กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Promethazine (โปรเมทาซีน)

เผยแพร่ครั้งแรก 8 มี.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 8 นาที

สรรพคุณของยา Promethazine

ยา Promethazine เป็นยาสำหรับ

 • ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น ในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัด, อาการเมารถเมาเรือ (Motion sickness)
 • ใช้สำหรับรักษาอาการแพ้ (Allergy) เช่น ผื่น คัน และน้ำมูกไหล
 • อาจใช้เพื่อช่วยให้ง่วงนอนและผ่อนคลายก่อนและหลังการผ่าตัด
 • อาจใช้เพื่อช่วยให้ยาบรรเทาปวดชนิด Narcotic pain relievers ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น เช่น ยา Meperidine
 • อาจใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อรักษาอาการน้ำมูกไหลที่เกิดจากโรคหวัด (Common cold)

ยา Promethazine เป็นยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ซึ่งจะขัดขวางการทำงานของสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นระหว่างปฏิกิริยาการแพ้ นอกจากนี้ ยายังมีผลอื่นๆ ต่อร่างกาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอาเจียน ช่วยให้สงบระงับ และช่วยบรรเทาอาการปวด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ยาออกฤทธิ์ต่อสารเคมีชนิดอื่นๆ เช่น Acetylcholine และโดยการออกฤทธิ์โดยตรงต่อบางส่วนของสมอง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของการใช้ยาแก้ไอ-แก้หวัดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ดังนั้นอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ-แก้หวัดเพื่อรักษาอาการของโรคหวัดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ยกเว้นแพทย์สั่ง

ผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด เช่น ยาเม็ด/ยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ดังนั้นให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ยานี้ไม่ได้ทำให้อาการของโรคหวัดหายขาด รวมถึงไม่ได้ช่วยให้ระยะเวลาในการเป็นโรคหวัดสั้นลง อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ยาจากแพทย์อย่างเคร่งครัด อย่ารับประทานยาแก้ไอ-แก้หวัดตัวอื่นๆ ซึ่งอาจมีส่วนประกอบของยานี้หรือยาอื่นที่คล้ายกัน และให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีบรรเทาอาการไอและอาการหวัด เช่น การดื่มน้ำมากๆ, การใช้เครื่องทำความชื้น (Humidifier) หรือการใช้น้ำเกลือหยดหรือสเปรย์เข้าจมูก

วิธีใช้ยา Promethazine

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง

 • ถ้าใช้ยา Promethazine สำหรับป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ (Motion sickness) ควรรับประทานยานี้ 30-60 นาที ก่อนเดินทาง
 • ถ้าใช้ยา Promethazine สำหรับอาการแพ้ อาจรับประทานยานี้วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอาการง่วงนอนระหว่างวัน
 • หากใช้ยา Promethazine ก่อนการผ่าตัด อาจรับประทานยานี้ในคืนก่อนการผ่าตัด หรือก่อนการผ่าตัดทันที และอาจต้องรับประทานภายหลังการผ่าตัดตามที่แพทย์สั่ง

ถ้าคุณใช้ยา Promethazine ในรูปแบบยาน้ำ ให้ตวงยาด้วยช้อนตวงยา/อุปกรณ์ตวงยาโดยเฉพาะ ห้ามใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยา เพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้องได้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับอายุ สภาวะโรค และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ ในเด็กขนาดยาอาจคำนวณตามน้ำหนักตัว ห้ามปรับเพิ่มขนาดยา หรือใช้ยาบ่อยครั้งกว่าที่แพทย์สั่ง

แจ้งแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา Promethazine

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Promethazine ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ ท้องผูก ตาพร่ามัว หรือปากแห้ง ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์

เพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง แนะนำให้อมลูกอมชนิดน้ำตาลน้อย หรือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ หรือเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดน้ำตาลน้อย ดื่มน้ำมากๆ หรือใช้น้ำลายเทียม

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่

ให้ไปพบแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก ได้แก่ หายใจช้า หายใจตื้น มีอาการชัก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ยา Promethazine อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงมาก คือ กลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic malignant syndrome (NMS)) ดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการต่อไปนี้

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Promethazine

ถ้าคุณแพ้ยา Promethazine หรือแพ้ยาอื่นในกลุ่ม Phenothiazines เช่น Prochlorperazine หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Promethazine ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณ

 • มีปัญหาในการหายใจ เช่น หอบหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease-COPD), ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • มีปัญหาในระบบเลือด หรือระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ไขกระดูกถูกกดการทำงาน
 • ความดันในลูกตาสูง (ต้อหิน)
 • เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคตับ
 • เป็นโรคทางสมองบางชนิด เช่น กลุ่มอาการเอ็มเอ็มเอส (Neuroleptic malignant syndrome), กลุ่มอาการราย (Reye's syndrome), มีอาการชัก
 • มีปัญหาที่กระเพาะอาหาร/ลำไส้ เช่น มีการอุดตัน หรือมีแผลเกิดขึ้น
 • ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ (Hyperthyroidism)
 • ปัสสาวะลำบาก เช่น เกิดจากต่อมลูกหมากโต

ยา Promethazine อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน หรือตาพร่ามัวได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือง่วงนอนได้มากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัวหรือการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่

ยา Promethazine อาจทำให้คุณมีความไวต่อแสงแดดมากขึ้น จึงแนะนำให้จำกัดระยะเวลาที่ต้องสัมผัสแสงแดด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหลอดไฟอุลตราไวโอเลต (sunlamps) และให้ทาครีมกันแดดและสวมเสื้อผ้ามิดชิดขณะอยู่ในที่แจ้ง แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการผิวไหม้จากแดด หรือผิวหนังแดง/ผิวหนังมีตุ่มพอง

ยานี้อาจทำให้เหงื่อออกน้อยลง ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะฉุกเฉินจากความร้อน หรือ ฮีทสโตรค (heat stroke) ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ร่างกายมีความร้อนมากเกินไป เช่น ทำงานหนักหรือออกกำลังกายในที่อากาศร้อน หรือการแช่ในอ่างน้ำร้อน หากคุณต้องอาศัยในที่อากาศร้อน แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ และสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ระบายอากาศได้ดี หากคุณรู้สึกว่าร่างกายร้อนเกินไป ให้รีบหาสถานที่ที่มีอาการเย็นและนั่งพัก/นอนพักเพื่อระบายความร้อน แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีไข้ที่อาการไม่ดีขึ้น, อารมณ์/สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง, ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะ

ยา Promethazine ในรูปแบบยาน้ำอาจมีส่วนประกอบของน้ำตาล และ/หรือ แอลกอฮอล์ จึงต้องระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารดังกล่าว ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ในเด็กอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอาการหายใจช้า และในเด็กเล็กยานี้อาจทำให้มีอาการตื่นเต้น ตื่นตัว แทนที่จะมีอาการง่วงนอน

นอกจากนี้ควรดูแลผู้ป่วยเด็กเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีภาวะขาดน้ำ (Dehydration), เด็กที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไหลตายในทารกหรืออาหารหลับไม่ตื่นในทารก (Sudden infant death syndrome (SIDS)) และในเด็กที่ตื่นนอนยาก

ผู้สูงอายุอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอาการง่วงนอน สับสน ท้องผูก หรือปัสสาวะลำบาก ซึ่งอาการง่วงนอนและอาการสับสนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยังไม่ทราบว่ายา Promethazine ผ่านไปยังน้ำนมหรือไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารกที่ดูดนม ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

คำเตือนในการใช้ยา Promethazine

ไม่ควรใช้ยา Promethazine ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เพราะอาจทำให้เกิดภาวะหายใจช้า/หายใจตื้นอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อต้องใช้ยานี้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ยังมีประสิทธิภาพในการรักษา และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาอื่นที่ส่งผลต่อระบบการหายใจ หากมีอาการหายใจช้าหรือหายใจตื้นเกิดขึ้น ให้รีบไปพาเด็กไปพบแพทย์ทันที

ในผู้ป่วยเด็ก การใช้ยาเพื่อรักษาอาการอาเจียนควรใช้เฉพาะเด็กที่อาเจียนเรื้อรังที่หาสาเหตุพบ และให้หลีกเลี่ยงการใช้ยา Promethazine ในเด็กที่เป็นโรคตับ รวมไปถึงเด็กที่มีกลุ่มอาการราย (Reye's syndrome) ด้วย

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา Promethazine

สภาวะต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา Promethazine ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทราบหากคุณมีสภาวะดังต่อไปนี้

 • การทำงานของไขกระดูกลดลง
 • มีอาการของโรคพาร์กินสัน
 • เป็นกลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic Malignant Syndrome)
 • เป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดอาการชักได้ง่าย
 • เป็นต้อหินมุมปิด
 • มีภาวะหัวใจเต้นเร็วชนิด Torsades de Pointes
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบคลื่นช่วง QT ยาว
 • พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ผิดปกติแต่กำเนิด
 • การทำงานของปอดลดลง
 • รูเปิดระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กแคบ
 • มีการอุดตันที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • เป็นโรคตับ
 • มีการอุดตันของกระเพาะปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • โคม่า (Coma)
 • มีอาการชัก
 • มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะนอนหลับ
 • มีปริมาณบิลิรูบิน (Bilirubin) ในเลือดสูง
 • เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • มีอาการท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • แพ้ยาในกลุ่ม Phenothiazines
 • แพ้ยา Promethazine

การใช้ยา Promethazine ร่วมกับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Promethazine เช่น:

 • ยาต้านฮีสตามีนชนิดทาบนผิวหนัง เช่น Diphenhydramine ชนิดครีม ขี้ผึ้ง หรือสเปรย์
 • Metoclopramide
 • Sibutramine
 • Iomeprol
 • Cisapride
 • Pimozide
 • Halofantrine
 • Grepafloxacin, Sparfloxacin
 • Metrizamide
 • Aminolevulinic Acid
 • Sodium oxybate
 • Barbiturates
 • Bupropion

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น อาการหายใจช้า หายใจตื้น ง่วงนอนอย่างรุนแรง เวียนศีรษะอย่างรุนแรง อาจเพิ่มมากขึ้นหากคุณใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นๆ ที่ทำให้มีอาการง่วงนอน หรือก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบหายใจ โดยให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนี้

คุณต้องอ่านฉลากยาทุกชนิดอย่างละเอียด โดยเฉพาะยาแก้แพ้ หรือยาแก้ไอ-แก้หวัด เพราะยาเหล่านี้อาจมีส่วนประกอบของยาที่ทำให้ง่วงนอนได้ ดังนั้นให้สอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีในการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ยา Promethazine อาจรบกวนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งอาจทำให้ผลการตรวจออกมาผิดพลาด เช่น ผลการตรวจตั้งครรภ์บางชนิด ผลการตรวจความทนต่อน้ำตาลกลูโคส การตรวจภูมิแพ้ที่ผิวหนัง เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบว่าคุณกำลังใช้ยา Promethazine อยู่

การได้รับยา Promethazine เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Promethazine เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาด อาจได้แก่

 • เวียนศีรษะ ง่วงนอน อย่างรุนแรง
 • หน้ามืด เป็นลม
 • หายใจช้า หายใจตื้น
 • มีอาการชัก
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก
 • รูม่านตาขยาย
 • ในเด็ก อาจมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ สภาพจิตใจก่อนอาการง่วงนอน เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุนเฉียว ประสาทหลอน

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

หากลืมรับประทานยา Promethazine

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อ ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Promethazine

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
pubchem, Promethazine (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Promethazine), 18 January 2020.
medlineplus, Promethazine (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682284.html), 16 June 2017.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)