กนกกาญจน์ ดวงสุวรรณกุล

ผู้เขียน

นักศึกษาแพทย์จบใหม่จาก Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology ประเทศจีน
เขียนบทความเป็นงานอดิเรก สนใจด้านจิตเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และการแพทย์ทางเลือก

แพทยศาสตรบัณฑิต Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology ประเทศจีน