กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Promethazine (โปรเมทาซีน)

เผยแพร่ครั้งแรก 8 มี.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 8 นาที

สรรพคุณของยา Promethazine

ยา Promethazine เป็นยาสำหรับ

 • ป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากสภาวะบางอย่าง เช่น ในช่วงก่อนและหลังการผ่าตัด, อาการเมารถเมาเรือ (Motion sickness)
 • ใช้สำหรับรักษาอาการแพ้ (Allergy) เช่น ผื่น คัน และน้ำมูกไหล
 • อาจใช้เพื่อช่วยให้ง่วงนอนและผ่อนคลายก่อนและหลังการผ่าตัด
 • อาจใช้เพื่อช่วยให้ยาบรรเทาปวดชนิด Narcotic pain relievers ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น เช่น ยา Meperidine
 • อาจใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อรักษาอาการน้ำมูกไหลที่เกิดจากโรคหวัด (Common cold)

ยา Promethazine เป็นยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) ซึ่งจะขัดขวางการทำงานของสารฮีสตามีนที่ร่างกายสร้างขึ้นระหว่างปฏิกิริยาการแพ้ นอกจากนี้ ยายังมีผลอื่นๆ ต่อร่างกาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอาเจียน ช่วยให้สงบระงับ และช่วยบรรเทาอาการปวด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ยาออกฤทธิ์ต่อสารเคมีชนิดอื่นๆ เช่น Acetylcholine และโดยการออกฤทธิ์โดยตรงต่อบางส่วนของสมอง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของการใช้ยาแก้ไอ-แก้หวัดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ดังนั้นอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ-แก้หวัดเพื่อรักษาอาการของโรคหวัดในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ยกเว้นแพทย์สั่ง

ผลิตภัณฑ์ยาบางชนิด เช่น ยาเม็ด/ยาแคปซูลชนิดออกฤทธิ์นาน ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ดังนั้นให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ยานี้ไม่ได้ทำให้อาการของโรคหวัดหายขาด รวมถึงไม่ได้ช่วยให้ระยะเวลาในการเป็นโรคหวัดสั้นลง อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ให้ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ยาจากแพทย์อย่างเคร่งครัด อย่ารับประทานยาแก้ไอ-แก้หวัดตัวอื่นๆ ซึ่งอาจมีส่วนประกอบของยานี้หรือยาอื่นที่คล้ายกัน และให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีบรรเทาอาการไอและอาการหวัด เช่น การดื่มน้ำมากๆ, การใช้เครื่องทำความชื้น (Humidifier) หรือการใช้น้ำเกลือหยดหรือสเปรย์เข้าจมูก

วิธีใช้ยา Promethazine

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง

 • ถ้าใช้ยา Promethazine สำหรับป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ (Motion sickness) ควรรับประทานยานี้ 30-60 นาที ก่อนเดินทาง
 • ถ้าใช้ยา Promethazine สำหรับอาการแพ้ อาจรับประทานยานี้วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอาการง่วงนอนระหว่างวัน
 • หากใช้ยา Promethazine ก่อนการผ่าตัด อาจรับประทานยานี้ในคืนก่อนการผ่าตัด หรือก่อนการผ่าตัดทันที และอาจต้องรับประทานภายหลังการผ่าตัดตามที่แพทย์สั่ง

ถ้าคุณใช้ยา Promethazine ในรูปแบบยาน้ำ ให้ตวงยาด้วยช้อนตวงยา/อุปกรณ์ตวงยาโดยเฉพาะ ห้ามใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยา เพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้องได้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับอายุ สภาวะโรค และการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ ในเด็กขนาดยาอาจคำนวณตามน้ำหนักตัว ห้ามปรับเพิ่มขนาดยา หรือใช้ยาบ่อยครั้งกว่าที่แพทย์สั่ง

แจ้งแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง

ผลข้างเคียงของยา Promethazine

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Promethazine ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ ท้องผูก ตาพร่ามัว หรือปากแห้ง ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์

เพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง แนะนำให้อมลูกอมชนิดน้ำตาลน้อย หรือน้ำแข็งก้อนเล็กๆ หรือเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดน้ำตาลน้อย ดื่มน้ำมากๆ หรือใช้น้ำลายเทียม

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่

ให้ไปพบแพทย์ทันที ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก ได้แก่ หายใจช้า หายใจตื้น มีอาการชัก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ยา Promethazine อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงมาก คือ กลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic malignant syndrome (NMS)) ดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการต่อไปนี้

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Promethazine

ถ้าคุณแพ้ยา Promethazine หรือแพ้ยาอื่นในกลุ่ม Phenothiazines เช่น Prochlorperazine หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Promethazine ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณ

 • มีปัญหาในการหายใจ เช่น หอบหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease-COPD), ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • มีปัญหาในระบบเลือด หรือระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ไขกระดูกถูกกดการทำงาน
 • ความดันในลูกตาสูง (ต้อหิน)
 • เป็นโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคตับ
 • เป็นโรคทางสมองบางชนิด เช่น กลุ่มอาการเอ็มเอ็มเอส (Neuroleptic malignant syndrome), กลุ่มอาการราย (Reye's syndrome), มีอาการชัก
 • มีปัญหาที่กระเพาะอาหาร/ลำไส้ เช่น มีการอุดตัน หรือมีแผลเกิดขึ้น
 • ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ (Hyperthyroidism)
 • ปัสสาวะลำบาก เช่น เกิดจากต่อมลูกหมากโต

ยา Promethazine อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน หรือตาพร่ามัวได้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือง่วงนอนได้มากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัวหรือการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่

ยา Promethazine อาจทำให้คุณมีความไวต่อแสงแดดมากขึ้น จึงแนะนำให้จำกัดระยะเวลาที่ต้องสัมผัสแสงแดด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหลอดไฟอุลตราไวโอเลต (sunlamps) และให้ทาครีมกันแดดและสวมเสื้อผ้ามิดชิดขณะอยู่ในที่แจ้ง แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการผิวไหม้จากแดด หรือผิวหนังแดง/ผิวหนังมีตุ่มพอง

ยานี้อาจทำให้เหงื่อออกน้อยลง ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะฉุกเฉินจากความร้อน หรือ ฮีทสโตรค (heat stroke) ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้ร่างกายมีความร้อนมากเกินไป เช่น ทำงานหนักหรือออกกำลังกายในที่อากาศร้อน หรือการแช่ในอ่างน้ำร้อน หากคุณต้องอาศัยในที่อากาศร้อน แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ และสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ระบายอากาศได้ดี หากคุณรู้สึกว่าร่างกายร้อนเกินไป ให้รีบหาสถานที่ที่มีอาการเย็นและนั่งพัก/นอนพักเพื่อระบายความร้อน แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีไข้ที่อาการไม่ดีขึ้น, อารมณ์/สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง, ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะ

ยา Promethazine ในรูปแบบยาน้ำอาจมีส่วนประกอบของน้ำตาล และ/หรือ แอลกอฮอล์ จึงต้องระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารดังกล่าว ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ในเด็กอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอาการหายใจช้า และในเด็กเล็กยานี้อาจทำให้มีอาการตื่นเต้น ตื่นตัว แทนที่จะมีอาการง่วงนอน

นอกจากนี้ควรดูแลผู้ป่วยเด็กเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีภาวะขาดน้ำ (Dehydration), เด็กที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไหลตายในทารกหรืออาหารหลับไม่ตื่นในทารก (Sudden infant death syndrome (SIDS)) และในเด็กที่ตื่นนอนยาก

ผู้สูงอายุอาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้มากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอาการง่วงนอน สับสน ท้องผูก หรือปัสสาวะลำบาก ซึ่งอาการง่วงนอนและอาการสับสนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยังไม่ทราบว่ายา Promethazine ผ่านไปยังน้ำนมหรือไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารกที่ดูดนม ดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

คำเตือนในการใช้ยา Promethazine

ไม่ควรใช้ยา Promethazine ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เพราะอาจทำให้เกิดภาวะหายใจช้า/หายใจตื้นอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ เมื่อต้องใช้ยานี้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ยังมีประสิทธิภาพในการรักษา และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาอื่นที่ส่งผลต่อระบบการหายใจ หากมีอาการหายใจช้าหรือหายใจตื้นเกิดขึ้น ให้รีบไปพาเด็กไปพบแพทย์ทันที

ในผู้ป่วยเด็ก การใช้ยาเพื่อรักษาอาการอาเจียนควรใช้เฉพาะเด็กที่อาเจียนเรื้อรังที่หาสาเหตุพบ และให้หลีกเลี่ยงการใช้ยา Promethazine ในเด็กที่เป็นโรคตับ รวมไปถึงเด็กที่มีกลุ่มอาการราย (Reye's syndrome) ด้วย

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา Promethazine

สภาวะต่อไปนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา Promethazine ดังนั้นต้องแจ้งแพทย์ทราบหากคุณมีสภาวะดังต่อไปนี้

 • การทำงานของไขกระดูกลดลง
 • มีอาการของโรคพาร์กินสัน
 • เป็นกลุ่มอาการเอ็นเอ็มเอส (Neuroleptic Malignant Syndrome)
 • เป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดอาการชักได้ง่าย
 • เป็นต้อหินมุมปิด
 • มีภาวะหัวใจเต้นเร็วชนิด Torsades de Pointes
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบคลื่นช่วง QT ยาว
 • พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ผิดปกติแต่กำเนิด
 • การทำงานของปอดลดลง
 • รูเปิดระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กแคบ
 • มีการอุดตันที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • เป็นโรคตับ
 • มีการอุดตันของกระเพาะปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • โคม่า (Coma)
 • มีอาการชัก
 • มีภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะนอนหลับ
 • มีปริมาณบิลิรูบิน (Bilirubin) ในเลือดสูง
 • เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • มีอาการท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • แพ้ยาในกลุ่ม Phenothiazines
 • แพ้ยา Promethazine

การใช้ยา Promethazine ร่วมกับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Promethazine เช่น:

 • ยาต้านฮีสตามีนชนิดทาบนผิวหนัง เช่น Diphenhydramine ชนิดครีม ขี้ผึ้ง หรือสเปรย์
 • Metoclopramide
 • Sibutramine
 • Iomeprol
 • Cisapride
 • Pimozide
 • Halofantrine
 • Grepafloxacin, Sparfloxacin
 • Metrizamide
 • Aminolevulinic Acid
 • Sodium oxybate
 • Barbiturates
 • Bupropion

ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น อาการหายใจช้า หายใจตื้น ง่วงนอนอย่างรุนแรง เวียนศีรษะอย่างรุนแรง อาจเพิ่มมากขึ้นหากคุณใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นๆ ที่ทำให้มีอาการง่วงนอน หรือก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบหายใจ โดยให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนี้

คุณต้องอ่านฉลากยาทุกชนิดอย่างละเอียด โดยเฉพาะยาแก้แพ้ หรือยาแก้ไอ-แก้หวัด เพราะยาเหล่านี้อาจมีส่วนประกอบของยาที่ทำให้ง่วงนอนได้ ดังนั้นให้สอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีในการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

ยา Promethazine อาจรบกวนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งอาจทำให้ผลการตรวจออกมาผิดพลาด เช่น ผลการตรวจตั้งครรภ์บางชนิด ผลการตรวจความทนต่อน้ำตาลกลูโคส การตรวจภูมิแพ้ที่ผิวหนัง เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบว่าคุณกำลังใช้ยา Promethazine อยู่

การได้รับยา Promethazine เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Promethazine เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669

อาการของการได้รับยาเกินขนาด อาจได้แก่

 • เวียนศีรษะ ง่วงนอน อย่างรุนแรง
 • หน้ามืด เป็นลม
 • หายใจช้า หายใจตื้น
 • มีอาการชัก
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก
 • รูม่านตาขยาย
 • ในเด็ก อาจมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ สภาพจิตใจก่อนอาการง่วงนอน เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดฉุนเฉียว ประสาทหลอน

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

หากลืมรับประทานยา Promethazine

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อ ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา Promethazine

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก


4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
pubchem, Promethazine (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Promethazine), 18 January 2020.
medlineplus, Promethazine (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682284.html), 16 June 2017.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

มีคำถามเพิ่มเกี่ยวกับยานี้? ถามคุณหมอของเราทางออนไลน์ได้เลย

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม