ยา Azithromycin

เผยแพร่ครั้งแรก 13 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ยา Azithromycin

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Azithromycin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Atozin, Azith, Azithrin, Azithro, Azycin, Azyter, Binozyt, Floctil, Meithromax, Onzet, Zemax 250, Zithromax, Zmax

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Azithromycin

อะซิโธรไมซิน (azithromycin) เป็นยากลุ่มยาปฏิชีวนะ ยาสำหรับรับประทาน ยาแคปซูล ประกอบด้วยอะซิโธรไมซินขนาด 250 มิลลิกรัม และยาสำหรับฉีด ประกอบด้วยอะซิโธรไมซิน ขนาด 500 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Azithromycin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ อะซิโธรไมซินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมกโครไลด์ (macrolide) อะซิโธรไมซินยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนโดยจับกับหน่วยย่อยไรโบโซม ขนาด 50S เป็นการยับยั้งกระบวนการ transpeptidation หรือกระบวนการ translocation ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนที่ควบคุมด้วย RNA ในขั้นตอนของการเพิ่มความยาวของกรดอะมิโน ทำให้เกิดการชะงักของการเจริญเติบโตของเซลล์

ข้อบ่งใช้ของยา Azithromycin

ยาอะซิโธรไมซิน ชนิดยาเม็ด สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษาการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน อาจให้ยาในขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งเดียวในวันแรก แล้วตามด้วยขนาด 250 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 4 วัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อที่บริเวณอวัยวะเพศ ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากเชื้อ Chlamydia trachomatis Chancroid และปากมดลูก / ท่อปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อคาไมเดีย ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1000 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1200 มิลลิกรัม สัปดาห์ละครั้ง ขนาดสำหรับรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละครั้ง ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวะนะอื่นร่วมด้วย ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

ข้อบ่งใช้สำหรับการติดเชื้อกอนอเรีย ชนิดไม่มีภาวะแรกซ้อน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 2000 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

ข้อบ่งใช้สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Salmonela typhi ก่อโรคไข้ไทฟอยด์ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1000 มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หรือขนาด 500 มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน ขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Azithromycin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Azithromycin

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยานี้ หรือมีการแพ้ยาอิริโธรไมซิน (erythromycin) และยาแมคโครไลด์ (macrolide) หรือคีโตไลด์ (ketolide)
  • ไม่ใช้ยานี้ร่วมกับยาพิโมไซด์ (pimozide)
  • ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคดีซ่านจากท่อน้ำดีตีบตัน
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอะซิโธรไมซิน
  • ยาอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิด torsades de pointes และหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่รุนแรงถึงชีวิตในผู้ป่วยที่มีภาวะ QT prolongation
  • ระวังการเกิดภาวะโพแทสเซียม และแมกนีเซียมในเลือดต่ำ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยอัตราการเต้นของหัวใจต่ำ และในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคที่เกี่ยงข้องกับจังหวะการเต้นของหัวใจ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยตั้งครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Azithromycin

อาจก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เพิ่มเอนไซม์ตับ แวดศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ภาวะ QT prolongation Torsades de pointes ผื่นแพ้ Steven-Johnson syndrome ตับวาย myasthenia gravis การทำลายของกระจกตา

ข้อมูลการใช้ยา Azithromycin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือ ยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Azithromycin

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส


8 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Azithromycin: Uses, dosage, side effects, and warnings. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/325721)
Azithromycin: Side Effects, Dosage, Uses, and More. Healthline. (https://www.healthline.com/health/azithromycin-oral-tablet)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง

ภาวะนี้คืออะไร อันตรายหรือไม่ และเมื่อไหร่ที่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

อ่านเพิ่ม
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงของแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม