กองบรรณาธิการ HonestDocs
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HonestDocs

Aortic Valve Stenosis (ลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ)

เผยแพร่ครั้งแรก 1 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที

ความหมายของโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (Aortic Valve Stenosis) เป็นโรคทางหัวใจที่เกิดขึ้นบริเวณลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Aortic Valve) โดยสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากลิ้นหัวใจเอออร์ติก ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดเข้ามาในหัวใจนั้นเปิดได้ไม่เต็มที่ จนส่งผลให้เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta) ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่จะนำเลือดออกจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายทำงานไม่สะดวก และทำให้หัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติ เพื่อสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เท่าเดิม 

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบสามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลา และโรคนี้มักเกิดในคนวัยผู้ใหญ่มากกว่าคนวัยอื่น แต่ก็สามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่แรกเกิดเช่นกัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหัวใจและหลอดเลือดวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 671 บาท ลดสูงสุด 5096 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 18

ความชุกของโรค

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบมักได้รับการวินิจฉัยในผู้ใหญ่ โดยมีผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปีประมาณ 2% ที่มีภาวะนี้ และพบว่าพบได้ในผู้ชายมากกว่าหญิง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ เกิดจากการเปิดของลิ้นหัวใจเอออร์ติกที่ตีบแคบลง ซึ่งสาเหตุของการตีบแคบนี้อาจเกิดจากผนังของลิ้นหัวใจที่การหนาตัวขึ้น หรือเมื่อผู้ป่วยอายุมากขึ้น ก็จะมีการสะสมของแคลเซียมตามรอยพับของลิ้นหัวใจ ทำให้เกิดการทำลายลิ้นหัวใจ และจำกัดการไหลเวียนของเลือดเกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ

 • อายุ: โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
 • ความผิดปกติแต่กำเนิด: ลิ้นหัวใจเอออร์ติกที่ผิดปกติแต่กำเนิดสามารถทำให้เด็กเล็กป่วยเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

อาการและการวินิจฉัย

อาการของโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบประกอบด้วย

อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยทำกิจกรรมทางร่างกาย และไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่เป็นโรคนี้แล้วจะต้องมีอาการให้เห็นชัดเจน แต่ถ้าหากคุณมีอาการดังกล่าวก็ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการให้แน่ใจ โดยแพทย์จะใช้วิธี "การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "การตรวจเอคโค่" เพื่อตรวจหาโรคนี้ การตรวจนี้เป็นการใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพการทำงานของหัวใจ ภาพนี้จะทำให้แพทย์เห็นว่าลิ้นหัวใจแต่ละส่วนทำงานได้ดีเพียงใด

การทดสอบอื่นๆ สำหรับภาวะนี้อาจประกอบด้วย

 • การสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography: CAG): แพทย์จะใส่ท่อเข้าทางเส้นเลือดที่แขน หรือขาเพื่อทำการประเมินหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Elektrokardiogram หรือ Electrocardiogram: EKG หรือ ECG): เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจว่ามีการทำงานที่ปกติหรือไม่
 • เอกซเรย์ทรวงอก (Chest x-ray: CXR): การตรวจแบบนี้จะทำให้แพทย์เห็นขนาด และรูปร่างของหัวใจ

การรักษาภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

การรักษาโรคนี้จะขึ้นกับอาการ และความรุนแรงของโรค หากผู้ป่วยยังอยู่ในระยะอาการที่ไม่รุนแรง ก็อาจจะไม่ต้องเข้ารับการรักษา เพียงแต่แพทย์อาจนัดมาติดตามผลทางภาพวินิจฉัยเป็นระยะๆ เช่น การตรวจเอคโค่ เพื่อดูว่าอาการของโรคมีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากลิ้นหัวใจเอออร์ติกเกิดการตีบอย่างรุนแรง ก็อาจมีทางเลือกในการรักษาดังต่อไปนี้

 1. การใช้ยา: แพทย์อาจสั่งจ่ายยา เพื่อป้องความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเพิ่มขึ้น หรือทำให้โรคแย่ลง เช่น โรคความดันโลหิตสูง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ยาไม่สามารถนำมาใช้รักษาเพื่อทดแทนการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกได้
 2. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก: การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโรคนี้ที่อยู่ในระยะรุนแรง โดยมีทางเลือกในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้ 2 วิธี
  1. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก: แพทย์จะทำการลงมีดบริเวณกลางหน้าอก และแยกกระดูกหน้าอกออกเพื่อเข้าสู่เส้นเลือดแดงใหญ่ ก่อนที่จะนำลิ้นหัวใจเก่าออก และเย็บลิ้นหัวใจใหม่เข้าไปแทน ซึ่งลิ้นหัวใจใหม่นี้เป็นลิ้นหัวใจเทียมที่ทำจากวัสดุ เช่น ไทเทเนียม หรืออาจนำมาจากเนื้อเยื่อของมนุษย์ หรือสัตว์
  2. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านการใช้สายสวน (Transcatheter Aortic Valve Replacement: TAVR หรือ Trans Catheter Aortic Valve Implantation: TAVI): แพทย์อาจแนะนำให้ทำการรักษาด้วยวิธีนี้ หากผู้ป่วยมีปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ที่ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีความเสี่ยงมากเกินไป โดยแพทย์จะเปลี่ยนจากการผ่าตัดเป็นการเจาะรูเล็กๆ ในเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนีบ และใส่สายสวนเข้าไป จากนั้นจะนำลิ้นหัวใจใหม่ให้เข้าไปแทนที่ลิ้นหัวใจเก่า หัตถการนี้ไม่ต้องมีการผ่าตัดบริเวณหน้าอก และไม่จำเป็นต้องใช้การดมยาสลบด้วย

การใช้ชีวิตเมื่อเป็นโรคลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบ 

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบจัดอยู่ในโรคประเภทหนึ่งของโรคเกี่ยวกับหัวใจ ดังนั้น การใช้ชีวิตเพื่อประคองอาการของโรครวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างจึงไม่แตกต่างไปจากผู้ป่วยโรคหัวใจอื่นๆ นัก เช่น

 • งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ให้ออกกำลังอย่างพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอย่าหักโหม
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
 • เน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีน้ำตาล และไขมันสูง 
 • หมั่นไปตรวจสุขภาพหรือไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ
 • เมื่อเกิดอาการแน่นหน้าอก หรือความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

20 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Aortic Stenosis: Practice Essentials, Background, Pathophysiology. Medscape. (https://emedicine.medscape.com/article/150638-overview)
What Is Aortic Stenosis?. Verywell Health. (https://www.verywellhealth.com/what-is-aortic-stenosis-4145315)
Aortic Valve Stenosis: Symptoms, Causes, Diagnosis, Treatment. WebMD. (https://www.webmd.com/heart-disease/aortic-valve-stenosis#1)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาการนี้
ทำไม Pulmonary Hypertension จึงเกิดในผู้หญิงอายุ 21-40 ปีเป็นส่วนใหญ่คะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
คลื่นหัวใจผิดปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายอาจหนากว่าปกติ เกิดจากอะไรครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
อยากถามเรื่อง หัวใจเทียม ข้อ 1 แพทย์ไทยสามารถรักษาได่ไหมค่ะ ข้อ 2 ประเทศไทย สามารถผลิตเองได้ ไหมค่ะ เพราะของต่างชาติ ราคาแพงมากค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
หัวใจโตเกิดจากอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เมื่อ50กว่าปีที่แล้ว คุณพ่อเคยผ่าซ่อมลิ้นหัวใจมาแล้ว ตอนนี้มีอาการเหนื่อยร่างกายขับน้ำไม่ได้ ไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้ไหมคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
หากคุณยังมีคำถาม ส่งคำถามให้คุณหมอตอบได้ที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม