กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Memantine (มีแมนทีน)

เผยแพร่ครั้งแรก 10 ก.พ. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที

สรรพคุณของยา Memantine

ยา Memantine เป็นยาสำหรับรักษาอาการสมองเสื่อม (ความจำเสื่อม) จากโรคอัลไซเมอร์ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (Moderate to severe dementia related to Alzheimer’s disease)

ยา Memantine ไม่ช่วยให้โรคอัลไซเมอร์หายขาด แต่อาจช่วยให้อาการความจำเสื่อมดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ที่ดีขึ้น และช่วยให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ยา Memantine จะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งไม่ให้สารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่า กลูตาเมต (Glutamate) ทำงานได้เต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าสารสื่อประสารทนี้มีความสัมพันธ์กับอาการของโรคอัลไซเมอร์

วิธีใช้ยา Memantine

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยานี้ตามแพทย์สั่ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ โดยขนาดยาที่คุณได้รับจะขึ้นกับสภาวะโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของคุณ โดยทั่วไปขนาดยาเริ่มต้นสำหรับเริ่มใช้ยานี้คือวันละ 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา แพทย์อาจให้คุณเริ่มยาในขนาดต่ำและค่อยๆ ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้น จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์อย่างเคร่งครัด และเมื่อขนาดยาเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ 5 มิลลิกรัมแล้ว ให้แบ่งรับประทานยาเป็นวันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานตามที่แพทย์สั่ง

ถ้าคุณรับประทานยา Memantine ในรูปแบบยาน้ำ ให้อ่านคำแนะนำวิธีใช้ยาที่ฉลากยาข้างขวดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และในการตวงยาเพื่อรับประทานให้ใช้หลอดฉีดยาที่มาพร้อมกับขวดยาในการตวงยา อย่าใช้ช้อนรับประทานอาหารตวงยาเพราะอาจได้รับขนาดยาไม่ถูกต้อง จากนั้นให้กลืนยาโดยตรงจากหลอดฉีดยานั้น ห้ามผสมยากับน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เมื่อกลืนยาเสร็จแล้ว ให้ล้างหลอดฉีดยาด้วยน้ำเปล่า หากมีคำถามเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

ให้ใช้ยานี้เป็นประจำทุกวันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลืมรับประทานยา แนะนำให้รับประทานในเวลาเดียวกันของทุกวัน 

แจ้งแพทย์หากอาการแย่ลง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ผลข้างเคียงของยา Memantine

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Memantine ได้แก่ ปวดตามร่างกาย เวียนศีรษะ ท้องผูก และปวดศีรษะ ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียง ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ) เวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา Memantine

ถ้าคุณแพ้ยา Memantine หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้ ผลิตภัณฑ์ยานี้อาจประกอบด้วยสารไม่ออกฤทธิ์อื่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพ้หรือปัญหาอื่นได้ ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ยา Memantine ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

  • โรคไต
  • ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง
  • เพิ่งเปลี่ยนแปลงชนิดของอาหารที่รับประทาน จากอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ (Vegetarian diet)

ยา Memantine อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ โดยแอลกอฮอล์จะทำให้อาการวิงเวียนศีรษะเป็นมากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ 

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่

ระหว่างการตั้งครรภ์ ยานี้ควรใช้เฉพาะในกรณีที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆ โดยให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายา Memantine ผ่านไปยังน้ำนมหรือไม่ จึงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการให้นมบุตร

การใช้ยา Memantine ร่วมกับยาอื่น 

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

รายการยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยา Memantine ได้แก่:

  • ยาในกลุ่ม Carbonic Anhydrase Inhibitors เช่น Acetazolamide, Methazolamide
  • Sodium Bicarbonate
  • ยาในกลุ่ม N-Methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists รายการอื่น
  • ยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง (Urinary alkalinizers)

การได้รับยา Memantine เกินขนาด 

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา Memantine เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจได้แก่ กระสับกระส่าย บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ประสาทหลอน ง่วงนอน หมดสติ

หมายเหตุ

ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้

หากลืมรับประทานยา Memantine

ถ้าคุณลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากนึกได้เมื่อใกล้กับเวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

หากคุณลืมรับประทานยา Memantine เป็นเวลาหลายวัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยามื้อถัดไป เพราะคุณอาจจำเป็นต้องเริ่มรับประทานยาจากขนาดต่ำอีกครั้ง และค่อยๆ ปรับเพิ่มขนาดยาขึ้น 

การเก็บรักษายา Memantine

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยานี้ทิ้งในห้องน้ำหรือในท่อระบายน้ำ ให้ทิ้งผลิตภัณฑ์ยานี้อย่างเหมาะสมเมื่อยาหมดอายุหรือเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ยานี้อีก


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
University of Illinois-Chicago, Drug Information Group, Memantine, Oral Tablet (https://www.healthline.com/health/memantine-oral-tablet), 18 December 2018.
medlineplus, Memantine (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604006.html), 15 April 2016.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)