พญ. นันทิดา สาลักษณ

ผู้เขียน - ตอบคำถาม Q&A

แพทย์วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชี่ยวชาญปัญหาผิวหนัง เส้นผมและหนังศีรษะ เล็บ ผื่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผิวพรรณ และความงาม

  • แพทย์วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยาSpeaker in “Pearls from the posters” session in American Academy of Dermatology meeting 2018. ( A cohort study of risk factors, clinical presentations, and outcomes for dermatophyte, nondermatophyte, and mixed toenail infections Salakshna, Nuntida et al. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 79, Issue 6, 1145 - 1146)