Erythromycin (อิริโธรไมซิน) - รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย

เผยแพร่ครั้งแรก 30 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 5 นาที
Erythromycin (อิริโธรไมซิน) - รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย

อิริโธรไมซิน เป็นยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ประกอบด้วยการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อในระบบผิวหนัง การติดเชื้อคลาไมเดีย (chlamydia) การติดเชื้อที่เชิงกราน และการติดเชื้อซิฟิลิส (syphilis) อาจมีการใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ สเตรปโตคอกคอล กลุ่มบี (Streptococcal B) ในเด็กแรกเกิด อิริโธรไมซินสามารถใช้เพื่อเพิ่มระยะเวลา stomach emptying อิริโธรไมซินมีวิธีการบริหารยาผ่านการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือรับประทาน มีข้อบ่งใช้ยาในรูปแบบขี้ผึ้งป้ายตาในเด็กแรกเกิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อในดวงตา อีริโทรมัยซินมีการคัดแยกออกจากเชื้อ Saccharopolyspora erythraea ครั้งแรกในปีค.ศ. 1952 อิริโธรไมซินเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก และมีการวางจำหน่ายในรูปแบบของยาสามัญ

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Erythromycin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Erycin

- ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม

Atlantic Pharma

Eryo Dry Syrup

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

Vesco Pharma

Erythromycin Dry Syrup Inpac

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

Inpac Pharma

Stacin

- ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม

MacroPhar

Tomcin

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

- ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม

- ยาแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม

General Drugs House

Erimit

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

T P Drugs Laboratories

Erymin

- ยาแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม

Milano

 

Erypac

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

Inpac Pharma

Erysate

- ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม

บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด

Erysil

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Erysol

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงาน เลิศสิงห์เภสัชกรรม

Erythromed

- ยาแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

Erytomin

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

- ยาแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม

Acdon

Malocin

- ยาน้ำเชื่อม รูปผงแห้ง ความเข้มข้น 125 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร

- ยาเม็ด ขนาด 250 มิลลิกรัม

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด


แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

  • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ
  • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อที่ดวงตา
  • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ streptococcus ในผู้ป่วยไข้รูมาติก หรือผู้ป่วย
  • ข้อบ่งใช้สำหรับติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน
  • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาสิว

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Erythromycin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อิริโธรไมซิน เป็นยากลุ่มยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนโดยจับไรโบโซม ชนิด 50S แบบผันกลับไม่ได้ เป็นผลให้เกิดการขัดขวางกระบวนการทรานส์เพปทิเดชัน (transpeptidation) และกระบวนการทรานส์โลเคชัน (translocation) ของเชื้อ ทำให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต

ข้อบ่งใช้ของยา Erythromycin

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ ยาในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 15 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 4 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันในกรณีติดเชื้อรุนแรง ขนาดการใช้ยาในเด็ก 12.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สี่ครั้งต่อวัน อาจใช้ขนาดยาเป็นสองเท่าในกรณีติดเชื้อรุนแรง เด็กอายุ 0 ถึง 1 เดือนขนาด 10 ถึง 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละสามครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อที่ดวงตา ยาในรูปแบบขี้ผึ้งป้ายตา ความเข้มข้น 0.5% ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ป้ายความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ลงบนตาข้างที่เป็น ใช้ได้ถึงวันละหกครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ streptococcus ในผู้ป่วยไข้รูมาติก หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยากลุ่ม penicillin หรือ sulfonamide ขนาด 250 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ขนาดการใช้ยาในเด็ก สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ สามารถใช้ยากลุ่ม penicillin หรือ sulfonamide อายุ 1 เดือนถึง 2 ปีขนาด 125 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 1 ถึง 2 กรัมต่อวัน แบ่งให้ยาสองถึงสี่ครั้ง อาจให้ยาเพิ่มขึ้นเป็น 4 กรัมต่อวันตามระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ ขนาดการใช้ยาในเด็ก 30 ถึง 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน แบ่งให้ยาสองถึงสี่ครั้ง อาจให้ขนาดยาเป็นสองเท่าในกรณีที่มีการติดเชื้อรุนแรง อายุน้อยกว่า 2 ปีขนาด 500 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้ยา อายุ 2 ถึง8 ปี ขนาด 1 กรัมต่อวันโดยแบ่งให้ยา ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาสิว ยาในรูปแบบยารับประทาน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 250 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีรุนแรง อาจเพิ่มขนาดอยากเป็น 500 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาสิว ยาในรูปแบบใช้กับผิวหนัง ความเข้มข้นของตัวยา 2 ถึง 4% ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ทาวันละหนึ่งถึงสองครั้ง บริเวณที่มีอาการ ให้หยุดใช้ยาหากอาการแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้เป็นเวลา 6 ถึง 8 สัปดาห์ ใช้ยาได้นานสูงสุด 6 เดือน

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Erythromycin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Erythromycin

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาอินิโธรมัยซิน - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังได้ใช้ยาแอสทิมาโซล (astemazole) เทอเฟนาดีน (terfenadine) ซิสซาไพรด์ (cisapride) พิโมไซด์ (pimozide) เออโกทามีน (ergotamine) ไดไฮโดรเออโกทามีน (dihydroergotamine) - ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่หัวใจมีภาวะรีโพลาไรเซชั่นนานกว่าปกติ และผู้ป่วยที่มีภาวะ QT-prolongation - ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำ - ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นช้า - ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย Myasthenia gravis - ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ - ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Erythromycin

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการปวดท้อง เกร็งท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย กระเพาะอาหารอักเสบ แสบร้อนยอดอก เบื่ออาหาร ผื่นแดง ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ส่งผลต่อการทำงานของตับ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำให้เกิดภาวะสูญเสียการได้ยิน ระคายเคืองหลอดเลือด หลอดเลือดดำอักเสบ อาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ pseudomembranous colitis ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ Clostridium difficile ภาวะ infantile hyperteophic pyrolic stenosis (IHPS) การติดเชื้อแบคทีเรียชนิด superinfection หลังจากใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ข้อมูลการใช้ยา Erythromycin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือ ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Erythromycin

เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส ยาผงสำหรับละลายน้ำ เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท


8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป