พญ. ภกญ. เพ็ญพิไล สุตันทวงษ์

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Cebu Institute of Medicine และเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป และรีวิวบทความสุขภาพให้กับเว็บไซต์ HD

  • แพทยศาสตรบัณฑิต Cebu Institute of Medicine
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
แพทย์ทั่วไป