กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

ปริมาณพิวรีนในอาหาร

เผยแพร่ครั้งแรก 12 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
ปริมาณพิวรีนในอาหาร

ปริมาณพิวรีนในอาหาร

สารพิวรีน (Purine) เมื่อย่อยสลายตัวแล้วก็จะได้ กรดยูริก (Uric Acid) ซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดโรคทางไตเช่น นิ่ว และโรคทางข้อต่อกระดูกเช่น โรคเกาต์ สำหรับผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง ควรงดอาหารที่มีพิวรีนสูง และควรลดปริมาณอาหารที่มีพิวรีนปานกลาง

กรดยูริกถูกสร้างโดยร่างกาย 80% และอีก 20% เกิดจากการรับประทาน โดยส่วนมากจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และทางอุจจาระ ดังนั้นการดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเข้มข้นของสารพิวรีนที่รับเข้าไป

พิวรีน เป็นสารสำคัญในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต พบอยู่ในเซลล์ โดยมักพบในสิ่งมีชีวิตที่โตไว เช่น สัตว์ปีก ปลา สัตว์ตัวเล็ก โดยเฉพาะในเครื่องในสัตว์ นอกจากนั้นยังพบในพืชที่กำลังเติบโตเช่น ยอดผักและถั่ว ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตควรลดปริมาณลง


หมายเหตุ

อาหารที่มีพิวรีนสูง: มีกรดยูริก 400 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัมขึ้นไป

อาหารที่มีพิวรีนปานกลาง: มีกรดยูริก 100-400 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม

อาหารที่มีพิวรีนน้อย: มีกรดยูริกต่ำกว่า 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม

ค้นหาปริมาณพิวรีนในอาหาร

ฐานข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2563
ชื่ออาหาร ปริมาณกรดยูริก
(มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม) (เฉลี่ย)
ปริมาณพิวรีน
ชื่ออาหาร ปริมาณกรดยูริก
(มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม) (เฉลี่ย)
ปริมาณพิวรีน
ปลาซาร์ดีนในน้ำมัน 480 สูง
ตับลูกวัว 460 สูง
เห็ดเสม็ดตากแห้ง (Mushroom, flat, edible Boletus, dried) 488 สูง
ตับอ่อนลูกวัว (Neck sweetbread, Calf') 1260 สูง
ตับวัว (Ox liver) 554 สูง
ม้ามวัว (Ox spleen) 444 สูง
หัวใจหมู 530 สูง
ตับหมู 515 สูง
ปอดหมู 434 สูง
ม้ามหมู 516 สูง
ม้ามแกะ 773 สูง
ปลาซิวรมควัน (Sprat smoked) 804 สูง
สารธีโอโบรมีน (Theobromine พบในโกโก้ ใบชา) 2300 สูง
ยีสต์ขนมปัง 680 สูง
ยีสต์หมัก 1810 สูง
เมล็ดพืชอบแห้ง (Bean, seed, white, dry) 128 ปานกลาง
ถั่ัวเหลืองอบแห้ง 190 ปานกลาง
เนื้อสันคอ (Beef chuck) 120 ปานกลาง
เนื้อสันใน 110 ปานกลาง
ซี่โครงเนื้อ (Beef, fore rib, entrecote) 120 ปานกลาง
เนื้อวัวล้วน (Beef, muscles only) 133 ปานกลาง
เนื้อสันนอกหรือเนื้อสะโพกย่าง 110 ปานกลาง
เนื้อหัวไหล่ อยู่ใกล้กับสันคอ (Beef shoulder) 110 ปานกลาง
เมล็ดถั่วเขียว (mubgobean) อบแห้ง 222 ปานกลาง
ไข่ปลาคาเวียร์ 144 ปานกลาง
อกไก่ติดหนัง 175 ปานกลาง
ไก่ย่าง (ค่าเฉลี่ย) 115 ปานกลาง
ไก่ต้ม (เฉลี่ย) 159 ปานกลาง
น่องไก่ติดหนัง ไม่มีกระดูก 110 ปานกลาง
เป็ด (เฉลี่ย) 138 ปานกลาง
ปลาแอนโชวี่ 239 ปานกลาง
ปลาคาร์ป 160 ปานกลาง
ปลาค็อด (Cod) 109 ปานกลาง
ปลาแฮดด็อก 139 ปานกลาง
ปลาแฮลิบัต (Halibut เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาลิ้นหมา) 178 ปานกลาง
ไข่ปลาเฮร์ริง (Herring roe ปลาตระกลูเดียวกับปลาหลังเขียว) 198 ปานกลาง
ปลาแฮร์ริงแอตแลนติค (Herring atlantic) 210 ปานกลาง
ปลาแฮร์ริงดอง 219 ปานกลาง
ปลาแมคเคอร์เรล 145 ปานกลาง
ปลาไพค์เพิร์ช 110 ปานกลาง
ปลากะพงแดงอลาสก้า (ocean perch) 241 ปานกลาง
ปลาไซที (Saithe, coalfish) 163 ปานกลาง
ปลาแซลมอน 170 ปานกลาง
ปลาซาร์ดีน 345 ปานกลาง
ปลาลิ้นหมา 131 ปานกลาง
ปลาเทราต์ 297 ปานกลาง
ปลาทูน่า 257 ปานกลาง
ปลาทููน่าในน้ำมัน 290 ปานกลาง
ห่าน 165 ปานกลาง
ลูกเกด 107 ปานกลาง
แฮมสุก 131 ปานกลาง
หัวใจแกะ 241 ปานกลาง
เนื้อม้า 200 ปานกลาง
ไตลููกวัว 218 ปานกลาง
เนื้อแกะ (เนื้อล้วน) 182 ปานกลาง
ถั่วเลนทิล อบแห้ง 127 ปานกลาง
เมล็ดแฟลกซ์ 105 ปานกลาง
ตับไก่ 243 ปานกลาง
กุ้งล็อบสเตอร์ 118 ปานกลาง
ปอดลูกวัว 147 ปานกลาง
หอยแมลงภู่ 112 ปานกลาง
หัวใจวัว 256 ปานกลาง
ไตวัว 269 ปานกลาง
ปอดวัว 399 ปานกลาง
ลิ้นวัว 160 ปานกลาง
ถั่วหัวช้างหรือถั่วลูกไก่อบแห้ง 109 ปานกลาง
ไตหมูู 334 ปานกลาง
ลิ้นหมู 136 ปานกลาง
ปลาไพค์ 140 ปานกลาง
เมล็ดป๊อปปี้อบแห้ง 170 ปานกลาง
หมูสามชั้น 100 ปานกลาง
หมูสามชั้นรมควัน 127 ปานกลาง
เนื้อหัมูสันติดกระดูกหรือพอร์ค ชอป (pork chop) 145 ปานกลาง
สันคอหมู 140 ปานกลาง
เนื้อหมูสันใน 150 ปานกลาง
สะโพกหมู (หลังขา) 120 ปานกลาง
ขาหมู (หลังขา) 160 ปานกลาง
เนื้อหมูล้วน 166 ปานกลาง
คอหมู 150 ปานกลาง
เนื้อกระต่ายติดกระดูก 132 ปานกลาง
เนื้อกระต่าย (โดยเฉลี่ย) 105 ปานกลาง
ไส้กรอกยาจด์เวิร์สต์ 112 ปานกลาง
ไส้กรอกเยอรมันซาลามี 104 ปานกลาง
ไส้กรอกลิแวร์วูร์สท์ หรือ ไส้กรอกตับหมูบด 165 ปานกลาง
ไส้กรอกหมูทอด 101 ปานกลาง
หอยแครง 136 ปานกลาง
กุ้งเปลือกหนา หรือ กุ้งหวายแดง 147 ปานกลาง
ม้ามลูกวัว 343 ปานกลาง
เมล็ดทานตะวันอบแห้ง 143 ปานกลาง
เนื้อไก่งวง (โดยเฉลี่ย) 150 ปานกลาง
เนื้อลูกวัวชิ้นติดกระดูก 140 ปานกลาง
เนื้อสันในลูกวัว 140 ปานกลาง
เนื้อโคนขาลูกวัวติดกระดูก 150 ปานกลาง
เนื้อขาลูกวัวติดกระดูก 150 ปานกลาง
กล้ามเนื้อลูกวัวล้วน 172 ปานกลาง
เนื้อคอลูกวัวติดกระดูก 150 ปานกลาง
ไหล่ลูกวัว 140 ปานกลาง
เนื้อกวางส่วนหลัง 105 ปานกลาง
เนื้อกวางส่วนขา 138 ปานกลาง
สวีทอัลมอนด์ 37 น้อย
แอปเปิล 14 น้อย
แอปริคอต 73 น้อย
อาร์ติโชค 78 น้อย
หน่อไม้ฝรั่ง 23 น้อย
มะเขือยาวม่วง 21 น้อย
อโวคาโด้ 19 น้อย
หน่อไม้ 29 น้อย
กล้วย 57 น้อย
ข้าวบาร์เลย์ไม่ขัดสี เต็มเมล็ด 96 น้อย
ถั่วงอก ถั่วเหลือง 80 น้อย
ถั่วแขก 37 น้อย
ถั่วแขกอบแห้ง 45 น้อย
เนื้อวัวบดแบบกระป๋อง 57 น้อย
เบียร์ปราศจากแอลกอฮอล์ 8.1 น้อย
เลเกอร์เบียร์ เบียร์ทั่วไป เบียร์เยอรมัน 13 น้อย
ไลท์เบียร์ 14 น้อย
บีทรูท 19 น้อย
บิลเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่ 22 น้อย
สมองลูกวัว 92 น้อย
ขนมปังจากข้าวสาลี 14 น้อย
บรอกโคลี 81 น้อย
กะหล่ำดาวหรือถั่วงอกบรัสเซลล์ 69 น้อย
กะหล่ำปลีแดง 32 น้อย
กะหล่ำปลีใบย่น 37 น้อย
กะหล่ำปลีขาว 22 น้อย
แครอท 17 น้อย
ดอกกะหล่ำ 51 น้อย
สิ่งเทียมไข่คาเวียร์ 18 น้อย
ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 30 น้อย
บรีชีส 7.1 น้อย
ชีสเชดด้า, เชสเชียร์ชีส, ไขมัน 50% 6 น้อย
คอทเทจชีส 9.4 น้อย
อีดัมชีส ไขมัน 30% 7.1 น้อย
อีดัมชีส ไขมัน 40% 7.1 น้อย
อีดัมชีส ไขมัน 45% 7.1 น้อย
ลิมเบอร์เกอร์ชีส ไขมัน 20% 32 น้อย
เชอร์รีโมเรลโล (Morello) 17 น้อย
เชอร์รี่หวาน 7.1 น้อย
ผักชิโครี 12 น้อย
ผักกาดขาว 21 น้อย
ต้นหอมจีน 67 น้อย
ผงโกโก้ 71 น้อย
ข้าวโพดหวาน 52 น้อย
กั้ง 60 น้อย
สลัดน้ำ 28 น้อย
ขนมปังอบกรอบ 60 น้อย
แตงกวา 7.3 น้อย
ลูกเกดสีแดง 17 น้อย
อินทผลัมอบแห้ง 35 น้อย
อัลเดอร์เบอร์รีหรือแบล็กเบอร์รี่ 33 น้อย
อองดีฟ 17 น้อย
ผักชีลาว 14 น้อย
มะเดื่อตากแห้ง 64 น้อย
ปลาไหลรมควัน 78 น้อย
ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ 89 น้อย
กูสเบอร์รี่ 16 น้อย
องุุ่น 27 น้อย
ผักคะน้า 48 น้อย
ผลไม้กีวี่ (กูสเบอร์รี่จีน, สตรอว์เบอร์รี, พีช) 19 น้อย
กะหล่ำปม 25 น้อย
กระเทียมหอม 74 น้อย
ผักกาดหอม 13 น้อย
คอร์นสลัด 38 น้อย
เนื้อบดอัดกระป๋อง 70 น้อย
แคนตาลูป 33 น้อย
ลูกเดือย 62 น้อย
เห็ดโมเรล 30 น้อย
เห็ด 58 น้อย
เห็ดตับเต่า 92 น้อย
เห็ดกระป๋อง 29 น้อย
เห็ดชานเทอเรล 17 น้อย
เห็ดชานเทอเรลกระป๋อง 17 น้อย
ถั่วบราซิล 23 น้อย
ถั่วเฮเซลนัท 37 น้อย
ถั่วลิสง 79 น้อย
ข้าวโอ๊ตไม่ผ่านการขัดสีเต็มเมล็ด 94 น้อย
มะกอกเขียวหมัก 29 น้อย
หัวหอม 13 น้อย
ส้ม 19 น้อย
สมองวัว 75 น้อย
หอยนางรม 90 น้อย
หอยนางรม 50 น้อย
ผักพาร์สลีย์ 57 น้อย
พาสต้าที่ทำจากไข่ (รวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยว มักกะโรนี สปาเกตตี) 40 น้อย
ถั่วลันเตา 84 น้อย
ถั่วเมล็ดแห้ง 95 น้อย
พีช 21 น้อย
ลูกแพร์ 12 น้อย
พริกเขียว 55 น้อย
สมองหมู 83 น้อย
สับปะรด 19 น้อย
ปลาเพลซ (plaice) 93 น้อย
ลูกพลัม 24 น้อย
ลูกพลัมอบแห้ง 64 น้อย
มันฝรั่ง 16 น้อย
มันฝรั่งสุกพร้อมเปลือก 18 น้อย
พุดดิ้งดำ 55 น้อย
ฝักทอง 44 น้อย
สาลี่ 30 น้อย
หัวไชเท้า 15 น้อย
หัวผักกาด 13 น้อย
ราสป์เบอร์รี 18 น้อย
รูบาร์ม 12 น้อย
ขนมปังโรล 21 น้อย
ข้าวไรเต็มเมล็ด 51 น้อย
กะหล่ำปลีดอง 16 น้อย
ไส้กรอก Bierschincken 85 น้อย
ไส้กรอก Fleischwurst 78 น้อย
ไส้กรอก Mortadella 96 น้อย
ไส้กรอก Munich Weisswurst 73 น้อย
ไส้กรอกเวียนนา 78 น้อย
ไส้กรอกทอดจากเนื้อลูกวัว 91 น้อย
ไส้กรอกเยอรมัน (Mettwurst) 74 น้อย
เมล็ดงาแห้ง 62 น้อย
ผักโขม 57 น้อย
สควอซ (ผักตระกูลฝักทอง) 24 น้อย
สตรอว์เบอร์รี 21 น้อย
ปลาเทนช์ 80 น้อย
เต้าหู้ 68 น้อย
มะเขือเทศ 11 น้อย
ถั่ววอลนัท 25 น้อย
ข้าวสาลีเต็มเมล็ด 51 น้อย
โยเกิร์ต ไขมัน 3.5% 8.1 น้อย


15 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Low-purine Diet: Foods to Eat or Avoid. American Academy of Family Physicians. (https://familydoctor.org/low-purine-diet/)
Low Purine Diet Explained with List of Foods to Eat or Avoid. Drugs.com. (https://www.drugs.com/cg/low-purine-diet.html)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ตั้งกระทู้ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป