กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

มาตรฐานด้านเวชกรรม สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นหมอ รักษาวิธีทางการแพทย์แผนไทย

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
มาตรฐานด้านเวชกรรม สำหรับผู้ที่อยากจะเป็นหมอ รักษาวิธีทางการแพทย์แผนไทย

มาตรฐานด้านเวชกรรม

a11.gif

 ผู้ที่จะเป็นหมอรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เบื้องต้นคือ

1. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และความสามารถนำทฤษฎีการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้

2. ต้องมีความรู้ในคัมภีร์เวชศึกษาว่าด้วยกิจของแพทย์ 4 ประการ คือ

  1. รู้ที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค
  2. รู้ชื่อโรค
  3. รู้ยาต่าง ๆ สำหรับรักษาโรค
  4. รู้ว่ายาชนิดใดใช้รักษาโรคอะไร

3. ต้องมีความรู้เรื่องคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัยแตกฉานและแม่นยำ เพื่อนำองค์คามรู้มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีลักษณะอาการระบุชัดเจน ที่บ่งบอกถึงการเสียสมดุลของร่างกายและสามารถจดจำเข้าใจในโรคที่มีสาเหตุการเกิดโรคและวิธีการรักษาที่แน่นอน เช่น เริม, ไข้หวัด, โรคกระเพาะ เป็นต้น


4. ต้องมีคามรู้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงธาตุทั้ง 4 คือ ดิน (ปถวีธาตุ), น้ำ (อาโปธาตุ), ลม (วาโยธาตุ), ไฟ (เตโชธาตุ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกาย เมื่ออยู่ในลักษณะสมดุลก็จะไม่เกิดโรค แต่ถ้าเมื่อใดที่ร่างกายเสียสมดุลเกิดกำเริบ (การเพิ่มขึ้นของคุณลักษณะแห่งธาตุนั้น ๆ ในร่างกาย) หย่อน (การลดลงของคุณลักษณะแห่งธาตุนั้น ๆ) พิการ (การเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปจากธรรมดาของธาตุนั้น ๆ) จะก่อให้เกิดปัญหาสำคัญแสดงลักษณะอาการออกทางอาการและความรู้สึกของคนไข้ที่สำคัญดังนี้ เป็นอย่างน้อย เช่น

a11.gif

 เมื่อทราบอาการดังกล่าวแล้ว สามารถแยกแยะได้ว่าเกิดจาการเสียสมดุลแบบใด ธาตุทั้ง 4 เป็นอย่างไร และสรุปได้ว่าสามารถรักษาได้หรือไม่ และอะไรควรส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน

 

แนะนำอาหารตามธาตุ ดังต่อไปนี้ได้


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Doctor of medicine profession (MD). MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/ency/article/001936.htm)
Medieval and Renaissance medicine: Practice and developments. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/323533)
What's a good doctor and how do you make one?. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124230/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)