กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

ยา Fluoxetine

เผยแพร่ครั้งแรก 12 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ยา Fluoxetine

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Fluoxetine ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Actisac, Anzac, Deproxin, Fluoxine, Foxetin, Flulox 20, Flumed, Fluoxetine, Medipharma, Flusac, Flutine, Fluxetil, Fluxetin Atlantic, Fluzac-20, F-ZAC, Loxetine-20, Magrilan, Oxetine 20, Oxsac, Prozac 20, Unprozy, Xetin, Zezac

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Fluoxetine

ฟลูออกเซทีน (fluoxetine) เป็นยากลุ่มที่ยาต้านเศร้า (antidepressant) ยาสำหรับรับประทาน ยาแคปซูล ประกอบด้วยฟลูออกเซทีน ขนาด 20 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Fluoxetine

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ ฟลูออกเซทีน ยับยั้งการดูดกลับของเซโรโทนิน (serotonin) แบบจำเพาะเจาะจง ที่บริเวณ presynaptic neuronal membrane นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของเซโรโทนินในการเกิดไซเนปส์ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทเซโรโทนิน

ข้อบ่งใช้ของยา Fluoxetine

ยาฟลูออกเซทีน ชนิดยาแคปซูล สำหรับรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ ใช้สำหรับรักษาอาการซึมเศร้า ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจะเพิ่มขนาดยาได้ถึง 80 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองทางคลินิกที่มากพอ ขนาดการใช้ยาในเด็ก เด็กอายุมากกว่า 8 ปี ขนาด 10 มิลลิกรัม ต่อวันอาจะเพิ่มขนาดได้ถึงวันละ 20 มิลลิกรัม หลังจากใช้ยาได้ 1-2 สัปดาห์ ในเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย ขนาดการใช้ยา ขนาดเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็น 20 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากใช้ยาได้ 1-2 สัปดาห์ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองทางคลินิกที่มากพอ

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive compulsive disorder) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 20 มิลลิกรัมต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาได้เป็น 60 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองทางคลินิกที่มากพอ ขนาดยาสูงสุด คือ 80 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุมากกว่า 7 ปี ขนาดการใช้ยาเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวัน อาจะเพิ่มขนาดยาได้ถึง 20 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากใช้ยาได้ 2 สัปดาห์ และอาจเพิ่มได้ถึง 60 มิลลิกรัม เมื่อใช้ยาได้หลายสัปดาห์ในกรณีที่จำเป็นและไม่มีการตอบสนองทางคลินิกที่มากพอขนาดการใช้ยาในผู้สูงอายุ คือ ขนาดสูงสุด 60 มิลลิกรัมต่อวัน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคบูลิเมีย (bulimia nervosa) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถแบ่งรับประทานหรือรับประทานครั้งเดียว

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ Panic ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 10 มิลลิกรัมต่อวัน วันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดกยาได้ถึง 20 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากใช้ยาได้ 1 สัปดาห์ และอาจเพิ่มขนาดยาได้ถึง 60 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองทางคลินิกที่มากพอ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Fluoxetine

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Fluoxetine

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม MAOI หรือได้รับการถอนยา MAOI ไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • ไม่ใช้ยานี้ร่วมกับพิโมไซด์ (pimozide) หรือไธโอริดาซีน (thioridazine)
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะ mania/hypomania หรือมีประวัติการชัก
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันในตาสูง หรือมีความเสี่ยงในการเกิดต้อหินมุมแคบ ชนิดเฉียบพลัน
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด QT prolongation
  • ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต รุนแรง
  • ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Fluoxetine

อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ อ่อนแรง มึนงง นอนไม่หลับ ง่วงซึม อาการสั่น วิตกกังวล ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ การเกิด QT prolongation ผื่น erythema multiforme ภาวะโซเดียมมในเลือดต่ำ ภาวะเลือดออก การแพ้ยา anaphylactoid อาการชัก อาการซึมเศร้า ภาวะ mania ที่แย่ลง ความคิดฆ่าตัวตาย กลุ่มอาการ serotonin

ข้อมูลการใช้ยา Fluoxetine ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Fluoxetine 

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดด 


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Fluoxetine (Prozac): an antidepressant. NHS (National Health Service). (https://www.nhs.uk/medicines/fluoxetine-prozac/)
Prozac (Fluoxetine Hcl): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. RxList. (https://www.rxlist.com/prozac-drug.htm)
Prozac (fluoxetine): Side effect, dosage, withdrawal and uses. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/263773)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง

ภาวะนี้คืออะไร อันตรายหรือไม่ และเมื่อไหร่ที่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

อ่านเพิ่ม
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงของแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม