January 23, 2017 12:24

การตรวจค่าพวกมะเร็ง เช่น PSA มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน แล้วค่านี้บ่งบอกอะไรได้

ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรคหรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)

ดูคำถามและคำตอบอื่นที่คล้ายกัน
อาการเริ่มแรกของมะเร็งต่อมลูกหมาก
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากในปัจจุบัน มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ผู้ชายอายุเท่าไรถึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ปัสวะตอนกลางคืนบ่อย รู้สึกวันๆอยากเพลียอยากจะนอน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
โรคต่อมลูกหมากจะเป็นอันตรายมากมั้ยสำหรับผู้สูงอายุและดื่มเบียร์สูบบุกรี่ทุกวัน
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
พ่อเป็นต่อมลูกหมากโตจะซื้อยาตัวนี้ได้ที่ไหนค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สอบถามครับ จะตรวจต่อมลูกหมากว่าโตได้อย่างไรครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)