ยา Gabapentin

เผยแพร่ครั้งแรก 13 มิ.ย. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ยา Gabapentin

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Gabapentin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Berlontin, Gabapentin GPO, Gabapentin Sandoz, Gabtin, Gabutin, Gapentin, G-Pentin, Neupentin 600, Neurontin, Rontin, Vultin/Vultin 600, Gabantin, Gabapentin Teva

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Gabapentin

กาบาเพนติน (gabapentin) เป็นยากลุ่มยาบรรเทาอาการปวดของระบบเส้นประสาท (neuropathic pain) และยาต้านชัก (anticonvulsant) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ด ประกอบด้วยกาบาเพนติน ขนาด 600 มิลลิกรัม และยาแคปซูล ประกอบด้วยกาบาเพนติน ขนาด 100 300 และ 400 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
สั่งยา ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากร้านยาใกล้บ้านคุณได้ง่ายๆ

เริ่มจากแชทกับเภสัชกรที่มีใบอนุญาตผ่านแอปของเรา ฟรี! บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม

Internalads square %281%29

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Gabapentin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ กาบาเพนตินมีโครงสร้างคล้ายกันกับสารสื่อประสาท ที่ชื่อว่า กาบา (GABA) แต่กาบาเพนติน ไม่ได้ออกฤทธิ์ทั้งกาบาอะโกนิส (agonist) หรือกาบาแอนทาโกนิส (antagonist) กาบาเพนตินจับกับตัวรับอย่างแน่นหนาในบริเวณสมอง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีโวลเทจเกท แคลเซียมแชนเนล (voltage-gated  calcium channel) ที่เป็นทางผ่านของแคลเซียม ควบคุมหน่วยย่อย แอลฟ่า-2/เดลต้า-1 ทางผ่านนี้เป็นตัวควบคุมการหลั่งออกของสารสื่อประสาทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดการชักและการเกิดความเจ็บปวด

ข้อบ่งใช้ของยา Gabapentin

ยากาบาเพนติน ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ ใช้รักษาโรคลมชัก ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมในวันแรก ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในวันที่สอง และขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันที่สาม หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันแรก อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วันจนกว่าฤทธิ์ต้านอาการลมชักจะเห็นผล โดยปกติขนาดการใช้ยาจะอยู่ในช่วง 900-3600 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้งโดยระยะห่างระหว่างโดสสูงสุด คือ 12 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 4800 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดของระบบเส้นประสาท (neuropathic pain) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมในวันแรก ขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ในวันที่สอง และขนาด 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง ในวันที่สาม หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัม วันละสามครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาครั้งละ 300 มิลลิกรัม ทุก 2-3 วัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 3600 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด (postherpetic neuralgia) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบ modified-release ขนาดเริ่มต้น 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง ในตอนเช้าเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นเพิ่มขนาดยาเป็น 600 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการขาอยู่ไม่สุข (restless leg syndrome) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ยาในรูปแบบ modified release ระดับความรุนแรงของโรคระดับปานกลางถึงรุนแรง ขนาด 600 มิลลิกรัม วันละครั้ง

ตัวยาอาจก่อให้เกิดอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
สั่งยา ปรึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากร้านยาใกล้บ้านคุณได้ง่ายๆ

เริ่มจากแชทกับเภสัชกรที่มีใบอนุญาตผ่านแอปของเรา ฟรี! บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม

Internalads square %281%29

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Gabapentin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Gabapentin

  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการชักแบบผสม
  • ให้หยุดการใช้ยาหากมีการเกิดตับอ่อนอักเสบ ชนิดเฉียบพลัน
  • ไม่แนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ที่ต้องการนอนหลับในเวลากลางวัน และต้องการตื่นในเวลาหลางคืน
  • ไม่แนะนำให้หยุดการใช้ยาในทันที อาจทำให้อาการชักกำเริบ
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ต้องทำการฟอกไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Gabapentin

อาจก่อให้เกิดอาการบวมบริเวณอวัยวะส่วนปลาย คลื่นไส้ อาเจียน อาการเซ อ่อนเพลีย เป็นไข้ ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นแพ้ Steven-Johnson syndrome ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มึนงง ง่วงซึม ความผิดปกติด้านการคิด ความคิดฆ่าตัวตาย ไม่อยู่นิ่ง (hyperactive) angioedema 

ข้อมูลการใช้ยา Gabapentin ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

การเก็บรักษายา Gabapentin

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ำว่า 30 องศาเซลเซียส


9 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Gabapentin: Side Effects, Dosages, Treatment, Interactions, Warnings. RxList. (https://www.rxlist.com/consumer_gabapentin_neurontin_gralise/drugs-condition.htm)
Gabapentin: Uses, safety, and side effects. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/323681)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง

ภาวะนี้คืออะไร อันตรายหรือไม่ และเมื่อไหร่ที่ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ

อ่านเพิ่ม
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
ประวัติของ การแพทย์แผนโบราณ ในประเทศไทย ในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ และการเปลี่ยนแปลงของแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่ม