ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

เผยแพร่ครั้งแรก 4 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแต่ละปี ผู้สูงอายุหลายแสนคนถูกทำร้าย เพิกเฉย และถูกเอาเปรียบ ซึ่งเรียกว่าการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การกระทำโดยรู้ตัว ตั้งใจ หรือเพิกเฉยของผู้ให้การดูแล หรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกกระทำมักมีอายุมาก อ่อนแอ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และต้องพึ่งพาผู้อื่นสำหรับการทำกิจวัตรพื้นฐาน

     การทารุณกรรมผู้สูงอายุสามารถทำให้เกิดบาดแผลทางกาย อารมณ์ และการเงินอย่างถาวรแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจสูญเสียสุขภาพ เงินทอง และชีวิตเนื่องจากการกระทำหรือการเพิกเฉยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ให้การดูแล ผู้กระทำ หรือ "ผู้ได้รับความไว้วางใจ" คนอื่น ๆ 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย-ผู้สูงอายุวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 495 ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

อะไรคือปัญหาทางกฎหมายในการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ ?

     สภานิติบัญญัติใน 50 รัฐ ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา นิยามของคำดังกล่าวอาจมีความหลากหลายในแต่ละรัฐ แต่หากนิยามโดยกว้าง ๆ แล้ว การทารุณกรรม หมายถึง

- การทำร้ายทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์
- การเพิกเฉย
- การเอาเปรียบ
- การละทิ้ง
- การละเลย

     ในหลายกรณี การทารุณกรรมผู้สูงอายุเป็นอาชญากรรม อ้างอิงจากประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายลักษณะอาญาในแต่ละรัฐ ผู้กระทำอาจถูกจับ ปรับ และถูกพิพากษาว่ามีความผิด สำหรับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการทารุณกรรมผู้สูงอายุที่หลากหลาย กฎเหล่านี้หลายข้อปกป้องประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้ถูกกระทำ ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม การทำร้าย ข่มขืน และทารุณทางเพศก็ปกป้องผู้สูงอายุเช่นกัน แม้จะไม่ได้กล่าวไว้อย่างจำเพาะในตัวบทกฎหมายก็ตาม 

ทำไมจึงมีกฎหมายอาญาที่มีความจำเพาะ ?

    ผู้สูงอายุหลายรายมีความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมมากกว่า เนื่องจากการแยกตัว ความสามารถที่ถดถอย ความชรา การเคลื่อนไหวที่จำกัด และภาวะสมองเสื่อม รายได้ที่ต่ำ สุขภาพที่แย่ การว่างงานหรือการเกษียณอายุ การบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม ทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ไม่ดี

รัฐตอบสนองต่อเรื่องนี้โดยการออกกฎหมายอาญาเพื่อปกป้องผู้สูงอายุที่อาจตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น ที่แคลิฟอร์เนียมีกฎหมายเรื่องการคุกคามทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อ้างอิงจากศูนย์การทารุณกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ การคุกคามทางการเงินหรือการโกงเงินจัดเป็นการใช้เงินทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย-ผู้สูงอายุวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 495 ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ตัวอย่างของการคุกคามทางการเงิน

- การนำเช็คของผู้สูงอายุไปขึ้นเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การปลอมลายเซ็นผู้สูงอายุ
- การใช้เงินหรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือการขโมย
- การหลอกลวงหรือชักจูงให้ผู้สูงอายุให้ลงนามในเอกสาร (เช่น สัญญาหรือการแสดงเจตจำนง)
- การใช้อำนาจของผู้ปกป้องหรืออำนาจทางกฎหมายอย่างไม่เหมาะสม 

ความผิดทางอาญาของการขโมยหรือการยักยอกเงินจัดเป็นความผิดทางอาญาพิเศษในแคลิฟอร์เนีย หากกระทำตาอผู้สูงอายุ ยังมีกฎหมายแยกสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ดูแลและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลด้วย 

ผู้สูงอายุจะป้องกันตนเองจากการถูกทารุณกรรมได้อย่างไร ? 

คำสั่งให้งดเว้นการกระทำมักถูกใช้เพื่อปกป้องผู้สูงอายุจากการทารุณกรรมที่เป็นอยู่หรือป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งงดเว้นการกระทำให้การปกป้องที่หลากหลาย ซึ่งสามารถร้องขอให้ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอยู่ให้ห่าง ไม่ติดต่อ และไม่ทำร้ายผู้ที่ได้รับการปกป้อง คำสั่งงดเว้นนี้สามารถออกได้ทั้งจากศาลแพ่งและศาลอาญา

ในหลายรัฐ มีคำสั่งงดเว้นหลายชนิดที่อาจปกป้องผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรมได้ 

คำสั่งงดเว้นการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแคลิฟอร์เนีย ผู้มีคุณสมบัติในการได้รับการปกป้องจากคำสั่งดังกล่าวจะต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม สำหรับจุดประสงค์ของคำสั่ง ประเภทของการทารุณกรรมต้องเป็นหนึ่งในลักษณะต่อไปนี้ ทางร่างกาย การเงิน วาจา ทางเพศ การเพิกเฉย ละทิ้ง ลักพาตัว โดดเดี่ยว หรือการขาดผู้ดูแล ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอาจเป็นใครก็ได้ ตั้งแต่คนแปลกหน้า ผู้ให้การดูแล เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หากไม่มีคุณสมบัติสำหรับคำสั่งข้อนี้ ก็ยังอาจมีคำสั่งงดเว้นอื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือกอยู่ 

คำสั่งงดเว้นสำหรับความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้การปกป้องแก่ใครก็ตามที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกสั่งงดเว้น คุณสมบัติของความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงสมาชิกในครอบครัว คู่ครองปัจจุบัน หรือพ่อแม่และลูก 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย-ผู้สูงอายุวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 495 ลดสูงสุด 51%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

คำสั่งคุ้มครอง ในการกระทำทางอาชญากรรมต่อใครก็ตามที่ไม่ใช่การทารุณกรรมผู้สูงอายุ คำสั่งดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อปกป้องเหยื่อ 

อะไรเป็นคุณสมบัติของคดีความทางแพ่ง ?

คดีความทางแพ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายอีกอย่างของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยคดีความดังกล่าวอาจกล่าวหาเรื่องการหลอกลวง การทารุณกรรมผู้สูงอายุ หรือการทำให้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากผู้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวชนะความ ก็อาจได้รับการชดเชยทางการเงิน เช่น ค่าเสียหาย หรือค่าทนาย

 ไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือรีบขอความช่วยเหลือทันที หากคุณรู้สึกว่าคุณหรือคนที่รู้จักตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โปรดติดต่อ Laura’s house ที่หมายเลข (866)498-1511

     อดัม ดอจด์ ผู้อำนวยการของ Laura’s house ให้การสนับสนุนและการศึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมที่กำลังหาข้อมูล การชี้นำ และความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการของคำสั่งงดเว้นและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง Laura’s house เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางสังคม มุมมอง และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทารุณกรรม การให้บริการทางกฎหมาย และยังเป็นแหล่งพักพิงฉุกเฉินและทรัพยากรชุมชนทั้งในภาษาอังกฤษและสเปน ให้แก่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
ncbi.nlm.nih.gov, Legal issues relating to the abuse of the elderly (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6642445/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
บ้านคือสถานพำนักใจ
บ้านคือสถานพำนักใจ

สถานการณ์อาจเปลี่ยนไป แต่การดูแลผู้ป่วยที่บ้านยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่ม
Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย
Health at Home บริการใหม่หัวใจไทย

บริการดี ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน

อ่านเพิ่ม