ยา Risperidone

เผยแพร่ครั้งแรก 12 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ยา Risperidone

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Risperidone ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Neuris, Risperidone GPO, Risperdal Consta, Risperdal Oral Solution/Risperdal Quicklet

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Risperidone

ริสเพอริโดน (risperidone) เป็นยากลุ่มยารักษาโรคจิตเภท ยาสำหรับรับประทาน ยาชนิดเม็ด ประกอบด้วยริสเพอริโดน ขนาด 0.5 1 และ 2 มิลลิกรัม ยาชนิดยาน้ำ ประกอบด้วยริสเพอริโดน ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และยาสำหรับฉีด ประกอบด้วยริสเพอริโดน ขนาด 25 และ 37.5 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Risperidone

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ริสเพอริโดน เป็นยารักษาโรคจิตเภทกลุ่ม benzisoxazole atypical ที่มีฤทธิ์ผสมระหว่างฤทธิ์ในการต้านการทำงานของเซโรโทนิน (serotonin) และโดปามีน (dopamine) ริสเพอริโดนเข้าจับกับตัวรับเซโรโทนิน (5-HT2-receptor) ในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายอย่างแน่นหนา และจับกับตัวรับโดปามีน (dopamine-D2-receptor) ด้วยแรงที่น้อยกว่าตัวรับเซโรโทนิน

ข้อบ่งใช้ของยา Risperidone

ยาริสเพอริโดน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาเป็น 4 มิลลิกรัมต่อวันในวันที่สองของการได้รับยา ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม อาจให้ยาแบบครั้งเดียวต่อวันหรือแบ่งให้ยา ขนาดยา maintenance 4-6 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 16 มิลลิกรัม ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ค่อยเพิ่มขนาดยาครั้งละ 0.5  มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ไปจนถึง 1-2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะมาเนีย (mania) ชนิดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ (bipolar) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมต่อวัน วันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 1 มิลลิกรัมต่อวัน ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 6 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ขนาดเริ่มต้น 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ค่อยเพิ่มขนาดยาครั้งละ 0.5  มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ไปจนถึง 1-2 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการความจำเสื่อม ระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ปรับขนาดยาครั้งละ 0.25 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง โดยให้สลับวัน ขนาดปกติอยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (ให้ยาได้ถึง 1 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งหากจำเป็น) ระยะเวลาการใช้ยาสูงสุด คือ 6 สัปดาห์

ยาริสเพอริโดนสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Risperidone

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ข้อควรระวังของการใช้ยา Risperidone

  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่ทราบการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว การเหนี่ยวนำของหัวใจผิดปกติ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น ขาดน้ำ หรือมีปริมาณของเหลวในร่างกายต่ำ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติชัก หรืออยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการชัก
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมนโปรแลคตินต่ำ
  • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะทางจิตเกี่ยวข้องกับโรคความจำเสื่อม
  • ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Risperidone

อาจก่อให้เกิดผื่น ภาวะฮอร์โมนโปรแลคตินสูง เพิ่มน้ำหนักตัว ท้องผูก ท้องเสีย เพิ่มการหลั่งของน้ำลาย เพิ่มความอยากอาหาร อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน อาเจียน อ่อนเพลีย มึนงง กลุ่มอาการ parkinsonism อาการสั่น เห็นภาพไม่ชัด อาการไอ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาการปวด ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ภาวะ QT prolongation อาการวูบ ภาวะ diabetic acidosis ตับอ่อนอักเสบ agranulocytosis thrombocytopenia หลอดเลือดสมอง อาการชัก tardive dyskinesia กลุ่มอาการนิวโรเลปติก

ข้อมูลการใช้ยา Risperidone ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Risperidone

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส ป้องกันจากแสงแดดและความชื้น


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Risperidone: Side Effects, Dosage, Uses, and More. Healthline. (https://www.healthline.com/health/risperidone-oral-tablet)
Risperdal (Risperidone): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. RxList. (https://www.rxlist.com/risperdal-drug.htm)
Risperidone: Uses, Dosage, Side Effects. Drugs.com. (https://www.drugs.com/risperidone.html)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป