ลดอาการปวดประจำเดือน ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ลดอาการปวดประจำเดือน ด้วยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

When menstruation Every woman will feel frustrated. Certainly not an example And what would not be violent than having to endure the agony of pain on a regular basis, so that if you are the one who is experiencing pain always. We are dealing with the protection of health care far from such pain with 4 ways as well.

1. body shape, not too fat to be released.

Care should be shaped by a constant weight. Not too fat to be released because the hormone estrogen produced by the cells, which are responsible for storing fat. If at any time until the release of fat. It would increase the amount of fat in the body. Hormone estrogen would be produced by it. As a result, the amount of a hormone that the body too much. Finally, it is not enough balance on this end of the period you have abdominal pain and cramps squeeze the uterus itself.

2. Avoid certain foods

Certain foods also contributed to the pain intensified even harder. The meat is high in fat. Dairy desserts in the bakery. And drinks with caffeine or avoid eating these first period for about a week. Because such food affects the body inflammation. And affect the hormone swings up and down, it will result in mood swings and Lavigne. It also makes the pain more strongly than ever, too.

[caption id="" align="aligncenter" width="600"]

ของหวาน[/caption]

3. Exercise regularly

Exercise regularly In addition to helping healthy, then Also effective in alleviating or preventing health problems for many things. Even pain You will need to exercise regularly for at least a week, 3-4 times per 30 minutes, just as when menstruation. Abdominal pain will be eased, not hard as you think, as always, of course.

4. Make it comfortable, not stressful.

Stress affects health is quite outrageous. Especially if you have pre-menstrual stress frequently, then it will further contribute to the hormonal swings. Mood swings Lavigne more And during the menstrual cycle. If you continue to indulge the idea and stressed further. Stress can make women have to squeeze harder. As a result, the pain did not stop deteriorating. But if you keep on giving your mind relaxed. Stress always find things to do. That pain will have to reconcile every foot pain anymore.

4 ways to see that you care so far away from pain as we are. Not that hard to do, but somehow I guess from now on I will be waiting to take the revolutionaries themselves prior to menstruation. To ease the pain, not the violence of the past is better.


37 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Menstrual Cramp Home Remedies for Natural Relief. Healthline. (https://www.healthline.com/health/womens-health/menstrual-cramp-remedies)
Period pain: Overview. PubMedHealth. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0072508/.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป