ทีมงาน HD


เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว HD มุ่งหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ของคุณ ทั้งกองบรรณาธิการ ผู้เขียน ผู้รีวิวบทความ รวมถึงผู้ตอบคำถาม Q&A ต่างยึดหลักสำคัญในการทำให้เนื้อหาสุขภาพบนแพลตฟอร์มของเราสมบูรณ์ที่สุด

หลักการ 5 ข้อที่เรายึดถือ ได้แก่

  1. ถูกต้องแม่นยำ
  2. ครอบคลุมครบถ้วน
  3. ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  4. เป็นปัจจุบัน
  5. นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ ทีมงานของเราพร้อมรับฟังคำแนะนำรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้อ่าน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานเสมอ โดยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE @hdcoth หรือทางอีเมล [email protected]

ทีมนักเขียนของ HD

ทีมนักเขียนของ HD ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล ฯลฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเขียนผู้มีประสบการณ์ แต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานในด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญหรือสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้บทความสุขภาพที่เนื้อหาถูกต้อง แม่นยำ เขียนโดยผู้รู้จริง

ทีมแพทย์และเภสัชกรผู้รีวิวของ HD

ทีมแพทย์และเภสัชกรผู้รีวิวบทความของ HD มีความพิถีพิถันในการตรวจทานบทความที่แสดงในเว็บไซต์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหามีความถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย
มีหลักการตรวจทานโดยอ้างอิงจากเวชปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลงานวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลอัปเดตที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุด

นพ. พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

แพทย์ทั่วไปผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รามาธิบดี บางพลี) และเป็นนักวิจัยที่สถาบันโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ศึกษากลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบ
ด้านงานวิชาการ มีความสนใจศึกษากลไกการดื้อยาและการถ่ายทอดการดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ
ด้านเวชปฏิบัติ สนใจหลักการดูแลและป้องกันการเกิดโรค (Primary prevention) โดยเน้นการให้คำแนะนำในการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกลุ่มอาการเมตาบอลิก

ทีมตอบคำถาม Q&A ของ HD

ทีมตอบคำถาม Q&A ของ HD ประกอบไปด้วยแพทย์และเภสัชกร เน้นให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีที่ควรปฏิบัติในเบื้องต้น โดยให้ความใส่ใจกับการตอบคำถามทุกคำถาม และส่งต่อคำถามไปยังแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นตามความเหมาะสม มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม