กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ทีมแพทย์ HD
ตรวจสอบความถูกต้องโดย
ทีมแพทย์ HD

Tenormin (ตัวยา Atenolol)

เผยแพร่ครั้งแรก 29 ม.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 ตรวจสอบความถูกต้อง 11 มี.ค. 2019 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที

สรรพคุณของยา atenolol

ยา atenolol เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง (hypertension) โดยอาจใช้ร่วมกับยาอื่นหรือไม่ก็ได้ การลดความดันโลหิตที่สูงอยู่จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (strokes) ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (heart attacks) และโรคไต

ยานี้ยังใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอก (angina) และช่วยเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดภายหลังการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ยา atenolol เป็นยาในกลุ่ม beta blockers ยาจะออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งฤทธิ์ของสารเคมีตามธรรมชาติในร่างกายที่มีต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น epinephrine ส่งผลให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และลดความดันโลหิตลง 

วิธีใช้ยา atenolol

ขนาดยา atenolol ขึ้นอยู่กับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษา โดยสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยทั่วไปจะรับประทานวันละ 1- 2 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรรับประทานยานี้เป็นประจำทุกวัน  การรับประทาน atenolol ร่วมกับ น้ำส้ม หรือ น้ำแอปเปิ้ล อาจทำให้การดูดซึม atenolol ได้ไม่เต็มที่ จึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำส้ม หรือ น้ำแอปปเปิ้ล เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่างรับประทานยา atenolol

ในกรณีที่ใช้atenolol สำหรับรักษาอาการเจ็บหน้าอก คุณจำเป็นต้องรับประทานatenolol เป็นประจำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพจากยา ไม่ควรatenololรักษาอาการเจ็บหน้าอกขณะที่กำลังมีอาการเจ็บ โดยจะต้องใช้ยาอื่นตามที่แพทย์สั่งแทนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกขณะที่กำลังมีอาการ (เช่น ยา Isosorbide ชนิดอมใต้ลิ้น)

อาจใช้เวลานาน 1-2 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะได้รับประโยชน์จาก atenololเต็มที่ แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง (ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดความดันโลหิตแล้วยังคงสูงอยู่ หรือความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น หรือมีอาการเจ็บหน้าอกบ่อยครั้งขึ้น)

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา atenolol

การใช้ยา atenolol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในขณะใช้ยา ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการดังต่อไปนี้

ผลข้างเคียงที่พบได้มาก เช่น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

 • ภาพซ้อน
 • มือและเท้าเย็น
 • มีอาการสับสน
 • วิงเวียนศรีษะ คล้ายจะเป็นลม จากการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอน
 • เหงื่อออก
 • หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หายใจถี่ หายใจมีเสียงหวีด
 • อ่อนแรง

ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย เช่น

 • วิตกกังวล
 • เจ็บหน้าอก
 • หนาวสั่น
 • ไอ
 • เป็นลม
 • หัวใจเต้นผิดปรกติ ช้าไป หรือ เร็วไป
 • ปวดขา
 • มีเสียงขณะหายใจ

รวมถึงผลข้างเคียงที่พบได้ยาก เช่น

 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปริมาณปสสาวะ และความถี่ลดลง
 • ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
 • กระหายน้ำ
 • เบื่ออาหาร
 • ปวดบริเวณหลังด้านล่าง หรือบริเวณข้างลำตัว
 • มีอาการบวม บริเวณ ใบหน้าม นิ้ว หรือ ขาตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงไป
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • น้ำหนักตัวเพิ่ม

ข้อควรระวังในการใช้ยา atenolol

 • ควรแจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ยา หากต้องเข้ารับการผ่าตัด
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะใช้ยา เพาะอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนและง่วงซึมมากยิ่งขึ้น
 • ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ หากคุณมีภาวะเหล่านี้
 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิด เช่น หัวใจเต้นช้า, 2nd หรือ 3rd degree atrioventricular block
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เช่น โรคหอบหืด, หลอดลมอักเสบเรื้อรัง, ถุงลมโป่งพอง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต เช่น Raynaud's disease, โรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease)
 • โรคไต
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • โรคเบาหวาน
 • มีปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงที่จำเป็นต้องรักษาด้วยยา epinephrine
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis)
 • หญิงตั้งครรถ์ เพราะ atenolol อาจส่งผลต่อทารกในครรถ์
 • หญิงให้นมบุตร เพราะยาจะถูกขับออกทางน้ำนมและสามารถส่งผลข้างเคียงต่อทารกได้

คำเตือนในการใช้ยา atenolol

ห้ามหยุดยา atenolol เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะสภาวะโรคบางอย่างอาจแย่ลงได้หากหยุดยากะทันหัน ผู้ป่วยบางรายที่หยุดใช้ยาที่คล้ายกันอย่างทันทีทันใดจะมีอาการเจ็บหน้าอก, กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด และหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าคุณไม่ควรใช้ยานี้ต่อ แพทย์อาจค่อยๆ ปรับลดขนาดยาลงใน 1-2 สัปดาห์ ก่อนหยุดยา

ระหว่างที่กำลังหยุดยา ขอแนะนำให้จำกัดกิจกรรมทางร่างกาย/การออกกำลังกาย เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเครียดต่อหัวใจ หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอก เจ็บเค้น แน่นหน้าอก, เจ็บหน้าอกที่แพร่กระจายไปที่ขากรรไกร คอ แขน, เหงื่อออกผิดปกติ, หายใจลำบาก, หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

การใช้ยา atenolol ร่วมกับยาอื่น

การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ยาบางชนิดที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา atenolol: หากกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • Dolasetron
 • Fingolimod
 • Arbutamine
 • Allergen immunotherapy
 • Fenoldopam
 • Clonidine
 • Epinephrine
 • ยาในกลุ่ม calcium channel blockers บางรายการ
 • ยาในกลุ่ม alpha-blockers บางรายการ
 • Lacosamide
 • Tizanidine
 • ยาในกลุ่ม MAOIs บางรายการ
 • Mefloquine
 • Quinidine
 • ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

การได้รับยา atenolol เกินขนาด

หากได้รับยา atenolol เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจรวมถึง อาการเหล่านี้ เช่น ไ หัวใจเต้นช้ามาก, วิงเวียนศีรษะรุนแรง, อ่อนแรงอย่างรุนแรง, เป็นลม, หายใจลำบาก

คำแนะนำในการใช้ atenolol

 • ไม่ควรแบ่งยา atenolol ให้ผู้อื่นรับประทาน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การลดความเครียด, การออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยา atenolol ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ
 • ตรวจวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเป็นประจำขณะกำลังใช้ยา atenolol ที่บ้าน และนำผลการตรวจวัดดังกล่าวให้แพทย์ดูในวันที่ไปพบแพทย์ด้วย
 • ในกรณีที่ลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้มื่อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานตามปรกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา atenolol

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดงและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
atenolol (Rx) (https://reference.medscape.com...)
Atenolol (Oral Route) (https://www.mayoclinic.org/dru...)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)