กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40-64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้รับมือกับโรคที่อาจเกิดขึ้นได้
เผยแพร่ครั้งแรก 11 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 7 นาที
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40-64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป ประกอบด้วย การซักประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจเลือด หรือการตรวจปัสสาวะ
 • ผู้หญิงในช่วงอายุ 40-64 ปี ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย
 • นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปี เช่น วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน หรือวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดด้วย
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

เมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายย่อมเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลา ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเริ่มมาเยือนบ่อยขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ตรวจพบปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ตั้งแต่ในระยะแรก รวมถึงสามารถคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ ช่วยให้สามารถรับมือกับโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

มาดูกันว่า ผู้หญิงในช่วงอายุ 40-64 ปี ควรตรวจอะไรกันบ้าง

เป้าหมายของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีสุขภาพดีก็ตาม โดยเป้าหมายของการพบแพทย์ในแต่ละครั้งเพื่อ

 • ตรวจคัดกรองโรคภัยต่างๆ
 • ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคต
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่สุขลักษณะ
 • เรียนรู้วิธีรับมือกับโรคภัย และความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40–64 ปี มีอะไรบ้าง?

แพทย์มักจะเริ่มจากการพูดคุยสอบถามถึงสุขภาพ ประวัติสุขภาพของคุณ และคนในครอบครัว รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อดูว่า ถูกสุขลักษณะ หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ ประเด็นที่แพทย์อาจสอบถาม ได้แก่

 • ประเมินอาการของภาวะซึมเศร้า และสุขภาพจิต
 • การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป ตามรายการตรวจพื้นฐาน หรือตามที่แพทย์ประเมินแล้วว่า อาจมีความเสี่ยง และควรต้องตรวจ

การตรวจความดันโลหิต

 • ควรตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากเลขความดันตัวบน (Systolic number) อยู่ระหว่าง 120-139 หรือเลขตัวล่าง (Diastolic number) อยู่ระหว่าง 80-89 mmHg หรือมากกว่านั้น คุณควรตรวจความดันโลหิตทุกปี
 • หากเลขความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า 140 หรือเลขความดันโลหิตตัวล่างสูงกว่า 90 ให้รีบปรึกษา หรือไปพบแพทย์ทันที
 • หากเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ มีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือเป็นโรคอื่นๆ ควรตรวจความดันโลหิตบ่อยครั้งกว่าข้างต้น หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

การตรวจระดับคอเลสเตอรอล

 • ควรเริ่มตรวจระดับคอเลสเตอรอลตั้งแต่ในช่วงอายุ 40-45 ปี
 • หากตรวจพบว่า มีระดับคอเลสเตอรอลปกติก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจไปอีก 5 ปี
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ มีปัญหาเกี่ยวกับไต หรือเป็นโรคอื่นๆ ควรตรวจบ่อยครั้งกว่าข้างต้น หรือตามคำแนะนำของแพทย์

การตรวจเบาหวาน

 • เมื่อมีอายุมากกว่า 44 ปี ควรเริ่มตรวจเบาหวานทุก 3 ปี
 • หากมีความดันโลหิตสูงกว่า 135/80 mmHg แพทย์อาจให้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูว่า มีภาวะเบาหวาน หรือไม่
 • หากมีน้ำหนักมาก ให้สอบถามแพทย์ว่า ควรเข้ารับการตรวจเบาหวานตั้งแต่ก่อนอายุ 44 ปีหรือไม่ 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี 

ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือตรวจพบติ่งเนื้อเมือกที่ลำไส้ใหญ่ รวมถึงผู้ที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ หรือตรวจพบติ่งเนื้อในระบบทางเดินอาหาร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-75 ปี 

ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งทดสอบได้หลายวิธี ดังนี้

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระทุกปี
 • การตรวจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกๆ 10 ปี

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาจต้องเข้ารับการตรวจส่องกล้องบ่อยกว่าปกติ ดังนี้

 • เป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล
 • มีประวัติเคยเป็นเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้
 • เคยตรวจพบเนื้องอกในลำไส้ใหญ่

การตรวจเต้านม

 • เมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แพทย์จะแนะนำให้รับการตรวจเต้านมด้วย
 • คุณสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองทุกเดือน โดยการคลำหาก้อนเนื้อที่เต้านม แต่การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองไม่ได้ช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกได้ ดังนั้นแนะนำให้ตรวจกับแพทย์ดีที่สุด
 • หากสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในเต้านมให้ปรึกษาแพทย์ทันที รวมถึงความผิดปกติที่พบจากการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง

การตรวจแมมโมแกรม

 • ผู้หญิงอายุ 40-49 ปี ควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นว่า การตรวจแมมโมแกรมไม่ได้มีประโยชน์กับผู้หญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 40 ปีมากนัก ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจเข้ารับการตรวจชนิดนี้
 • ผู้หญิงที่มีอายุ 50-75 ปี ควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยความถี่ในการตรวจขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคน
 • หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่ช่วงอายุน้อย คุณควรเข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุกปี โดยควรเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนช่วงอายุที่ญาติคนดังกล่าวพบว่า ตนเองเป็นมะเร็งเต้านม

การตรวจโรคกระดูกพรุน

 • ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และเคยกระดูกหัก ควรเข้ารับการทดสอบความหนาแน่นของกระดูก (DEXA)
 • หากมีอายุน้อยกว่า 65 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ควรเข้ารับการตรวจด้วยเช่นกัน

การตรวจภายใน และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 • คุณควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เช่น ตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) หรือตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ทุกๆ 3 ปี หากผลตรวจเป็นปกติ ให้เว้นการตรวจไป 5 ปี
 • แพทย์จะแนะนำให้ตรวจภายในบ่อยๆ หากพบว่า มีปัญหา หรือมีความผิดปกติบางอย่าง
 • หากเคยผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด และไม่เคยตรวจพบมะเร็งปากมดลูกมาก่อน ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจแปปสเมียร์
 • ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ และมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจหนองในเทียม และหนองในแท้ นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการทดสอบการติดเชื้ออื่นๆ ด้วย

การตรวจผิวหนัง

 • ตรวจเพื่อดูว่า มีสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน มีญาติใกล้เคียงเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

การตรวจฟัน

 • คุณควรไปพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อตรวจและทำความสะอาดช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์อาจประเมินและแจ้งให้คุณมาตรวจบ่อยกว่านั้นตามกรณีไป

การตรวจตา

 • หากมีอายุ 40-50 ปี คุณควรตรวจตาทุก 2-4 ปี และในช่วงอายุ 55-64 ปี ควรตรวจตาทุก 1-3 ปี แต่แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจสายตาบ่อยกว่านี้ หากคุณมีปัญหาสายตา หรือมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน
 • ผู้ที่เป็นเบาหวานควรเข้ารับการตรวจสายตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพราะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตาได้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

คณะป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 55-80 ปี ที่มีประวัติสูบบุหรี่ 30 แพ็คต่อปี และกำลังสูบอยู่ หรือเลิกบุหรี่ไปแล้วภายในช่วง 15 ปี ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปี ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้มรังสีต่ำ (LDCT) สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุถึง 80 ปีที่สูบบุหรี่

การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

 • ควรรับการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 • ควรปรึกษาแพทย์ว่า คุณจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันปอดบวมหรือไม่
 • ควรฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Tdap) ซึ่งเป็นวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี หลังจากได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดแล้ว
 • อาจได้รับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 ครั้ง เมื่อมีอายุ 60 ปี
 • แพทย์อาจแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มเติม หากคุณมีความเสี่ยงต่อภาวะอื่นๆ

การละเลยการตรวจสุขภาพ หรือมาตรวจไม่สม่ำเสมออาจทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะตรวจพบโรคแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้รักษาได้ยากขึ้น และไม่รู้ว่า ตนเองมีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ควรป้องกันหรือไม่ ทางที่ดีคุณควรสละเวลาไปตรวจเพียงปีละครั้ง 

อย่างไรก็ตาม บางครั้งผู้สูงอายุก็กลัวที่จะต้องไปลำพังเพราะไม่รู้ว่า ต้องทำอะไรบ้าง ดังนั้นลูกหลานที่มีผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรใส่ใจดูแลพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40-50 ปี*

โรงพยาบาล/คลินิก
(ชื่อแพ็กเกจ)
มิตรไมตรีคลินิก
(Premium
อายุ 45 ปีขึ้นไป)
มิตรไมตรีคลินิก
(Comprehensive
อายุ 45 ปีขึ้นไป)
รพ. จุฬารัตน์ 9
(อายุ 41-50 ปี)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Gold Plus
อายุ 40 ปีขึ้นไป)
รพ. ยันฮี
(อายุ 41-50 ปี)
รพ. เพชรเวช
(Gold
อายุ 40-50 ปี)
รพ. ธนบุรี 1
(Special Program 
อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
ตรวจมวลกระดูก
ตรวจวัดระดับแคลเซียม
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหมู่เลือด (ABO)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (eGFR)
ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
ตรวจหาคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาระดับไขมันดี (HDL)
ตรวจหาระดับไขมันเลว (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (AST, SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALT, SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ
(Alk Phosphatase)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจอุจจาระ
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
(Chest x-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram+U/S Breast)
ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ (Pelvic Examnination)
ตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก (HPV Self-Collection Test)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test)
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA125)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti HBs)
ราคา 1,999 2,999 7,000 7,500 8,100 10,500 11,900

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป*

โรงพยาบาล/คลินิก
(ชื่อแพ็กเกจ)
N Health
(
อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. เพชรเวช
(Plutinum
อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Value For Life Platinum
อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. ยันฮี
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. จุฬารัตน์ 9
(อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รพ. เปาโล
(Value For Life
Value For Life Platinum Plus
อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Audiogram)
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์
ตรวจมวลกระดูก
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหมู่เลือด (ABO)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (Hb A-1C)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจหากรดยูริก (Uric Acid)
ตรวจหาคอเลสเตอรอลในเลือด
ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
ตรวจหาระดับไขมันดี (HDL)
ตรวจหาระดับไขมันเลว (LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (AST, SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALT, SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ
(Alk Phosphatase)
ตรวจการทำงานของตับ
(Total Protein)
ตรวจการทำงานของตับ
(Albumin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Bilirubin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Direct Bilirubin)
ตรวจการทำงานของตับ
(Globulin)
ตรวจการทำงานของตับ
(GGT)
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
ตรวจอุจจาระ
(Stool Occult Blood )
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ
(Chest x-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
ตรวจการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด (ABI)
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)
ตรวจสารบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตรวจมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram+U/S Breast)
ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์
(Pelvic Examnination)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก br> (Thin Prep Pap Test)
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA125)
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol)
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti HBs)
ราคา 3,990 12,200 12,500 13,200 16,500 17,500

*ราคาและรายการตรวจสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษารายละเอียดก่อนซื้อแพ็กเกจ

เช็ครายการตรวจสุขภาพแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ คลิก

รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


16 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Health screenings for women ages 40 to 64. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/ency/article/007467.htm)
Health Checklist For Women Over 40. WebMD. (https://www.webmd.com/women/guide/health-checklist-for-women-over-40#1)
The Health Tests That Seniors Need. Healthline. (https://www.healthline.com/health/senior-health-tests)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป