โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

เผยแพร่ครั้งแรก 17 ต.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
โรคมะเร็งระบบต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์เข้าสู่ระบบแพทย์เฉพาะทาง (แบ่งตามการทำงานของอวัยวะต่างๆ ธรรมชาติของโรค และวิธีการรักษา) ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งคือ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (รังสีรักษา) และแพทย์อายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เคมีบำบัด)

อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน จะให้การรักษาเป็นทีม กล่าวคือนอกจากแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งทั้งสองด้าน/สาขาแล้ว ยังประกอบด้วยแพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้าน/สาขาอื่นๆ อีก เช่น แพทย์/พยาบาลจากแผนกอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา สูตินรีเวช ศัลยกรรม และหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ดังนั้น จึงมีการจัดแบ่งโรคมะเร็งระบบต่างๆ ตามสาขาของแพทย์เฉพาะทางเหล่านั้น ที่สำคัญได้แก่ โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา โรคมะเร็งระบบศีรษะและลำคอ ซึ่งรวมโรคมะเร็งระบบหู คอ จมูกด้วย โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ โรคมะเร็งระบบนรีเวช (มะเร็งนรีเวชวิทยา) โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา และโรคมะเร็งเด็ก

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

Phrama incontentads

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยา

โรคมะเร็งระบบประสาทวิทยาคือ โรคมะเร็ง/เนื้องอกสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทสมอง โดยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมประสาท อายุรกรรมประสาท และแพทย์ด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาจะทำงานร่วมกันเป็นทีม

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก

โรคมะเร็งระบบศีรษะ/ลำคอและหูคอจมูก (โสต ศอ นาสิก) ได้แก่ โรคมะเร็งของช่องปาก คอหอยส่วนปาก โพรงหลังจมูก คอหอยส่วนกล่องเสียง กล่องเสียง โพรงจมูกและไซนัสหู (จัดอยู่ในกลุ่มโรคมะเร็งผิวหนัง) ต่อมน้ำลาย ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำเหลืองลำคอ ซึ่งทีมงานนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลศัลยกรรมด้านใบหน้าและแพทย์/พยาบาลหูคอจมูกด้วย

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ

โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งหลอดลม ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมโรคปอด ศัลยกรรมโรคปอด ร่วมกับแพทย์/พยาบาลโรคมะเร็งทั้งสองสาขา

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคมะเร็งของกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ตับ ตับอ่อน ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ซึ่งโรคมะเร็งเหล่านี้ นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ทีมที่ดูแลยังประกอบด้วยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคมะเร็งของไต กรวยไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และอัณฑะ ซึ่งแพทย์ผู้ให้การดูแล นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังมีแพทย์/พยาบาลด้านศัลยกรรมและอายุรกรรมด้านระบบทางเดินปัสสาวะด้วย

โรคมะเร็งระบบนรีเวช

โรคมะเร็งระบบนรีเวช ประกอบด้วยโรคมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทั้งหมด ได้แก่ อวัยวะเพศ ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ตัวมดลูก และรังไข่ ซึ่งนอกจากแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษาแล้ว ทีมรักษายังรวมถึงแพทย์/พยาบาลด้านมะเร็งวิทยานรีเวช (เป็นหน่วยงานหนึ่งในโรคระบบสูตินรีเวช) และ/หรือแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ด้านมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช)

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ

โรคมะเร็งระบบกระดูก/ข้อ ได้แก่ โรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อทั้งหมด ซึ่งรวมกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อต่างๆ เอ็น เส้นเลือด เส้นประสาทส่วนปลาย และหลอดน้ำเหลือง ซึ่งผู้ที่ใช้การดูแลรักษา นอกจากแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งทั้งสองสาขาแล้ว ยังรวมถึงด้วยแพทย์/พยาบาลด้านกระดูก/ข้อ (ออร์โธปิดิก) ด้วย

โรคมะเร็งระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา

โรคมะเร็งในระบบโรคเลือด/โลหิตวิทยา ได้แก่ โรคมะเร็งของไขกระดูก เม็ดเลือด และต่อมน้ำเหลือง ซึ่งทีมงานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคือ แพทย์/พยาบาลเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคเลือด/โลหิตวิทยา และแพทย์/พยาบาลด้านรังสีรักษา และ/หรือแพทย์/พยาบาลอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด/โลหิตวิทยา)

โรคมะเร็งเด็ก

โรคมะเร็งเด็ก หมายความถึงโรคมะเร็งทั้งหมดในเด็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 14 ปี) ซึ่งจะให้การดูแลรักษาโดยแพทย์/พยาบาลด้านโรคมะเร็งเด็ก (เคมีบำบัด) รังสีรักษา และแพทย์/พยาบาลเด็กในแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแพทย์/พยาบาลด้านอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (เมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเด็ก)


7 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Cancer: Sarcoma, Carcinoma, Lymphoma, and Leukemia. WebMD. (https://www.webmd.com/cancer/understanding-cancer-basics)
Cancer Center: Types, Symptoms, Causes, Tests, and Treatments, Including Chemo and Radiation (https://www.webmd.com/cancer/default.htm)
Cancer Types - Carcinoma, Sarcoma, Leukemia, Lymphoma. Healthline. (https://www.healthline.com/health/cancer)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน
สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน

ข้อเท็จจริงจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)

อ่านเพิ่ม
5 หนังสือทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
5 หนังสือทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การทำอาหารง่าย ๆ ที่มีโภชนาการที่เหมาะสมระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง

อ่านเพิ่ม
การต่อต้านภัยมะเร็ง มีสีอะไรบ้าง และแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง
การต่อต้านภัยมะเร็ง มีสีอะไรบ้าง และแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการซื้อสินค้าเพื่อการต่อต้านภัยมะเร็ง

อ่านเพิ่ม