นพ. ชาคริต หริมพานิช

ผู้เขียน

จบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปัจจุบันเป็นอายุรแพทย์อยู่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ. นครราชสีมา สนใจด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และการเลิกบุหรี่

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์