Hypertension เกิดจากสาเหตุอะไร การรักษา การป้องกัน วิธีการดูแลตนเอง การใช้ยาและสมุนไพรต่างๆ

เผยแพร่ครั้งแรก 30 ต.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
Hypertension เกิดจากสาเหตุอะไร การรักษา การป้องกัน วิธีการดูแลตนเอง การใช้ยาและสมุนไพรต่างๆ

โรคที่พบมากและพบได้บ่อยๆ ได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุก็คือโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) องค์การอนามัยโลกได้รายงานเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ว่า พบผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ประมาณ 1 พันล้านคน ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา อีกทั้งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจ

สาเหตุของการเกิดโรค Hypertension

Hypertension หรือโรคความดันโลหิตสูงนั้น หากเป็นผู้ที่มีความดันปกติจะมีค่าตั้งแต่ 90/79 จนถึง 140/79 แต่ถ้ามีค่าตั้งแต่ 140/80 หรือภาวะที่ความดันเลือดช่วงบนมากกว่า 140 และช่วงล่างมากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท จึงจะเรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

โรคความดันโลหิตสูงมักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพบได้สูงถึง 50% ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งแบบไม่มีอาการและแบบมีอาการอย่างเช่นรู้สึกมึนงงหรือปวดศีรษะ หากเป็นมากจะเกิดอาการโคม่าและเสียชีวิตได้อีกด้วย ซึ่งมีสาเหตุมาจากดังต่อไปนี้

  • ไม่มีสาเหตุแน่ชัด ข้อนี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมกัน โดยพบว่าผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วย ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้งเชื้อชาติและพฤติกรรมการรับประทานอย่างเช่นรสเค็มจัดเป็นเวลานานๆ หรือความไม่สมดุลในเกลือแร่ของร่างกาย
  • มีสาเหตุแน่ชัด โรคความดันโลหิตสูงประเภทนี้มักเกิดจากโรคประจำตัวชนิดอื่นที่มีผลต่อหลอดเลือด หัวใจ และความสมดุลของเกลือแร่ อย่างเช่นโรคไตหรือโรคเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต เป็นต้น

การรักษาโรค Hypertension

เมื่อพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ควรต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้คงที่ รวมทั้งตัวผู้ป่วยจะต้องพยายามควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเร่งความดันด้วย ส่วนการให้ยานั้นมีทั้งยารับประทานและยาฉีด ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนที่อยู่ในดุลพินิจของแพทย์

วิธีการดูแลตนเองและการป้องกันโรค Hypertension

วิธีป้องกันโรค Hypertension สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยหลังจากพบแพทย์เพื่อรับยามารับประทานแล้ว ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

  • รับประทานยาและปฏิบัติตนตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระดับความดันถูกควบคุมให้คงที่อย่างเหมาะสม
  • ต้องจำกัดและหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตัวเร่งให้ความดันสูงได้ เช่น อาหารที่มีรสเค็มจัด ไขมัน แป้งและน้ำตาลสูง
  • งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินจากมาตรฐานหรืออ้วนเกินไป
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 – 60 นาที
  • ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะมาก เหนื่อย ใจสั่น เจ็บหน้าอก เป็นลม อ่อนเพลียจัด ปากเบี้ยว หรืออาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาอาการเหล่านี้ได้ทันท่วงที
  • ผู้ที่ยังไม่มีโรคประจำตัวก็ควรหมั่นตรวจสุขภาพปีละครั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

การใช้ยาและสมุนไพรต่างๆ

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ต้องรับประทานยาอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ อีกทั้งยาเหล่านี้จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ รวมทั้งต้องมีการปรับเพิ่มหรือลดยาโดยที่ผู้ป่วยไม่ควรปรับหรือซื้อยามารับประทานเอง ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพร

ทั้งนี้โรคความดันโลหิตสูงยังเป็นโรคเรื้อรังที่รักษายากและต้องรับประทานยาตลอดชีวิต หากควบคุมไม่ดีจะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต หรือโรคหลอดเลือดที่ตา ซึ่งผลให้ตาบอด ไตวาย และเส้นเลือดสมองแตกจนเสียชีวิตได้

ปัจจุบันพบว่ามีผู้คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร เพราะเมื่อควบคุมความดันโลหิตได้ไม่ดีก็จะนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ โดยสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูง เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกได้ตระหนักและระวังดูแลตนเองไม่ให้เป็นโรคนี้กันมากขึ้น


17 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Herbs and Supplements for Hypertension - Hypertension Center. Everyday Health. (https://www.everydayhealth.com/hypertension/herbs-and-supplements-for-hypertension.aspx)
High blood pressure: Herbal remedies may inspire future treatments. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/326517)
Anti-hypertensive Herbs and their Mechanisms of Action: Part I. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717468/)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)