วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์

ผู้เขียน

Senior Content Editor / Writer จากคนทำหนังสือแนวสุขภาพเข้าสู่โลกออนไลน์ โลกที่ต้องปรุงตัวหนังสือให้ย่อยง่ายขึ้น แต่ทุกจานยังต้องเป็น “อาหารสมองจานเยี่ยม” สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกกลุ่ม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร