หรือไม่? ฉันรับประทานยานี้มา 4 เดือนแล้ว
คำตอบ : Wellbutrin XL (bupropion hydrochloride extended-release tablets) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและป้องกันอาการซึมเศร้าตามฤดูกาล หากคุณกำลังรับประทานยานี้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า คุณอาจต้องรอหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลของการใช้ยา และเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้น คุณจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งต่อ แต่หากคุณรู้สึกว่ายานี้ไม่ช่วยบรรเทาอาการที่คุณเป็น คุณควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : Wellbutrin ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่ทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ประมาณ 5 ปอนด์ในผู้ป่วยที่รับประทานยาประมาณ 28% การใช้ยาชนิดที่ออกฤทธิ์นานอาจทำให้น้ำหนักลดได้ใน 15% ของผู้ที่ใช้ยา และหากใช้ยาชนิดที่ออกฤทธิ์นานพิเศษ อาจมีผู้ป่วยที่รับประทานยาประมาณ 25% ที่มีน้ำหนักตัวลดมากกว่า 5 ปอนด์ ดังนั้น ยานี้จึงเป็นยาที่มีโอกาสทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยมาก และผู้ที่มีอาการนี้ส่วนมากมักเป็นผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ 

คำถาม : สามีของฉันต้องจ่ายค่ายา wellbutrin เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ฉันสงสัยว่ายานี้มียาสามัญหรือไม่?
คำตอบ : ยา wellbutrin มีในรูปแบบยาสามัญ คุณอาจต้องสอบถามจากร้านขายยา ซึ่งยาสามัญส่วนมากมักมีราคาถูกกว่ายาชื่อการค้า และคุณอาจต้องแจ้งร้านขายยาเพื่อให้ได้ยาสามัญที่มียี่ห้อเดียวกันทุกครั้งเพื่อให้ผลการรักษาในระยะยาวดีขึ้น

คำถาม : มีวิตามิน แร่ธาตุหรือสมุนไพรอะไรที่ฉันไม่ควรรับประทานพร้อมกับยา wellbutrin หรือไม่?
คำตอบ : มีแน่นอน อย่างไรก็ตาม คุณควรจะให้ชื่อของวิตามิน แร่ธาตุ และสมุนไพรที่คุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะรับประทานยามามากกว่าเพื่อให้เราสามารถแนะนำคุณได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างของยาและสมุนไพรที่คุณควรหลีกเลี่ยงประกอบด้วย valerian, St.John’s wort, SAMe, gotu kola และ kava kava

คำถาม : ฉันสามารถรับประทานยา Wellbutrin XL วันละ 150 มิลลิกรัมพร้อมกับวิตามิน D3 5000 มิลลิกรัม ได้หรือไม่?
คำตอบ : จากข้อมูลของบริษัทยาพบว่า สามารถรับประทานยาทั้ง 2 ชนิดร่วมกันได้โดยไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา

คำถาม : ฉันรับประทานยา Wellbutrin SR เมื่อคืน และวันนี้ฉันรู้สึกกระสับกระส่าย ฉันควรหลีกเลี่ยงยานี้หรือไม่?
คำตอบ : ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการหรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายที่รุนแรงมากขึ้นเมื่อเริ่มรับประทานยาต้านเศร้าในครั้งแรก หากคุณมีอารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง กระสับกระส่าย หวาดระแวง นอนไม่หลับ ก้าวร้าว หรืออยู่ไม่สุข ควรปรึกษาแพทย์ 

คำถาม : ยา bupropion ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียได้หรือไม่? ฉันรู้สึกอ่อนแรงและเจ็บปวดตามร่างกายอย่างมากหลังรับประทานยา
คำตอบ : ในทางทฤษฎี ยาชื่อสามัญและยาชื่อการค้าต้องมีผลข้างเคียงแบบเดียวกันเนื่องจากมีส่วนผสมแบบเดียวกัน ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ประมาณ 2-3% อาจมีอาการง่วงนอนได้ และผู้ป่วยประมาณ 2-3% อาจมีอาการปวดตามร่างกายได้เช่นเดียวกัน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ฉันรู้ว่ายา Wellbutrin เป็นยาต้านเศร้า แต่ว่ายานี้สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยหรือไม่?
คำตอบ : ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า การรับประทานยานี้อาจทำให้น้ำหนักหรือความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงได้ อาจเป็นได้ทั้งน้ำหนักเพิ่มหรือน้ำหนักลด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ความแตกต่างระหว่างยา wellbutrin SR และ wellbutrin XR คืออะไร? ลูกชายของฉันรับประทานยา Wellbutrin SR 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง แต่เขาชอบลืมรับประทานยามื้อบ่าย เราสามารถเปลี่ยนไปรับประทานเป็นยา Wellbutrin XR 300 มิลลิกรัมโดยให้ได้ผลการรักษาแบบเดิมได้หรือไม่?
คำตอบ : ในตอนแรกสุด ยา Wellbutrin (bupropion) นั้นเป็นยาชนิดที่ออกฤทธิ์ทันทีและต้องรับประทานวันละ 3ครั้ง ต่อมาจึงมีการผลิตยา Wellbutrin SR ซึ่งสามารถรับประทานได้วันละ 2 ครั้ง สำหรับบางคน และการรับประทานยานี้เพียงวันละครั้งก็อาจได้ผลเช่นกัน ต่อมามีการผลิตยาชนิด Wellbutrin XR ขึ้นซึ่งเป็นชนิดที่รับประทานเพียงวันละครั้ง ผลการรักษาของผู้ป่วยที่รับประทานยาเพียงวันละครั้งนั้นแตกต่างออกไปแล้วแต่บุคคล ฉันขอแนะนำให้ลูกชายของคุณลองขอตัวอย่างยาชนิดที่รับประทานวันละครั้งมาลองดูก่อนว่าได้ผลการรักษาเหมือนเดิมหรือไม่ 

คำถาม : ผลข้างเคียงของการหยุดยา Wellbutrin XL 150 มิลลิกรัมนั้นคืออะไร?
คำตอบ : เมื่อหยุดใช้ยาต้านเศร้าหรือยาอื่น ๆ ที่ใช้รักษาโรคทางจิตเวชอย่างกะทันหัน อาจทำให้เกิดอาการกลับมาเป็นซ้ำหรือรักษาอาการดังกล่าวได้ยากขึ้น นอกจากนั้น ยังอาจเกิดอาการถอนยาได้อีกด้วย ในผู้ป่วยที่รับประทานยา Wellbutrin อาจเกิดอาการถอนยา เช่น อารมณ์หงุดหงิด กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ปวดหัว และปวดตามร่างกายได้ ดังนั้น เพื่อลดอาการดังกล่าว แพทย์จึงอาจค่อย ๆ ใช้การลดขนาดของยาลงเรื่อย ๆ ในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์แทน หากคุณมีอาการกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่สามารถลดขนาดยาลงได้ อาจแนะนำให้รับประทานยาต่อไปหรือกลับไปรับประทานยาในขนาดเท่าเดิม และแพทย์อาจลองลดขนาดของยาอีกครั้งแต่ช้าลงกว่าเดิม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเพาะต่อตัวคุณควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ยา Wellbutrin ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่? ฉันรับประทานยานี้มา 12 ปีและรับประทานยาขนาด 300 มิลลิกรัมมา 3 ปี และกำลังค่อย ๆ ลดขนาดยาลงเรื่อย ๆ
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าซึ่งทำให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ในปัจจุบัน ยังไม่ทราบกลไกที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างแน่ชัดแต่พบว่า มียาต้านเศร้าหลายตัวที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ ผู้ป่วยบางคนอาจมีน้ำหนักลดลงในช่วงที่มีอาการซึมเศร้าและเมื่อรับประทานยาจนอาการซึมเศร้าดีขึ้น ก็กลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ 

คำถาม : การหยุดยา Wellbutrin ทำได้ยากใช่หรือไม่? ขณะนี้ฉันกำลังรับประทานยาขนาด 450 มิลลิกรัมต่อวันร่วมกับยา Cymbalta 60 มิลลิกรัม Topamax 300 มิลลิกรัม Seroquel 200 มิลลิกรัมและ Klonopin 1 มิลลิกรัม ยาตัวใดที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงแย่ลงได้บ้าง และฉันจะมีอาการซึมเศร้ากลับมาอีกหรือไม่หากค่อย ๆ ลดยาลงช้า ๆ
คำตอบ : ยา Wellbutrin ทำปฏิกิริยากับยา Cymbalta, Topamax, Seroquel และ Klonopin ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเคยมีอาการชักมาก่อน, มีเนื้องอกในระบบประสาท. เป็นโรคตับแข็งขั้นรุนแรง ดื่มแอลกอฮอล์หรือยากล่อมประสาทตัวอื่นมาก, ติดสารในกลุ่ม opiate, cocaine หรือสารกระตุ้นอื่น ๆ, รับประทานยาวันละมากกว่า 450 มิลลิกรัมหรือครั้งละมากกว่า 150 มิลลิกรัม, ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและรับประทานยาหรือใช้อินซูลินหรือใช้ยาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายขึ้น ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Wellbutrin ประกอบด้วย ปากแห้ง คลื่นไส้ นอนไม่หลับ สั่น เหงื่อออกมาก มีผื่นและหูอื้อได้ ก่อนที่คุณจะหยุดยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะคุณควรจะค่อย ๆ ลดขนาดของยาลงทีละน้อยมากกว่าการหยุดยาอย่างกะทันหัน ฉันไม่ทราบประวัติการรักษาของคุณจึงไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณจะกลับมามีอาการซึมเศร้าหรือไม่ ดังนั้น ฉันจึงขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเพาะต่อตัวคุณ

คำถาม : ผลข้างเคียงของการรับประทานยา Wellbutrin ในระยะยาวคืออะไร? และผลข้างเคียงของยา Celexa คืออะไร?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและอาการเศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

นอกจากนั้น ยานี้ยังอาจใช้ร่วมกับยาต้านเศร้าในกลุ่ม Serotonin reuptake inhibitor (SSRI) เพื่อช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้มากขึ้น แต่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors ยานี้ทำให้เกิดอาการแมเนียได้น้อยกว่ายาในกลุ่มอื่น ๆ ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสาร serotonin และยังสามารถนำมาใช้ช่วยเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย

มีรายงานที่ระบุว่า ยานี้อาจช่วยลดสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบได้ เช่น tumor necrosis factor-alpha, อาจลดอาการอ่อนเพลียในผู้ป่วยโรคมะเร็งและอาจช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิได้ ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ยานี้ คือ ยาจะทำให้มีโอกาสเกิดอาการชักได้มากกว่ายาต้านเศร้าในกลุ่มอื่นถึง 4 เท่า โดยเฉพาะเมื่อรับประทานยาเกินขนาด ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อาการชักมากที่สุด คือ กลุ่มที่เคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง, เคยมีอาการชักมาก่อน มีเนื้องอกที่สมองหรือไขสันหลังและผู้ที่มีการรับประทานยากันชักหรือเพิ่มขนาดยาอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงดังกล่าวอาจลดลงหากค่อย ๆ มีการปรับเพิ่มระดับยา

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยา Celexa (citalopram) คือ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง ง่วงนอน อ่อนเพลีย สั่น ตื่นเต้น กระสับกระส่าย ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ ปากแห้ง ความต้องการทางเพศลดลงและเบื่ออาหาร ผลข้างเคียงบางอย่างของยานี้อาจรุนแรงได้ เช่น ได้ยินหรือเห็นภาพหลอน มีไข้ เหงื่อออก สับสัน หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติหรือมีอาการชัก ซึ่งถ้ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เมื่อรับประทานยาต้านเศร้าไปแล้วระยะหนึ่งอาจรู้สึกว่า ยาไม่ได้ผลได้โดยไม่ทราบสาเหตุ และอาจมีอาการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยจากโรค, ผลของยา หรือเกิดจากทั้ง 2 อย่างร่วมกัน หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการรับประทานยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 

คำถาม : เป็นไปได้หรือไม่ที่ฉันจะกลับมามีอาการซึมเศร้าอีกแม้ว่าจะรับประทานยา Wellbutrin XL ตามที่แพทย์สั่งอยู่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ทำงานด้วยการปรับเปลี่ยนสารสื่อประสาทในสมอง ยานี้เป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาประกอบด้วย ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง และอาจมีอาการสั่นตามร่างกาย เป็นต้น หากคุณรู้สึกว่าอาการซึมเศร้านั้นรุนแรงมากขึ้นหรือไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์และอย่าหยุดยาเองก่อนที่จะพบแพทย์

คำถาม : Wellbutrin ทำให้ฝันร้ายได้หรือไม่? ฉันเพิ่งเปลี่ยนมารับประทานยานี้และรู้สึกว่าช่วงนี้ฝันประหลาดกว่าปกติ
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยานี้ คือ ปากแห้ง ปวดหัว กระสับกระส่าย คลื่นไส้ มึนหัว ท้องผูกและมือสั่น ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจพบได้ เช่น เหงื่อออก ฝันประหลาด นอนไม่หลับและน้ำหนักลด เป็นต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเพาะต่อตัวคุณควรปรึกษาแพทย์ ทุกครั้งที่แพทย์สั่งจ่ายยาชนิดใหม่ อย่าลืมแจ้งรายการยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยาที่แพทย์สั่ง ยาที่รับประทานเอง อาหารเสริม สมุนไพร หรือวิตามินก็ตาม และเก็บรายชื่อยาที่คุณรับประทานไว้ติดตัวทุกครั้งที่มาพบแพทย์เสมอ หากเป็นไปได้ ควรใช้บริการร้านขายยาเพียงที่เดียวเพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลของยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่และจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาสำหรับคุณได้ 

คำถาม : ลูกสาวอายุ 16 ปีของฉันเพิ่งเริ่มรับประทานยา Wellbutrin ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าขนาดของยาที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไร
คำตอบ : ขนาดเริ่มต้นของยา Wellbutrin ที่ใช้ในการรักษาสำหรับผู้ใหญ่นั้นอยู่ที่ 150 มิลลิกรัมต่อวัน คุณควรปรึกษาเกี่ยวกับอาการและขนาดของยาที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณกับแพทย์ของพวกเขา

คำถาม : ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ฉันรับประทานยา wellbutrin ทุกวันเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า ฉันจะบอกได้อย่างไรว่ายานั้นมีประสิทธิภาพ เพราะฉันยังคงมีอาการซึมเศร้าอยู่ เราจะเกิดอาการดื้อยาหลังรับประทานยาไปแล้วช่วงหนึ่งหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin เป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและป้องกันอาการซึมเศร้าตามฤดูกาล หากคุณกำลังรับประทานยานี้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า คุณอาจต้องรอหลายสัปดาห์กว่าจะเห็นผลของการใช้ยา และเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้นแล้ว คุณจะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งต่อ แต่หากคุณรู้สึกว่ายานี้ไม่ช่วยบรรเทาอาการที่คุณเป็นควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ผลข้างเคียงของการรับประทานยา Wellbutrin ในระยะยาวคืออะไร? และผลข้างเคียงของยา Celexa คืออะไร?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม dopamine reuptake inhibitor นอกจากนั้น ยังอาจนำมาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ได้ด้วย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยานี้ประกอบด้วย หัวใจเต้นเร็ว ปวดหัว นอนไม่หลับ มึนหัว น้ำหนักลด คลื่นไส้ ปากแห้ง และคออักเสบ นอกจากนั้น ยานี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ใหญ่ตอนต้นได้อีกด้วย ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานยานี้ Celexa (Citalopram) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยานี้ประกอบด้วย ง่วงนอน นอนไม่หลับ คลื่นไส้ ปากแห้ง และเหงื่อออก ยาในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศได้มากกว่า Wellbutrin Celexa จะทำให้ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายนั้นสูงขึ้นได้เช่นเดียวกับยา Wellbutrin 

คำถาม : การรับประทานยาสามัญของยา Wellbutrin จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนกับยาชื่อการค้าหรือไม่? มีแพทย์กล่าวว่า ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมือสั่นได้ ความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตของยาสามัญและยาการค้าคืออะไร? แล้ว Sandoz คืออะไร?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมอง ยานี้ใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงของยาที่พบได้ คือ ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว มีการเปลี่ยนแปลงความอยากอาหารและมีอาการสั่นตามร่างกายได้ เป็นต้น คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเพาะต่อตัวคุณ ยาสามัญนั้นเป็นยาที่มีราคาถูกกว่ายาชื่อการค้า ยาเหล่านี้อาจมีรูปร่างและมีความแตกต่างกับยาชื่อการค้าเล็กน้อย แต่ฉลากของยาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ยานั้นยังคงเหมือนกัน เนื่องจากทั้งยาชื่อการค้าและยาสามัญจะต้องผ่านการประเมินขององค์การอาหารและยา

คำถาม : ฉันกำลังรับประทานวิตามินซึ่งประกอบไปด้วย วิตามินซี 60 มิลลิกรัม, วิตามินดี 400 IU วิตามิน E 30 IU แคลเซียม 45 มิลลิกรัม และรับประทานแคลเซียม 1200 มิลลิกรัมผสมกับวิตามินดี 1000 IU วิตามินซี 400 มิลลิกรัม โอเมก้าสาม EPA 400 มิลลิกรัมผสมกับ DHA 200 มิลลิกรัม นอกจากนั้น ฉันยังรับประทานยา Wellbutrin SR 400 มิลลิกรัมด้วย ฉันควรเปลี่ยนขนาดวิตามินซีให้เป็น 3000 มิลลิกรัม (เพื่อลดฮอร์โมน cortisol) วิตามินอีเป็น 400 IU ซีลีเนียม 100 มิลลิกรัม (เพราะว่าฉันกังวลเกี่ยวกับยา wellbutrin) วิตามินดี 2000 IU, coenzyme Q10 200 มิลลิกรัมและโพแทสเซียม 300 มิลลิกรัมหรือไม่? ฉันอ่านบทความแล้วพบว่า เขาแนะนำให้ฉันรับประทานแบบนี้ คุณจะช่วยแก้ความสงสัยให้ฉันในเรื่องนี้ได้หรือไม่? และฉันควรจะรับประทานวิตามินแบบใดเพื่อให้เหมาะกับการรับประทานยา wellbutrin ฉันสามารถรับประทานอาหารได้ดีถึงดีมาก
คำตอบ : สถาบันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการรับวิตามินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย คือ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลากหลาย ในบางรายอาจต้องรับประทานวิตามินเสริมประจำวัน ซึ่งวิตามินแต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความต้องการวิตามินและการเลือกชนิดของวิตามินที่รับประทานนั้นเป็นเรื่องของผู้ป่วยโดยเฉพาะ ดังนั้น คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการรับประทานวิตามินเหล่านี้ โดยทั่วไปแล้ว คุณควรรับประทานวิตามินเสริมภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะกับตัวคุณควรปรึกษาแพทย์ ในปัจจุบัน ยังไม่พบว่ายา Wellbutrin (bupropion) จะทำปฏิกิริยาต่อวิตามินใด ๆ แต่หากคุณรับประทานยาต้านเศร้าก็ไม่ควรรับประทาน St. John’s wort, 5HT และ SAM-e เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้ส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองชนิดเดียวกับยา (serotonin และ norepinephrine) 

คำถาม : Wellbutrin ทำให้น้ำหนักเพิ่มหรือป้องกันน้ำหนักลดได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาในกลุ่ม dopamine reuptake inhibitor และเป็นยาที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ ยานี้สามารถใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าและใช้ร่วมในการเลิกบุหรี่ได้ ข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ยานี้มักไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่พบว่าน้ำหนักอาจลดลงได้มากกว่า หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีอาการที่เป็นผลข้างเคียงจากยาของปรึกษาแพทย์ อย่าหยุดหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาด้วยตัวเอง 

คำถาม : Wellbutrin ทำให้น้ำหนักลดได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและอาการซึมเศร้าตามฤดูกาล ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยานี้ประกอบด้วย การมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลง (ทั้งลดลงหรือเพิ่มขึ้น) ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ปากแห้ง มึนหัว มือสั่น มีความเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร เหงื่อออกเพิ่มขึ้นและมีอารมณ์ทางเพศลดลง หากคุณยังคงมีน้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่องหรือน้ำหนักลดอย่างรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : Wellbutrin ทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรงได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้า ซึ่งใช้รักษาผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและป้องกันอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ยานี้ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยให้สุขภาพจิตอยู่ในระดับที่สมดุล แต่ไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด แต่เชื่อว่ายาจะส่งผลต่อระดับของ dopamine และ norepinephrine อาการคันที่พบนั้นอาจเป็นอาการหนึ่งที่แสดงว่ามีอาการแพ้ยา Wellbutrin ได้ ดังนั้น ควรไปพบแพทย์โดยเฉพาะหากคุณมีลมพิษ มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต มีแผลในปากหรือรอบ ๆ ตา ริมฝีปากหรือลิ้นบวม เจ็บหน้าอก หรือหายใจลำบาก

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจพบได้จากการใช้ยานี้ เช่น ชัก มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน คลื่นไส้และอาเจียน มึนหัว มือสั่น ท้องผูก มีอารมณ์ทางเพศลดลง และเหงื่อออกมากขึ้น เป็นต้น หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะต่อตัวคุณควรปรึกษาแพทย์ และทุกครั้งที่แพทย์สั่งจ่ายยาใหม่จะต้องแจ้งยาทุกชนิด ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง อาหารเสริม วิตามิน และสมุนไพรที่กำลังรับประทานอยู่เสมอ และควรเก็บรายชื่อยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่ไว้กับตัวทุกครั้งที่มาพบแพทย์ หากเป็นไปได้ควรใช้บริการร้านขายยาเพียงร้านเดียวเพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่และจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาได้อย่างเหมาะสม

คำถาม : ฉันรู้มาว่ายา Wellbutrin เป็นยาต้านเศร้า แต่ว่ายานี้ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า ข้อมูลเกี่ยวกับยาระบุว่า ยานี้อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางน้ำหนักและความอยากอาหารได้ ทั้งน้ำหนักขึ้นและน้ำหนักลด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์ 

คำถาม : ฉันรับประทานยา Budeprion ทุกวัน ยานี้ส่งผลต่อผิวหนังของฉันหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin หรือ Budeprion (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทในสมอง ผลข้างเคียงของยานี้ประกอบด้วย ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ มึนหัว ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง และมือสั่น นอกจากนั้นอาจพบอาการคันหรือมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังและเหงื่อออกมากกว่าปกติได้ 

คำถาม : ฉันได้ยินมาว่า ยาสามัญของยา Wellbutrin XL 300 มิลลิกรัมนั้นไม่ดีเท่ากับยาชื่อการค้า นั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่? 
คำตอบ : ยาสามัญเป็นยาทางเลือกที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งโดยทั่วไป รูปร่าง ลักษณะ และบรรจุภัณฑ์ของยาอาจมีความแตกต่างกัน แต่วิธีการใช้และส่วนผสมในการผลิตยาส่วนใหญ่จะต้องเหมือนกัน ซึ่งบริษัทที่ผลิตยาสามัญและยาชื่อการค้าจะต้องผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา ซึ่งองค์การอาหารและยาระบุว่า ยาสามัญนั้นออกฤทธิ์ได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับยาชื่อการค้า ดังนั้น จึงถือว่ายาทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาที่มีขนาด ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาที่เหมือนกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณได้

คำถาม : ฉันรับประทานยา Wellbutrin มาประมาณ 3 ปี และฉันคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องรับประทานยาอีกต่อไป เราสามารถหยุดยาได้อย่างไร? ฉันมีอาการปวดหัวและรู้สึกไม่สบายทุกครั้งที่ลืมรับประทานยาแต่ละครั้ง ก่อนหน้านี้ฉันสามารถรับประทานยาพร้อมกับดื่มไวน์เป็นบางครั้งได้โดยไม่มีปัญหาแม้ว่าจะมีคนบอกว่าไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างที่รับประทานยานี้ก็ตาม การดื่มไวน์พร้อมกับการรับประทานยานี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากหรือไม่? ฉันเคยได้ยินว่ามีคนต้องไปห้องฉุกเฉินเพราะว่ารับประทานไวน์ 3 แก้วพร้อมกับยา Wellbutrin
คำตอบ : เมื่อคุณรับประทานยาต้านเศร้าหรือยาโรคจิตเวชอื่น ๆ แล้วหยุดยาอย่างทันที อาจทำให้มีอาการกลับเป็นซ้ำได้ซึ่งมักจะรักษาได้ยากกว่าเดิม นอกจากนั้น ยังอาจเกิดอาการถอนยาได้อีกด้วย ซึ่งอาการถอนยา Wellbutrin นั้นประกอบด้วย มีอารมณ์หงุดหงิด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว และปวดตามร่างกาย เพื่อลดการเกิดอาการดังกล่าว แพทย์อาจจให้กลับไปรับประทานยา bupropion อีกครั้งเพื่อลดอาการดังกล่าว แล้วค่อย ๆ ลดปริมาณของยาลงช้า ๆ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้อาจมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทหรือสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ลดลง ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้เหลือน้อยที่สุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : Wellbutrin มีผลข้างเคียงอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานหรือไม่?
คำตอบ : ในปัจจุบัน ไม่พบว่าการใช้ยานี้ในผู้ป่วยเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ แต่เพื่อความแน่ใจ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณอีกครั้ง

คำถาม : ฉันกำลังรับประทานยา Bupropion อยู่และได้ยินข้อถกเถียงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างยาชื่อการค้าและยาสามัญ ฉันขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาชื่อการค้าเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างยา 2 ชนิดนี้ได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่มีหลายรูปแบบ ซึ่ง Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่ออกฤทธิ์อย่างทันทีและต้องรับประทานวันละ 3 ครั้ง Wellbutrin SL (bupropion sustained-release) เป็นยาที่ต้องรับประทานวันละ 2 ครั้งและ Wellbutrin XL (bupropion extended-release) เป็นยาที่สามารถรับประทานได้เหลือเพียงวันละครั้งและออกฤทธิ์ได้นาน 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่คุณควรหาคำตอบ คือ คุณกำลังรับประทานยาชื่อสามัญถูกชนิดหรือไม่? คุณสามารถขอให้แพทย์สั่งจ่ายยาชื่อการค้าได้ แต่อาจไม่สามารถเบิกได้ 

คำถาม : ฉันรับประทานยา Celexa 40 มิลลิกรัมร่วมกับยา Wellbutrin 200 มิลลิกรัม ฉันฝันแบบเดิมซ้ำๆ มาหลายสัปดาห์ ฉันเพิ่งเริ่มยา Wellbutrin และสงสัยว่าฝันที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับยาที่ฉันรับประทานหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ออกฤทธิ์โดยการปรับระดับของสารสื่อประสาทในสมอง ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่รับประทานยานี้ประมาณ 6% จะมีความฝันที่ผิดปกติได้ หากคุณมีอาการดังกล่าวเรื้อรังหรือไม่สามารถทนได้ควรปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยานี้ประกอบด้วย มีความเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร มึนศีรษะ ท้องผูก ง่วงนอน ปากแห้ง ปวดหัว เหงื่อออก คลื่นไส้ กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข การรับรสเปลี่ยนแปลง มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ อาเจียนและน้ำหนักเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังอาจทำให้เกิดอาการชักในผู้ป่วยบางรายได้อีกด้วย

การรับประทานยาในกลุ่ม SSRIs เช่น Celexa (citalopram) ร่วมกับยา bupropion นั้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอาการชักได้ คุณไม่ควรรับประทานยานี้หากคุณมีอาการชัก มีความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร หรือเพิ่งหยุดแอลกอฮอล์หรือยากล่อมประสาทอย่างกะทันหัน อย่าหยุดยา Celexa หรือ Bupropion อย่างกะทันหันเพราะอาจเกิดอาการถอนยาได้

นอกจากนั้น ยาทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถทำปฏิกิริยากับยาตัวอื่น ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้น ทุกครั้งที่แพทย์สั่งจ่ายยาตัวใหม่ควรนำยาทุกชนิดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง อาหารเสริม วิตามินและสมุนไพรทั้งหมดมาให้แพทย์ดู และเก็บรายการยาที่คุณกำลังรับประทานไว้กับตัวทุกครั้งที่มาพบแพทย์ หากเป็นไปได้ ควรใช้บริการร้านขายยาเพียงแห่งเดียวเพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่คุณกำลังรับประทานอยู่และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างยาได้อย่างถูกต้อง

คำถาม : เราสามารถรับประทานยา Wellbutrin เพื่อใช้รักษาภาวะที่ถึงจุดสุดยอดช้ากว่าปกติหรือไม่หลั่งอสุจิได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่มี 3 รูปแบบ 1) Wellbutrin เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทันที 2) Wellbutrin SR ยาที่ออกฤทธิ์ได้นานขึ้นและ 3) Wellbutrin XL เป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้นานที่สุด ยาทั้ง 3 รูปแบบนี้เป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้า และใช้รักษาโรคซึมเศร้าและป้องกันอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ยานี้ออกฤทธิ์ด้วยการเพิ่มสารเคมีบางชนิดในสมองที่ช่วยรักษาสมดุลของสุขภาพจิต ข้อมูลจาก National Institute of Mental Health (NIMH) ระบุว่า โรคซึมเศร้าและยาต้านเศร้า เช่น ยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ทำให้ความสามารถทางเพศลดลงได้ ซึ่งเกิดได้มากกว่า 50% ของผู้ที่รับประทานยาในกลุ่มนี้ ปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ชาย คือ การมีอารมณ์ทางเพศลดลง องคชาติไม่แข็งตัว และหลั่งอสุจิออกมาได้ช้ากว่าปกติ อาการเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อลดระดับของยาที่ใช้หรือว่าเคยชินกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป การเปลี่ยนจากยา SSRI ตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาที่พบว่า การใช้ยา Celexa (citalopram) ไม่ได้ทำให้ความสามารถทางเพศลดลงในผู้ที่เคยมีอาการดังกล่าวจากการใช้ยาในกลุ่ม SSRI ตัวอื่น ๆ NIMH ยังระบุว่า มีรายงานที่พบว่า การเพิ่มยา Wellbutrin (bupropion) หรือ Viagra (sidenafil) เข้าไปกับการรักษาที่มีอยู่เดิมจะช่วยลดผลข้างเคียงดังกล่าวได้ในผู้ชาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำถาม : ฉันเริ่มใช้ยา Paxil (parozetine) ในปี ค.ศ. 1998 เพื่อลดอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงและอาการเวียนหัว ปัจจุบันฉันรับประทานยา Wellbutrin แต่รู้สึกว่า มีอาการเวียนหัวและซึมเศร้าร่วมกับมีอาการปวดหัว คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin เป็นยาที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้รักษาโรควิตกกังวลและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณยังคงมีอาการ ในขณะที่ยา Paxil นั้นสามารถใช้รักษาโรควิตกกังวลได้ คุณอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา Wellbutrin และดูว่ามียาอื่นที่คุณอาจเปลี่ยนไปใช้ได้หรือไม่

คำถาม : การรับประทานยา Wellbutrin ในขนาดที่สูงจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความจำหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin เป็นยาต้านเศร้าที่ออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมอง ผลข้างเคียงของยานี้ประกอบด้วย ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว และมีการเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร การได้รับยา Wellbutrin เกินขนาดนั้นอาจทำให้เกิดอาการชัก กล้ามเนื้อเกร็ง เห็นภาพหลอน เป็นลม หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือมีปัญหาหลงลืมควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาการดังกล่าวนั้นไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้ยานี้ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ที่สามารถระบุวิธีการรักษาอาการดังกล่าวได้

คำถาม : ฉันรับประทานยาสามัญของยา Wellbutrin XL 300 มิลลิกรัมมา 5 เดือนแล้วและดูเหมือนว่ายานี้จะทำให้ผมของฉันร่วง ฉันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไร เพราะว่ายานี้ช่วยรักษาอาการซึมเศร้าของฉันได้ แต่ฉันเห็นว่านี่อาจเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ หากฉันลดขนาดของยาที่รับประทานลง จะช่วยหยุดภาวะผมร่วงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่? ร่างกายของฉันจะค่อยๆ ปรับตัวต่อยาและไม่เกิดผมร่วงอีกได้หรือไม่? หรือมีวิธีใดบ้างที่ฉันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผมร่วงได้? ฉันใช้เวลานานมากกว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับยานี้ได้ และฉันกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปรับประทานยาตัวอื่น ฉันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนและก่อนหน้านี้ก็มีผมที่หนามาโดยตลอด
คำตอบ : ข้อมูลจากบริษัทที่ผลิตยานั้นพบว่า มีรายงานว่ายานี้สามารถทำให้เกิดผมร่วงได้ แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก มีบทความหนึ่งที่พบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยาที่คล้ายคลึงกับยา Wellbutrin XL มีอาการดีขึ้นหลังจากหยุดยาและ/หรือลดขนาดของยาที่รับประทาน อย่างไรก็ตาม อาการผมร่วงนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่นอกเหนือไปจากผลข้างเคียงของการใช้ยา ดังนั้น คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม

คำถาม : ฉันสงสัยว่า การรับประทานยา Wellbutrin ขณะที่ให้นมบุตรจะส่งผลต่อทารกหรือไม่? ฉันรับประทานยานี้มาประมาณ 1 เดือนแล้ว และรู้สึกว่าลูกสาวของฉันมีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติ ตอนนี้เธอมีอายุ 5 เดือนและวันนี้เธอตื่นครั้งละน้อยกว่า 30 นาที เธอจะตื่นขึ้นมากินและกลับไปนอนเสมอ นอกจากนั้น ฉันยังมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติอีกด้วย
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าและป้องกันอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ผลข้างเคียงที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ยานี้ประกอบด้วยน้ำหนักลด เบื่ออาหาร ปากแห้ง มีผื่นที่ผิวหนัง เหงื่อออก หูอื้อ มือสั่น ปวดท้อง กระสับกระส่าย วิตกกังวล เวียนหัว มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ หัวใจเต้นเร็ว เจ็บคอ และปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ยานี้สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมได้ แต่ยังไม่ทราบว่ายานี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อทารกหรือไม่ ดังนั้น การใช้ยานี้ในหญิงที่ให้นมบุตรจึงต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง

คำถาม : ฉันเพิ่งผ่าตัดและจะต้องบดยาทุกชนิด ฉันสามารถรับประทานยาทุกชนิดได้ดียกเว้น Wellbutrin ซึ่งมีรสชาติแย่มากเมื่อบดยา ฉันลองรับประทานร่วมกับทั้งโซดา น้ำผลไม้ ซอสแอปเปิ้ลและไอศกรีมแล้วแต่พบว่าไม่ดีขึ้น คุณมีคำแนะนำหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม dopamine-reuptake inhibitor ซึ่งใช้รักษาโรคซึมเศร้า นอกจากนั้น ยังมียาในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้นานที่นำมาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่อีกด้วย ยาในรูปแบบที่ออกฤทธิ์นาน (Wellbutrin XL และ Wellbutrin SR) เป็นยาที่ห้ามบด ดังนั้น คุณควรกลับไปตรวจสอบก่อนว่าคุณไม่ได้รับประทานยา 2 ชนิดนี้ เพื่อให้คุณรับประทานยาในรูปแบบบดได้ดีขึ้น คุณอาจลองผสมยาเข้ากับอาหารอ่อน ๆ เช่นซอส แอปเปิ้ล หรือพุดดิ้งและรับประทานเพียง 1-2 คำติดกันเพื่อให้กลืนได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจดื่มเครื่องดื่มตามเพื่อช่วยกำจัดรสชาติดังกล่าว การรับประทานยานี้จะต้องรับประทานห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

นอกจากนั้น เนื่องจากยานี้ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ ดังนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาในช่วงก่อนนอนหรือช่วงเย็น ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบได้บ่อยของยานี้ประกอบด้วย ปวดหัว กระสับกระส่าย เวียนหัว ปากแห้ง ท้องผูก คลื่นไส้และเหงื่อออกมาก ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง เช่น ง่วงนอนและเวียนหัว คุณควรแจ้งยาทั้งหมดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ทั้ งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง อาหารเสริม วิตามินและสมุนไพรให้แพทย์และเภสัชกรทราบเพื่อที่พวกเขาจะสามารถติดตามปฏิกิริยาระหว่างยาได้ และคุณควรปรึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นกับแพทย์ด้วย

คำถาม : ฉันรับประทานยา Wellbutrin และไม่มีอารมณ์ทางเพศเลย มันเกิดจากยาได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม dopamine reuptake inhibitor ที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของการใช้ยานี้ คือ ปวดหัว นอนไม่หลับ ปากแห้ง หัวใจเต้นเร็ว น้ำหนักลด คลื่นไส้ และอารมณ์ทางเพศลดลงได้ เป็นต้น หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะกับตัวคุณเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำถาม : ฉันกำลังรับประทานยา Wellbutrin XL ขนาด 150 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น ฉันรับประทานยาขนาดนี้มาประมาณ 6-7 ปีแล้ว และฉันต้องเพิ่มขนาดของยาหรือปรับยาเพื่อให้ยายังสามารถออกฤทธิ์ได้ในช่วงบ่าย ขนาดยาขั้นถัดไปที่ฉันต้องรับประทานคือ 300 มิลลิกรัม ซึ่งฉันรู้สึกว่ามันมากเกินไป มีวิธีอื่นที่จะค่อย ๆ ปรับระดับยาขึ้นช้า ๆ เช่น การรับประทานยาทีละครึ่งเม็ดได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin XL (bupropion XL) เป็นยาต้านเศร้าที่ส่งผลต่อสารเคมีภายในสมองและใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงของการรับประทานยานี้ประกอบด้วย ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความอยากอาหาร และมือสั่น ข้อมูลบนฉลากยาระบุว่า คุณต้องรับประทานยานี้ทีเดียวทั้งเม็ดเท่านั้นเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างสม่ำเสมอ อย่าเคี้ยว หัก หรือบดเม็ดยา เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับขนาดยา Wellbutrin XL ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมียา Wellbutrin ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากแบบ XL ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเพาะกับตัวคุณควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ฉันกำลังรับประทานยา Wellbutrin XL ขนาด 150 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น ฉันรับประทานยาขนาดนี้มาประมาณ 6-7 ปีแล้ว และฉันต้องเพิ่มขนาดของยาหรือปรับยาเพื่อให้ยายังสามารถออกฤทธิ์ได้ในช่วงบ่าย ขนาดยาขั้นถัดไปที่ฉันต้องรับประทานคือ 300  มิลลิกรัม ซึ่งฉันรู้สึกว่ามันมากเกินไป มีวิธีอื่นที่จะค่อย ๆ ปรับระดับยาขึ้นช้า ๆ เช่นการรับประทานยาทีละครึ่งเม็ดได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin XL (bupropion XL) นั้นเป็นยาต้านเศร้าที่ส่งผลต่อสารเคมีภายในสมองและใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงของการรับประทานยานี้ประกอบด้วยปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความอยากอาหาร และมือสั่น ข้อมูลบนฉลากยาได้ระบุว่าจะต้องรับประทานยานี้ทีเดียวทั้งเม็ดเท่านั้นเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างสม่ำเสมอ อย่าเคี้ยว หัก หรือบดเม็ดยา เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับขนาดยา Wellbutrin XL ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมียา Wellbutrin ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากแบบ XL ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเพาะกับตัวคุณควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : ผลข้างเคียงของยา Wellbutrin คืออะไร?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ส่งผลต่อสารเคมีภายในสมองและใช้รักษาโรคซึมเศร้า ยานี้มักรับประทานในตอนเช้า และรับประทานได้ทั้งพร้อมกับอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ ผลข้างเคียงของยานี้ประกอบด้วย ปวดหัว นอนไม่หลับ คลื่นไส้ เวียนหัว มีความเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร มือสั่น ท้องผูก ง่วงนอน ปากแห้ง เหงื่อออกมากขึ้น กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข การรับรสเปลี่ยนไป และอาจมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนั้น ยาในกลุ่มยาต้านเศร้าซึ่งรวมถึง Wellbutrin นั้นยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความคิดฆ่าตัวตายได้ในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนแรก ๆ ของการเริ่มรับประทานยา ดังนั้น หากคุณมีความคิดหรือพฤติกรรมที่อยากฆ่าตัวตาย, มีอารมณ์, พฤติกรรม, ความคิดหรือความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันควรแจ้งแพทย์ รวมถึงหากคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการชักได้ควรแจ้งแพทย์ด้วยเช่นกัน อย่าบด เคี้ยว หรือแบ่งยารูปแบบที่ออกฤทธิ์นาน เนื่องจากจะทำให้ร่างกายได้รับยาในปริมาณที่มากเกินไปและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นได้ อย่าหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะคุณอาจเกิดอาการถอนยาได้

คำถาม : ยา Wellbutrin ทำให้เกิดผลข้างเคียง คือ มีกล้ามเนื้อหดเกร็งได้หรือไม่? ฉันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทั่วร่างกายของฉันหดเกร็ง ฉันมีโรคประจำตัวเป็นโรค MS แต่แพทย์ระบบประสาทของฉันได้บอกแล้วว่า อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากโรคนี้ ในขณะที่จิตแพทย์ก็บอกว่าไม่ใช่ผลของยา Wellbutrin เช่นกัน นอกเหนือจากยานี้ฉันยังรับประทานยา levothyroxine ทุกวันและฉีดยา Avonex ทุกสัปดาห์
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเฉพาะฤดูกาลและโรคสองขั้ว นอกจากนั้น ยังอาจใช้เพื่อรักษาอาการอื่น ๆ ตามดุลพินิจของแพทย์ได้ ข้อมูลจากฉลากยาระบุว่า ยานี้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อได้หลายรูปแบบ ซึ่งแบบที่พบบ่อย (คืออย่างน้อย 1 คนจาก 100 คน) นั้นประกอบด้วย อาการเดินเซ ชัก กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ เป็นต้น ซึ่งหากเปลี่ยนไปรับประทานยาตัวอื่นหรือลดขนาดของยาที่รับประทานลงนั้นอาจช่วยลดอาการดังกล่าวได้ อย่าหยุดหรือเปลี่ยนขนาดของยาที่รับประทานเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะกับตัวคุณเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำถาม : ฉันสามารถรับประทานวิตามินขณะที่รับประทานยา Wellbutrin SR ได้หรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin SR (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าที่ส่งผลต่อระดับของสารเคมีภายในสมอง คุณสามารถรับประทานวิตามินร่วมกับยา Wellbutrin SR ได้โดยไม่เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม มีสมุนไพรบางชนิดโดยเฉพาะ St. John’s wort ที่ไม่ควรรับประทานร่วมกับยานี้ การหยุดยา bupropion อย่างกะทันหันทำให้เกิดอาการชักได้ในผู้ป่วยบางราย ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะหยุดยา คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะคุณอาจต้องค่อย ๆ ลดขนาดของยาเพื่อให้หยุดยาได้อย่างปลอดภัย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของยานี้ คือ มีความเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร มึนหัว ท้องผูก ง่วงนอน ปากแห้ง ปวดหัว เหงื่อออก คลื่นไส้ กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข การรับรสเปลี่ยนแปลง อาเจียนและมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการข้อมูลที่จำเพาะกับตัวคุณเพิ่มเติมควรปรึกษาแพทย์

คำถาม : หากฉันเริ่มรับประทานยา Wellbutrin เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า ฉันจะต้องรับประทานยานานเท่าไร? และเมื่อฉันหยุดยาจะเกิดผลอะไรหรือไม่?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาต้านเศร้าในกลุ่ม aminoketone ซึ่งไม่เหมือนกับยาต้านเศร้าตัวอื่น ๆ ยานี้ใช้รักษาโรคซึมเศร้าได้ และจะเริ่มเห็นผลการรักษาเมื่อรับประทานยาไปแล้วประมาณ 3 สัปดาห์

คำถาม : หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับประทานยา Wellbutrin XL มาแล้ว 2 ปีเกิดหยุดยาแล้วยังคงมีอาการซึมเศร้าอยู่ จะเกิดอะไรขึ้น?
คำตอบ : Wellbutrin (bupropion) เป็นยาที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า ยานี้เป็นยาในกลุ่ม aminoketone ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาต้านเศร้าตัวอื่น ๆ เช่นกลุ่ม tricyclic antidepressants (TCAs), selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) หรือยาต้านเศร้าตัวอื่น ๆ นอกจากนั้น ยานี้ยังนำไปใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่อีกด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับยา Wellbutrin XL นั้นพบว่า การหยุดยาต้านเศร้า เช่น ยา Wellbutrin XL อาจทำให้เกิดอาการถอนยาได้ ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้หยุดยาอย่างกะทันหัน แต่ควรค่อย ๆ ลดขนาดของยาลงภายใต้การดูแลของแพทย์ หากคุณมีอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยานี้หรือรู้สึกว่ายาไม่สามารถรักษาอาการซึมเศร้าของคุณได้อีกต่อไป คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อมองหาทางเลือกอื่นในการรักษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเพาะกับตัวคุณควรปรึกษาแพทย์


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Tim Newman, What is bupropion, or Wellbutrin? (https://www.medicalnewstoday.com/articles/264418.php), October 23, 2017
University of Illinois-Chicago, Bupropion, Oral Tablet (https://www.healthline.com/health/bupropion-oral-tablet), January 16, 2018

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)