นพ. วรพันธ์ พุทธศักดา

ผู้รีวิว

จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปัจจุบันเป็นแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป และรีวิวบทความสุขภาพให้กับเว็บไซต์ HD

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลแพทย์ทั่วไป