กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

Liobac (ตัวยา Baclofen)

เผยแพร่ครั้งแรก 30 ม.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที

สรรพคุณของยา baclofen

ยา baclofen เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ที่ใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือกระตุก (muscle spasms) ที่มีสาเหตุจากโรคบางชนิด เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis), การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง/โรคที่ไขสันหลัง (spinal cord injury/disease)

วิธีใช้ยา baclofen

Baclofen สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาการก็ได้ โดยปรกติแพทย์มักจะเริ่มการใช้ยาในขนาดต่ำๆ ก่อน และค่อยๆ ปรับเพิ่มจนได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษา หรือ ปัญหาจากผลข้างเคียงของยา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ อาการของโรคบางอย่างอาจแย่ลงได้ถ้าหยุดยากะทันหัน นอกจากนี้คุณอาจพบอาการถอนยาได้ เช่น อาการประสานหลอน และอาการชัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาถอนยา แพทย์จะอาจค่อยๆ ปรับลดขนาดยาลงก่อนหยุดยาให้กับคุณ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และถ้ามีอาการของการถอนยาเกิดขึ้นให้รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ผลข้างเคียงของยา baclofen

อาจพบอาการข้างเคียงเหล่านี้ระหว่างใช้ยา baclofen: ง่วงนอน, เวียนศีรษะ, อ่อนแรง, อ่อนเพลีย, ปวดศีรษะ, มีปัญหาในการนอนหลับ, คลื่นไส้, ปัสสาวะบ่อยมากขึ้น, หรือมีอาการท้องผูก ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ผู้ป่วยหลายรายที่ใช้ยานี้ไม่เกิดอาการข้างเคียงร้ายแรงจากยา และโปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์สั่งยานี้ให้กับคุณ เพราะว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากยานี้มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง 

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา baclofen

ปฏิกิริยาการแพ้ยา เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิด อาการแสดงของการแพ้ยาทันที เช่น ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ ถ้าคุณแพ้ยา baclofen หรือแพ้สิ่งอื่นๆ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนได้รับยานี้

ก่อนการใช้ยา baclofen ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นโรคไต, เป็นโรคทางจิตเวช (เช่น โรคจิตเภท), โรคทางสมอง (เช่น ชัก, โรคหลอดเลือดสมอง (stroke))

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงนอน หรือเวียนศีรษะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ง่วงนอนหรือเวียนศีรษะมากขึ้น ห้ามขับรถ, ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยานี้มากขึ้น โดยเฉพาะอาการง่วงนอน อารมณ์/สภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป (เช่น อาการสับสน)

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรที่กำลังใช้อยู่

การใช้ยา baclofen ร่วมกับยาอื่น

ยา baclofen อาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นๆ เช่น ยาที่อออกฤทธิ์ต่อระบบประสามส่วนกลาง ดังนั้นควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับรายการยา อาหารเสริม และสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

การได้รับยา baclofen เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา baclofen เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 

อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจรวมถึง อาการเหล่านี้ เช่นได้แก่ อาเจียน, ง่วงนอนอย่างรุนแรง, หายใจช้า หายใจตื้น, อาการชัก

คำแนะนำในการใช้ Baclofen

  • ไม่ควรแบ่งยา Baclofen ให้ผู้อื่นรับประทาน
  • การสั่งใช้ยา Baclofen ขึ้นกับสภาวะโรคในแต่ละครั้ง ไม่ควรนำยานี้ไปใช้สำหรับอาการอื่นที่พบภายหลังโดยไม่ปรึกษาแพทย์
  • ในกรณีที่ลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้มื่อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานตามปรกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การเก็บรักษายา baclofen

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
University of Illinois-Chicago, Drug Information Group, Baclofen, Oral Tablet (https://www.healthline.com/health/baclofen-oral-tablet), 6 March 2019.
medlineplus, Baclofen (https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682530.html), 15 December 2019.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)