ผลสำรวจพฤติกรรม “ช่วยตัวเอง” ของคนไทย พ.ศ. 2562

HonestDocs เผยผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิง 5,296 คน "ใคร" มีพฤติกรรมน่าสนใจอย่างไรบ้าง
เผยแพร่ครั้งแรก 21 มิ.ย. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2023 ตรวจสอบความถูกต้อง 21 มิ.ย. 2019 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที

ทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่า “การช่วยตัวเอง” คือ การทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตน โดยตัวเราเองเป็นผู้กระทำ อาจมีการใช้อุปกรณ์ช่วยหรือไม่ก็ได้

รู้จักการช่วยตัวเองให้มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม: การช่วยตัวเองคืออะไร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา HonestDocs ทำการสำรวจพฤติกรรมการช่วยตนเองของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Honestdocs.co โดยวิธีแสดงแบบสอบถามออนไลน์ ผู้ร่วมตอบคำถามมีทั้งหมด 5,296 คน มีทั้งเพศชายและหญิง อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงในรูปแบบกราฟเป็นดังนี้

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัย ถึงเพิ่งเริ่มต้นทำงาน

จากการสำรวจความถี่ของการช่วยตัวเอง จำแนกตามเพศ สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟดังด้านล่าง

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นว่า ผู้หญิงเกินครึ่งหนึ่ง (60%) ไม่ช่วยตัวเอง ส่วนผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามว่าไม่ช่วยตัวเอง ก็มีจำนวนไม่น้อย คือคิดเป็น 32% ของผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยช่วยตัวเอง (หรือตอบคำถามว่าไม่ได้ช่วยตัวเอง) อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

  • ค่านิยมของสังคม มองว่าการช่วยตัวเองแสดงถึงการหมกมุ่นเรื่องเพศ ผู้ที่ช่วยตัวเองจึงถูกมองแง่ลบ
  • ความรู้เรื่องการตอบสนองอารมณ์ทางเพศด้วยตัวเองอาจยังไม่เปิดกว้างนัก ทำให้ไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้หญิงช่วยตัวเองแล้วเลือดออก เกิดจากอะไรได้บ้าง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

  • อุปกรณ์สำหรับช่วยตัวเองยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับประเทศไทย ถือเป็นสินค้าลามก อนาจาร เป็นอันตรายต่อสังคมและศีลธรรม

อ่านเพิ่มเติม: รู้จัก “ไวเบรเตอร์” และหลักการใช้ที่ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจก็ยังพบว่ามีผู้หญิงที่ช่วยตัวเองในทุกช่วงความถี่ โดยส่วนใหญ่ (10%) ช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา (9%) ช่วยตัวเองทุกวัน ที่เหลือช่วยตัวเองสัปดาห์ละครั้ง 2-3 ครั้งต่อเดือน 2-3 เดือนครั้ง และเดือนละครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นประมาณ 4-6% ใกล้เคียงกัน

ส่วนความถี่ของการช่วยตัวเองในผู้ชาย ส่วนใหญ่ (31%) ช่วยตัวเองทุกวัน รองลงมา (21%) ช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ อันดับ 3 (8%) ช่วยตัวเองสัปดาห์ละครั้ง ที่เหลือช่วยตัวเอง 2-3 ครั้งต่อเดือน เดือนละครั้ง และ 2-3 เดือนครั้ง ตามลำดับ คิดเป็นประมาณ 2-3%

ทั้งนี้ แม้ว่าการช่วยตัวเองจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่หากสังเกตตัวเองแล้วพบว่าช่วยตัวเองบ่อยมากกว่าที่เคย นานๆ เข้าอาจเข้าข่าย “เสพติดการช่วยตัวเอง”

สัญญาณบอกว่าเสพติดการช่วยตัวเอง รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของกิจกรรมนี้มีอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ใน ช่วยตัวเองบ่อย มีผลดี-ผลเสียอย่างไร

เมื่อดูข้อมูลผลสำรวจโดยจำแนกตามช่วงอายุกับความถี่ของการช่วยตัวเอง ซึ่งแสดงดังรูปแบบกราฟด้านล่าง

th-masturbation-survey-2019

จะเห็นว่าในทุกกลุ่มอายุมีผู้ไม่ช่วยตัวเองเป็นจำนวนมาก รองลงมามักจะช่วยตัวเองทุกวัน และเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ คนที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นจะช่วยตัวเองบ่อย แล้วค่อยๆ ลดความถี่ลงเมื่ออายุมากขึ้น สอดคล้องกับธรรมชาติของร่างกายที่มีฮอร์โมนเพศสูงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ ควบคู่กับมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น และเมื่อผ่านพ้นวัยเจริญพันธุ์ไป ร่างกายจะเสื่อมถอย ฮอร์โมนเพศลดลง ความต้องการทางเพศก็ลดลงเช่นเดียวกัน

Hilight จากการสำรวจ

  • การช่วยตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่พบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ช่วยตัวเอง
  • ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไม่ช่วยตัวเองนั้นอาจเกี่ยวข้องกับค่านิยมของสังคม และอุปกรณ์ช่วยตัวเองจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย
  • คนที่ช่วยตัวเองทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น (12-17 ปี) จึงควรมีการให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้ เพราะแม้การช่วยตัวเองจะเป็นวิธีตอบสนองอารมณ์ทางเพศที่ไม่ทำให้ตั้งครรภ์ แต่การใช้อุปกรณ์หรือใช้วิธีที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Ejaculation frequency and prostate cancer. Harvard Health. (https://www.health.harvard.edu/mens-health/ejaculation_frequency_and_prostate_cancer)
Facts About Married People and Masturbation. Verywell Mind. (https://www.verywellmind.com/ever-wonder-who-masturbates-2300805)
Masturbation and testosterone: Is there a link?. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/325418)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป