นพ. ปัญญาวุฒิ ลิ้มสุขวัฒน์

ผู้เขียน

สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชน จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เรียนเฉพาะทางด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา