กองบรรณาธิการ HonestDocs
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HonestDocs

Ventolin (ตัวยา Sabutamol หรือ Albuterol)

เผยแพร่ครั้งแรก 30 ก.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที

Ventolin เป็นชื่อการค้าของยาซัลบูทามอล (sabutamol) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ อัลบูเทรอล (albuterol) เป็นยาช่วยขยายทางเดินหายใจในปอด เวนโทลินใช้ในกรรักษาโรคหืด ได้แก่ หืดกำเริบ ภาวะหลอดลมหดตัวจากการออกกำลังกาย และในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) อาจมีการใช้ในการรักษาภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ยาซัลบูทามอลมักบริหารยาในรูปแบบยาสูดพ่น หรือใช้ร่วมกับเครื่องพ่นยา (nebulizer) ยังมียาในรูปแบบยาเม็ดและยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ระยะเวลาที่ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ ของยาที่อยู่ในรูปแบบยาสูดพ่นจะออกฤทธิ์ใน 15 นาทีและมีฤทธิ์นาน 2 ถึง 6 ชั่วโมง ยาซัลบูทามอลถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 ในประเทศอังกฤษ และวางจำหน่ายในท้องตลาดปี ค.ศ. 1969 ถูกรับรองการใช้เป็นยารักษาในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1982 และยาซัลบูทามอลถือเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลกด้วยเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Ventolin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจ DNA วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 5605 บาท ลดสูงสุด 3895 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 53

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการหดของหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง หายใจลำบากเฉียบพลัน หืดเฉียบพลันชนิดรุนแรง

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Ventolin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เวนโทลิน มีตัวยาสำคัญคือ ซัลบูทามอล ในรูปของเกลือซัลเฟต เป็นยากลุ่มสำหรับรักษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซัลบูทามอล ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นเอนไซม์อะดีนิล ไซเคลส (adenyl cyclase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการสร้าง ไซคลิกอะดีโนซีน-3’,5’- โมโนฟอสเฟต (cyclic adenosine -3’,5’- monophosphate; cAMP) การเพิ่มขึ้นของ cAMP นำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์โปรตีนไคเนส ชนิดเอ (protein kinase A) ซึ่งจะยับยั้งการเกิดกระบวนการฟอสโฟรีเลชันของไมโอซิน ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่ส่งผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ และลดระดับความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนภายในเซลล์ เป็นผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ

ข้อบ่งใช้ของยา Ventolin

ข้อบ่งใช้สำหรับอาการหดของหลอดลมในผู้ป่วยโรคหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง หายใจลำบากเฉียบพลัน หืดเฉียบพลันชนิดรุนแรง ยาในรูปแบบ evohaler พ่นหนึ่งถึงสองครั้ง วันละสี่ครั้ง ยาในรูปแบบ nebulizer ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่และเด็ก ขนาดเริ่มต้น 2.5 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 5 มิลลิกรัมวันละสี่ครั้ง ขนาดยาสูงสุดในผู้ใหญ่คือ 40 มิลลิกรัม

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Ventolin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Ventolin

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือมีปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดโรคหัวใจขาดเลือด - ห้ามใช้ยานี้ในสตรีที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 22 สัปดาห์ - ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เกิดกรณีอันตราย หากมีอายุครรภ์นานขึ้น (เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ การติดเชื้อในมดลูก เลือดออกที่บริเวณช่องคลอดจากภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะไขวันหลังถูกกด) - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคฮอร์โมนไธรอยด์สูงผิดปกติ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีโอกาสในการเกิดภาวะ QT-prolongation - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โพแทสเซียมในเลือดต่ำ - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคต้อกระจก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคลมชัก - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยสูงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Ventolin

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่ถึงประสงค์ ได้แก่ กล้ามเนื้อลายสั่น รู้สึกตึง หลอดเลือดส่วนปลายขยาย เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ปวดศีรษะ ตะคริว ภาวะโพแทสเซียมในเลือดตำ่ เกิดการแพ้ยาในเด็ก หลอดลมเกิดการหดเกร็งเมื่อใช้ยาในรูปแบบยาสูด หัวใจเต้นผิดจังหวะ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจ DNA วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 5605 บาท ลดสูงสุด 3895 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

Ads h 53

ข้อมูลการใช้ยาVentolinในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Ventolin เก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ป้องกันจากแสง

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

  • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
  • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
  • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
  • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

4 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Salbutamol: Ventolin uses, dosage and side effects. NetDoctor. (https://www.netdoctor.co.uk/medicines/allergy-asthma/a8236/ventolin-salbutamol/)
Ventolin Oral : Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing. WebMD. (https://www.webmd.com/drugs/2/drug-7083-472/ventolin-oral/albuterol-salbutamol-oral/details)
Ventolin HFA Inhalation : Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing. WebMD. (https://www.webmd.com/drugs/2/drug-22577/ventolin-hfa-inhalation/details)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่ควรเลือกใช้ยาเองจากการอ่านบทความ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพราะแต่ละท่านอาจมีสาเหตุของโรค โรคประจำตัว และประวัติการรักษาที่ต่างกัน ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

มีคำถามเพิ่มเกี่ยวกับยานี้? ถามคุณหมอของเราทางออนไลน์ได้เลย

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม