กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Buspar (ตัวยา Buspirone)

เผยแพร่ครั้งแรก 21 พ.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 30 มี.ค. 2023 เวลาอ่านประมาณ 5 นาที

Buspirone เป็นยาที่แพทย์ใช้ในการรักษาโรควิตกกังวล

โดยยาตัวนี้เป็นยาตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของยาคลายกังวล แต่มีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกับยาตัวอื่นในกลุ่ม ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้ออกฤทธิ์ลดอาการวิตกกังวลได้อย่างไร แต่นักวิจัยเชื่อว่ายาจะไปทำงานแข่งขันกับserotonin และ dopamine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ยานี้ไม่ได้ใช้รักษาอาการเครียดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่แพทย์จะใช้ยาตัวนี้เพื่อใช้รักษาโรควิตกกังวลและลดอาการแสดงของโรคระยะสั้น คุณอาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลหากมีอาการเช่นมือสั่น เครียด กระสับกระส่าย เวียนหัว กังวล กลัว มวนท้อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนซึ่งเป็นอาการแสดงของภาวะวิตกกังวลติดต่อกัน 1 เดือน องค์การอาหารและยาได้อนุมัติให้ใช้ยาชนิดนี้ตั้งแต่ปี 1986 โดยเป็นยาที่ผลิตโดยบริษัท Bristol-Myers Squibb ภายใต้ชื่อการค้า BuSpar

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ในปี 2001 องค์การอาหารและยาอนุมัติยา Buspirone ที่เป็นยาสามัญซึ่งผลิตจากหลายบริษัท และบริษัท Bristol-Myers Squibb ก็ได้ยุติการผลิตยาภายใต้ชื่อการค้า BuSpar ไม่นานมานี้ นักวิจัยได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา Buspirone ในการรักษาโรคอื่นๆ โดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Review of Neurobiology ปี 2013 พบว่ายานี้อาจสามารถใช้รักษากลุ่มอาการ Tourette ซึ่งเป็นความผิดปกติของสมองที่ทำให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติซ้ำๆ ได้สำเร็จ การศึกษาก่อนหน้านั้นในวารสาร Therapeutic Advances in Neurological Disorders ปี 2011 ยังพบว่า Buspirone อาจช่วยลดอาการและความรุนแรงของอาการดังกล่าวได้

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยา Buspirone

คุณไม่ควรรับประทานยานี้หากกำลังรับประทานยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) ซึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้เช่น phenelzine (Nardil) และ tranylcypromine (Parnate) การรับประทาน Buspirone ร่วมกับยากลุ่ม MAOI นั้นสามารถทำให้เกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงได้ งานวิจัยพบว่าความปลอดภัยของการใช้ยา Buspirone นี้ไม่ได้ขึ้นกับอายุ โดยพบว่าสามารถใช้ในระยะสั้น (น้อยกว่า 6 สัปดาห์) ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 และกลุ่มเด็กอายุ 6-17 ปี อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบเรื่องความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในระยะยาวในผู้ป่วยเด็ก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังรับประทานยาตัวอื่นเพื่อรักษาโรควิตกกังวล

เนื่องจากการหยุดยาในกลุ่มนี้บางตัวฉับพลันอาจทำให้เกิดอันตรายเช่นอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดท้องและชักได้ การเปลี่ยนจากยากลุ่มอื่นๆ มาเป็น Buspirone นั้นไม่ได้ป้องกันอาการดังกล่าวเนื่องจาก Buspirone ไม่ได้มีกลไลการออกฤทธิ์เหมือนกันยาเหล่านั้น แต่จะต้องใช้การค่อยๆ ลดขนาดยาดังกล่าวก่อนที่จะหยุดยา คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีโรคประจำตัว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ยาชนิดนี้ โรคประจำตัวที่จำเป็นต้องแจ้งประกอบด้วย

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • การติดแอลกอฮอล์หรือยา
 • Pheochromocytoma (เนื้องอกที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง)

การติดยา Buspirone

มีรายงานหลายฉบับที่กล่าวว่ามีหลายคนเสพติดยานี้เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกดีเหมือนกับการใช้ยากล่อมประสาท

การเสพติดยานี้อาจทำให้เกิดอาการ

 • เห็นภาพหลอน
 • คลื่นไส้หรืออาเจียน
 • มีความสุขผิดปกติ
 • ความจำเสื่อม
 • ไม่สามารถทำงานประสารการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้
 • อ่อนเพลีย

คุณควรรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นและควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก วัยรุ่น หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ใช้ยาชนิดนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

การใช้ยา Buspirone ในหญิงตั้งครรภ์

ยังไม่มีการทดสอบว่าการใช้ยา Buspirone นั้นปลอดภัยหรือไม่ในหญิงตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภ์ก่อนการเริ่มใช้ยา นอกจากนั้น ยาชนิดนี้ยังอาจผ่านมาทางน้ำนมแม่ได้อีกด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าการใช้ยา Buspirone ระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นปลอดภัยหรือไม่

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Buspirone

ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีอาการซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยา ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยประกอบด้วย

ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยกว่าประกอบด้วย

นอกจากนั้นยังอาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาได้ ควรไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการต่อไปนี้

 • ผื่นหรือลมพิษ
 • คัน
 • ใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็ว
 • มองเห็นไม่ชัด
 • การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติหรือไม่สามารถควบคุมได้
 • โกรธ ก้าวร้าว หรือสับสน
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
 • ปัสสาวะไม่ออก

ปฏิกิริยาระหว่างยา Buspirone กับยาชนิดอื่น

ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการทำงานของ Buspirone และ Buspirone อาจส่งผลต่อยาบางชนิดที่คุณกำลังรับประทานอยู่ได้ ดังนั้นการแจ้งแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังรับประทานอยู่ ทั่งยาที่ซื้อมารับประทานเอง วิตามิน และอาหารเสริมต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ยาที่ทราบว่าอาจเกิดปฏิกิริยากับ Buspirone ประกอบด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

 • ยากลุ่ม MAOI
 • ยากลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น nefazodone (Serzone) และ trazodone (Oleptro)
 • Warfarin (Coumadin)
 • ยาที่ใช้ในการรักษาอาการชัก เช่น phenytoin (Dilantin) และ carbamazepine (Tegretol)
 • ยากลุ่ม benzodiazepines ซึ่งใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับ เช่น diazepam (Valium) และ triazolam (Halcion)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น cyclobenzaprine (Flexeril)
 • ยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อรา เช่น itraconazole (Sporanox, Onmel), itraconazole (Sporanox), และ ketoconazole (Nizoral)
 • ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น erythromycin (E.E.S., E-Mycin, Erythrocin) และ rifampin (Rifadin, Rimactane)
 • Steroid เช่น prednisone
 • ยาลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอก cimetidine (Tagamet)
 • ยารักษาการติดเชื้อ HIV ritonavir (Norvir)
 • ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและเจ็บหน้าอก เช่น diltiazem (Cardizem) และ verapamil (Calan, Verelan, Covera-HS)
 • Haloperidol (Haldol) ซึ่งเป็นยาจิตเวช

ปฏิกิริยาอื่นของยา Buspirone

Buspirone อาจทำให้เกิดอาการเวียนหัวและมึนงงได้ ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถ ใช้เครื่องจักรอันตรายหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจนกว่าจะทราบฤทธิ์ของยา Buspirone ที่เกิดกับร่างกายของคุณ นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการรับประทานยานี้อีกด้วย และไม่ควรรับประทานน้ำผลไม้ประเภทส้มในปริมาณมากพร้อมกับการรับประทานยา

ขนาดของยา

Buspirone มีในรูปแบบของเม็ดขนาด 5, 10, 15 หรือ 30 มิลลิกรัม ยาเม็ดเหล่านี้สามารถแบ่งครึ่งรับประทานได้หากจำเป็น ขนาดของยาที่มักใช้ในระยะแรกคือ 7.5 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง แพทย์อาจเพิ่มขนาดของยาทีละ 5 มิลลิกรัมได้หากจำเป็น ขนาดที่ใช้ทั่วไปอยู่ที่ 20-30 มิลลิกรัมต่อวัน และมากที่สุดที่ 60 มิลลิกรัม ควรรับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวันและสามารถรับประทานได้ทั้งพร้อมหรือไม่พร้อมกับอาหาร

การได้รับยา Buspirone เกินขนาด

การได้รับยาเกินขนาดอาจทำให้เกิดอาการ

 • เวียนหัว
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • มึนหัว
 • มองเห็นไม่ชัด

หากเกิดการได้รับยาเกินขนาด ควรติดต่อศูนย์พิษวิทยาที่เบอร์ 1-800-222-1222 หากคุณหรือคนที่รู้จักเกิดอาการรุนแรงหลังจากได้รับยาเกินขนาด ควรโทรหา 911

การรับประทานยา Buspirone หากลืมทาน

ควรรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดรับประทานยาเองเพราะยาอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะสามารถออกฤทธิ์ได้เต็มที่ หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานยามื้อนั้นทันทีที่นึกได้ แต่หากกำลังจะถึงการรับประทานยาครั้งถัดไปให้ข้ามมื้อที่ลืมนั้นไปเลย อย่ารับประทานยาเป็นสองเท่าหากเกิดการลืมทานยา

รูปภาพของยา Buspirone ขนาดต่างๆ

BuSpar 5 mg, white, rectangular,

BuSpar 10 mg, white, rectangular,

BuSpar 15 mg, white, rectangular,

Buspirone 5 mg-TEV, white, round


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)