วริษา ศรีเปลี่ยนจันทร์

ผู้เขียน

Creative Content ที่ผันตัวมาเป็น Content Editor ด้านสุขภาพให้กับ HD หลงรักการดูภาพยนตร์ และสนใจการอ่านเพื่อนำมาต่อยอดด้านการเขียนให้กับผู้อ่านทุกคน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบภาพยนตร์ มีเดียอาตส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี