ยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

เผยแพร่ครั้งแรก 12 เม.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

เลือดคั่ง (Cardiac glycoside and inotropic agents used for congestive heart failure) และ ยากระตุ้นหัวใจ ไม่รวมกลุ่มไกล โคไซด์ (Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides)

เลือดคั่งยากระตุ้นหัวใจ ไม่รวมกลุ่มไกล โคไซด์ ได้แก่ Adrenaline/Epinephrine Amrinone Metaraminol Milrinone ตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวโดยรวม หากคุณสนใจสามารถอ่านต่อได้ที่นี่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ยาหัวใจกลุ่มไกลโคไซด์ และยากระตุ้นหัวใจสําหรับภาวะหัวใจวาย

 Adrenaline/Epinephrine

ประเภท Adrenaline/ Epinephrine

ชื่อสามัญ        Adrenaline Atlantic, Adrenotone, Epinephrine HCI, Epipen

ชื่อการค้า           Adrenaline Atlantic, Adrenotone, Epinephrine HCI, Epipen

ประเภท             ยากระตุ้นการทํางานของหัวใจ

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะหัวใจวาย ทําให้หลอดเลือดหดตัว ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ ช็อก และ

การไหลเวียนเลือดที่หัวใจและสมองลดลง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

การออกฤทธิ์       กระตุ้นจุดรับ C และ B-adrenergic ภายในระบบซิมพาเธติค ทําให้เพิ่มทั้งความดัน

โลหิตค่าบนและค่าล่าง เพิ่มความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองมากขึ้น ผลข้างเคียง หากได้รับยาเป็นเวลานานๆ จะทําให้เกิดปฏิกิริยากับหัวใจและการไหลเวียน เช่น เกิดความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นต้น

การพยาบาล       

 • ติดตามสังเกตสัญญาณชีพ และปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด
 • รายงานแพทย์ทราบ เมื่อจังหวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และเตรียมพร้อมให้การรักษาโดยการให้ Adrenaline ทางหลอดเลือดดํา อาจตามด้วยสารน้ำ 20 มิลลิลิตร เพื่อไม่ให้ยาเข้าไปใน Central compartment

 Amrinone

ชื่อสามัญ           Amrinone

ชื่อการค้า           Inocor

ประเภท             ยากระตุ้นหัวใจ

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ในรายที่ใช้ยากลุ่ม Cardiac glycosides, Diuretic และยาขยาย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทำเลสิกวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 0 บาท ลดสูงสุด 25650 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

หลอดเลือดชนิดอื่นไม่ได้ผล

การออกฤทธิ์       เพิ่มแรงบีบตัวของเวนตริเคิล ซึ่งเป็นผลจากหลอดเลือดขยายตัวโดยผลการผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อของหลอดเลือด เกล็ดเลือดต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ

ผลข้างเคียง        พิษต่อตับ ไต เจ็บหน้าอก ปวดบริเวณที่ฉีด

การพยาบาล      

 •  วัดความดันโลหิต ชีพจร
 • สังเกต EKG
 • ติดตามระดับยาในเลือด LFT, Platelet และ CBC
 • สังเกตอาการมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ

 Metaraminol

ชื่อสามัญ            Metaraminol bitartrate

ชื่อการค้า            Aramine

ประเภท             ยากลุ่ม Adrenergics เป็น Sympathomimetic direct and indirect acting

ข้อบ่งใช้ รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำจากการผ่าตัด ให้ยาชาที่ไขสันหลัง เสียเลือด มีก้อนเนื้องอก และจากการแพ้ยา ใช้รักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หรือภาวะช็อกจากหัวใจ

การออกฤทธิ์       กระตุ้นตัวรับ α-adrenergic ภายใน Sympathetic nervous system ใช้รักษาภาวะ ความดันโลหิตต่ำ

ผลข้างเคียง        ปวดศีรษะ มือสั่น มึนงง คลื่นไส้ ความดันโลหิตสูง หรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ชีพจร

เต้นเร็ว

การพยาบาล      

 • สังเกตและบันทึกสัญญาณชีพ วัดความดันโลหิตทุก 5 นาที ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที จํานวนปัสสาวะ ลักษณะสีผิว และรายงานแพทย์ทราบ เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น และผิดจังหวะ จํานวนปัสสาวะออกน้อยลง ความดันโลหิตลดลง ลักษณะสีผิวซีด เย็น เขียว เป็นต้น
 • ดูแลให้ได้รับสารน้ำหรือเลือดทดแทนอย่างเพียงพอก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะในรายที่มีภาวะช็อกจากปริมาตรเลือดลดลง
 • สังเกตและบันทึกปริมาณสารน้ำเข้าและออกจากร่างกายของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

 Milrinone

ชื่อสามัญ            Milrinone lactate

ชื่อการค้า           Primacor

ประเภท             ยากระตุ้นหัวใจ

ข้อบ่งใช้             รักษา Acute heart failure ใช้เพิ่มการบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจใช้

ทดแทน Dopamine หรือ Dobutamine ใน Advanced heart failure

การออกฤทธิ์       Milrinone ยับยั้ง Phosphodiesterase เพิ่มระดับ Cyclic AMP และเพิ่มการบีบตัวของหัวใจให้แรงขึ้น และยานี้มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วย

ผลข้างเคียง        การบีบตัวของเวนตริเคิลผิดจังหวะ (Ventricular anythmias) ความดันโลหิตต่ำปวดศีรษะ

การพยาบาล       

 • ฟังเสียงหัวใจให้เต็มนาที หยุดให้ยาหรือรายงานแพทย์หาก HR < 60 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่ หรือ HR < 90-100 ครั้ง/ นาที ในเด็ก
 • วัดความดันโลหิต บันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออก ชั่งน้ำหนัก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สําหรับผู้ป่วยหัวใจวาย ฟังเสียงปอด ดูเส้นเลือดดําที่คอ ตรวจบริเวณที่บวม

 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวโดยรวม

 • ประเมินผลของยา เช่น หากใช้ยารับประทานแล้วไม่ได้ผลอาจต้องรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนเป็นยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดํา
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยาขับปัสสาวะจะต้องประเมินว่าได้ผลหรือไม่ หากไม่ได้ผลจะต้องสอบถามปัจจัยส่งเสริมด้วย เช่น การรับประทานอาหารเค็ม หรือได้รับโซเดียมจากอาหารหรือยา หรือมีปัญหาการดูดซึมยา เป็นต้น
 • การใช้ยากลุ่ม Cardiac glycosides จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากมีอาการข้างเคียงของยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน การเห็นภาพสีเหลือง เป็นต้น รายงานแพทย์ทราบ เพื่อพิจารณาลดยา เพราะผู้ป่วยอาจได้รับยาเกินขนาด ซึ่งทําให้เกิดอาการพิษที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Revisiting Terminalia arjuna – An Ancient Cardiovascular Drug. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220499/)
Access to Medications for Cardiovascular Diseases in Low- and Middle-Income Countries. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4880457/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
รู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยๆ
รู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบได้บ่อยๆ

หากอยากรู้ว่า อุปกรณ์การแพทย์ชิ้นไหน ทำงานอย่างไร ต้องไม่พลาดบทความนี้

อ่านเพิ่ม
8 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไต
8 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไต

โรคไตสามารถป้องกันได้ หากรู้จักและเข้าใจอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่ม