กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

อะไรคือภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder)?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติและวิธีการวินิจฉัย
เผยแพร่ครั้งแรก 4 ม.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
อะไรคือภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder)?

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสม (Mixed Personality Disorder) หมายถึง ประเภทของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) ที่ไม่อยู่ใน 10 เงื่อนไขที่ได้รับการยอมรับทั่วไป 

อาการของโรคบุคลิกภาพผิดปรกติอาจมีมากกว่าหนึ่งอาการแต่ไม่สามารถจัดเป็นชนิดใดชัดเจน จึงใช้หลักการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพแบบไม่เด่นชัด (Personality Disorder Not Otherwise Specified หรือ NOS) มาใช้กับกรณีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดผสมนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาสุขภาพจิต วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 882 บาท ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติคืออะไร?

คนส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ดี ผู้มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติมักจะจมอยู่กับภาวะที่ตึงเครียดของเหตุการณ์และปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีคิดทั้งที่เกี่ยวกับตัวเองและโลกภายนอก 

การใช้อารมณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม การควบคุมพฤติกรรมรุนแรง

บุคลิกภาพผิดปกติเป็นโรคทางจิตที่เรื้อรังและแพร่หลาย มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมการทำงานร่วมกับคนอื่น 

ตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้ระบุถึง 10 พฤติกรรมผิดปกติของบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่ม A มักแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ชอบแยกตัว และมักจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหวาดระแวง ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดแยกตัว ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดแปลก มีความเชื่อ ท่าทาง คำพูดที่แปลกๆ
  • กลุ่ม B มักมีพฤติกรรมเจ้าอารมณ์เหมือนแสดงละคร เอาแน่ไม่ได้ และจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดก้ำกึ่ง ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดเจ้าอารมณ์เรียกร้องความสนใจ ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเอง
  • กลุ่ม C มักมีความกังวลและหวาดกลัว และมักจะมีภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดหลีกเลี่ยงสังคม ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดพึ่งพาคนอื่น ภาวะความผิดปกติด้านบุคลิกภาพชนิดครอบงำ 

ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติมีวิธีวินิจฉัยอย่างไร?

การวินิจฉัยว่า มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติจะต้องมีอาการแสดงที่ตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยของตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) นอกจากนี้ ต้องเป็นภาวะพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นมานาน ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านของการดำรงชีวิต 

เช่น การทำงาน การอยู่ในสังคม การเรียน และความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ โดยมีอย่างน้อย 2 อาการแสดงที่ผิดปกติ ด้านความคิด อารมณ์ การทำงานร่วมกับคนอื่น การควบคุมความรุนแรง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาสุขภาพจิต วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 882 บาท ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ภาวะพฤติกรรมผิดปกติต้องมีอาการแสดงชัดเจนและเกิดขึ้นเป็นเวลานาน สามารถตรวจสอบกลับไปยังช่วงวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นได้ พฤติกรรมเหล่านี้จะไม่ตรงกับความผิดปกติทางจิตอื่นๆ เช่น อาการติดยาเสพติด อาการจากการเจ็บป่วยอื่นๆ

ตำราวินิจฉัยด้านความผิดปกติทางจิตฉบับที่ 5 (DSM-5) ได้คงการวินิจฉัยประเภทของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติตามที่ฉบับที่ 4 วินิจฉัยไว้และได้เสนอรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการศึกษาในอนาคต การวินิจฉัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบผสมผสาน ตามอาการ และพยาธิสภาพเฉพาะในแต่ละบุคคล

การวินิจฉัยแยกโรค

ก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติ ควรต้องคัดกรองอาการร่วมที่คล้ายคลึงกันของโรคหรือภาวะผิดปกติอื่นๆ ออกก่อน ตัวอย่างโรค หรือภาวะผิดปกติที่มักมีอาการคล้ายกันกับอาการของภาวะบุคลิกภาพผิดปกติและควรคัดกรองออก มีดังนี้

  • เสพยาเสพติด (Substance Abuse)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders)
  • ซึมเศร้า (Depression)
  • ภาวะผิดปรกติชนิดหลงลืม (Dissociative Disorders)
  • ภาวะหวาดกลัวสังคม (Social Phobia)
  • ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียด (Post Traumatic Disorder)
  • ภาวะจิตเภท หรือหลอน (Schizophrenia)

15 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Psychiatr Clin North Am., Personality disorders in obsessive compulsive disorder. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1461797)
apa.org, What causes personality disorders? (https://www.apa.org/topics/personality/disorders-causes)
nhs.uk, Personality disorder (https://www.nhs.uk/conditions/personality-disorder/) 2 October 2017

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพชนิดก้ำกึ่ง (BPD) และการนอกใจไหม?
มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพชนิดก้ำกึ่ง (BPD) และการนอกใจไหม?

ผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งมักติดอยู่กับพฤติกรรมอารมณ์รุนแรง

อ่านเพิ่ม
คุณเป็นกลุ่มที่ใช้สมองซีกซ้าย หรือซีกขวามากกว่ากัน?
คุณเป็นกลุ่มที่ใช้สมองซีกซ้าย หรือซีกขวามากกว่ากัน?

บุคลิกภาพและความถนัดของแต่ละคนเกี่ยวข้องกับสมองฝั่งซ้าย หรือขวา จริงหรือไม่ เรามีคำตอบ

อ่านเพิ่ม