ภูวนัย ดวงสุภา

ผู้เขียน

Content Editor แก้ไขบทความสุขภาพของ HD ให้เข้าใจง่าย สามารถอ่านได้ทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความของ HD จะช่วยให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างถูกต้อง

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา