นพ. สุวพัชญ์ พิศาลมงคล

ผู้เขียน - ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อเฉพาะทาง มีความสนใจด้านหู คอ จมูก

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป