กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ทีมแพทย์ HD
ตรวจสอบความถูกต้องโดย
ทีมแพทย์ HD

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ก่อนเข้าทำงานต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ไม่ตรวจได้หรือไม่?
เผยแพร่ครั้งแรก 12 พ.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2022 ตรวจสอบความถูกต้อง 27 พ.ค. 2019 เวลาอ่านประมาณ 7 นาที
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เป็นการตรวจสุขภาพก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าทำงานในองค์กร หรือบริษัทที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้ทางบริษัทมั่นใจว่า คุณมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลรอบตัว
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานไม่ได้จำเป็นในทุกองค์กร แต่อาจมีเฉพาะในองค์กรที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ หรือมีการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • บางครั้งทางองค์กรจะมีการทำสัญญากับโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้ว่าที่ลูกจ้างใหม่ไปรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งนั้น และทางโรงพยาบาลก็จะส่งผลตรวจให้ทางบริษัทโดยตรง
 • รายละเอียดการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานมักจะเป็นการซักประวัติร่างกาย ตรวจสายตา ตรวจหู ตรวจฟัน เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหาสารเสพติด ซึ่งผลตรวจส่วนมากมักจะออกภายใน 1 วัน
 • บางองค์กรอาจขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอไอชีด้วย ซึ่งต้องได้รับการยินยอมจากว่าที่ลูกจ้างเสียก่อน
 • เปรียบเทียบราคา แพ็กเกจการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ในหลายๆบริษัท หรือองค์กรหลายแห่งมักมีข้อกำหนดให้พนักงานต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เนื่องจากการทำงานแต่ละสายงานมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพแตกต่างกัน 

ดังนั้นความพร้อมของสุขภาพร่างกายของพนักงานในองค์กรทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดต่อเพื่อนร่วมงาน รวมถึงลูกค้า บุคคลภายนอกที่ต้องติดต่อกับทางบริษัทด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพเข้าทำงานวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 175 บาท ลดสูงสุด 62%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

สาเหตุที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นนโยบาย หรือมาตรฐานในการรับพนักงานของแต่ละบริษัท หรือแต่ละองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัท และตัวลูกจ้างมั่นใจว่า มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะทำงานได้ ไม่มีความเสี่ยงจากการทำงานนั้นๆ สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานยังทำเพื่อให้ทางองค์กรแน่ใจว่า พนักงานรับเข้ามาไม่มีโรคติดต่อซึ่งอาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทด้วย 

โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องพบปะติดต่อลูกค้า หรือเป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ 

ทั้งนี้ ยังไม่มีกฎหมายบังคับให้คุณต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ดังนั้นคุณจะไม่ตรวจก็ได้ แต่นั่นก็หมายความว่าบริษัท หรือองค์กรนั้นๆ อาจไม่พิจารณารับเข้าทำงาน 

อย่างไรก็ตาม งานบางประเภทก็มีกฎหมายกำหนดให้ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเช่นกัน งานเหล่านี้จะเป็นงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานที่ต้องสัมผัสสารเคมีเป็นประจำ หรือจำนวนมาก งานที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอันตราย หรือมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น 

 • อยู่กับเสียงดังๆ 
 • ต้องจ้องแสงแดดอยู่ตลอดเวลา 
 • การทำงานในโรงพยาบาลที่เสี่ยงติดเชื้อ และมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยได้ง่าย

สถานที่ที่สามารถตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้

 • กำหนดโรงพยาบาลมาให้แล้ว บางครั้งบริษัทอาจทำสัญญากับโรงพยาบาลบางแห่งเอาไว้โดยเฉพาะ และกำหนดให้ใช้ผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลนั้นๆ บางบริษัทอาจส่งชื่อลูกจ้างให้ทางโรงพยาบาล และออกค่าใช้จ่ายให้ แต่บางบริษัทก็ไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้
 • โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนเท่านั้น หากฝ่ายบุคคลไม่ได้ระบุว่า ต้องตรวจอะไรบ้าง และควรตรวจที่ไหน คุณควรสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนเพราะบริษัทบางแห่งไม่อนุญาตให้ใช้ผลตรวจจากคลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน
 • สถานพยาบาลทุกประเภทรวมถึงคลินิก บางบริษัทไม่เคร่งครัดมาก และอนุโลมให้ใช้ผลตรวจสุขภาพจากคลินิกได้เช่นกัน

รายละเอียดการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป อาจขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย เพราะแต่ละตำแหน่งก็มีความเสี่ยง และความจำเป็นในการตรวจไม่เท่ากัน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพเข้าทำงานวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 175 บาท ลดสูงสุด 62%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

โดยทั่วไป รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่บริษัทกำหนดอาจมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น ซักประวัติ และตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 
 • ตรวจสายตา หรือตรวจหู เพื่อวัดความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินเสียง สำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้สายตา หรือการได้ยินเสียง
 • ตรวจเอกซ์เรย์ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
 • ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรืออุจจาระ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และโรคติดเชื้อเอชไอวี
 • ตรวจสุขภาพฟัน
 • ตรวจการตั้งครรภ์
 • การตรวจอื่นๆ เช่น ตรวจหาสารเสพติด หรือที่เฉพาะอาชีพ หรือตามลักษณะงาน ตามข้อกำหนดของบริษัท หรือองค์กรนั้นๆ 

ราคาการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับรายการที่ต้องการตรวจ จึงทำให้คำนวณค่าใช้จ่ายค่อนข้างยาก แต่สำหรับการตรวจทั่วไปในโรงพยาบาลนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 5,00-1,000 บาท 

ส่วนโรงพยาบาลเอกชนอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 ขึ้นไป แต่หากตรวจเพียงไม่กี่รายการ ราคาจะยิ่งถูกลง หากคุณต้องการทราบราคาที่แน่ชัด ควรโทรสอบถามทางโรงพยาบาลได้โดยตรง

เปรียบเทียบราคาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ราคาแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่รัฐหรือเอกชน และรายการตรวจร่างกายที่ครอบคลุม ดังนี้ 

มิตรไมตรี คลินิก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากมิตรไมตรีคลินิก ราคา 750 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

โรงพยาบาลศิริราช

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลศิริราช ราคา 770 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสุขภาพเข้าทำงานวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 175 บาท ลดสูงสุด 62%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ

โรงพยาบาลเพชรเวช

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลเพชรเวช ราคา 950 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจสายตา
 • ตรวจหมู่เลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

โรงพยาบาลราชวิถี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลราชวิถี ราคา 1,160 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการตั้งครรภ์
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
 • ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ราคา 1,180 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 (Happy Health)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต ราคา 1,400 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจหมู่เลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ราคา 2,360 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

โรงพยาบาลพญาไท 2 (Healthy Beginner)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลพญาไท 2 ราคา 2,500 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ

โรงพยาบาลธนบุรี (Smart Program)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลธนบุรี ราคา 2,850 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

โรงพยาบาลสุขุมวิท (Silver 10)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจากโรงพยาบาลสุขุมวิท ราคา 3,200 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจร่างกายทั่วไป
 • ตรวจสายตา
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • น้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ไขมันในเลือด
 • การทำงานของตับ (SGOT/SGPT)
 • การทำงานของไต
 • ตรวจระดับกรดยูริก
 • ตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

*ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจยังไม่รวมค่าแพทย์ หรือค่ายา

การใช้สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ตั้งแต่พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยให้ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ฟรีปีละ 1 ครั้ง เช่น 

 • ตรวจมะเร็งเต้านม 
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจไขมันในเส้นเลือด  

ดังนั้นหากคุณต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และเป็นผู้มีสิทธิประกันสังคมอยู่แล้ว คุณก็สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีไปได้ในคราวเดียวกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ในช่วงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ คุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจแต่ละอย่างตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • ในคืนก่อนหน้าวันที่รับการตรวจ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่พับแขนขึ้นได้ง่าย ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
 • งดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด แต่สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยหากกระหายน้ำมาก 
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ
 • คุณสามารถรับประทานอาหารได้ทันที หลังจากเจาะเลือด และสามารถเข้ารับการตรวจรายการต่อไปได้
 • หากเก็บปัสสาวะไปตรวจควรถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนให้งดการตรวจ ถ้าจะให้ดีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 • หลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในช่วงมีประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือน
 • หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ระยะเวลาในการทราบผลตรวจสุขภาพ

โดยทั่วไป คุณสามารถรอฟังผลการตรวจได้ในวันเดียวกันได้เลย แต่หากเป็นรายการตรวจที่ละเอียดก็อาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น หรือประมาณ 3 วันขึ้นไป 

ส่วนในกรณีที่เป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกับโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทของคุณ ทางโรงพยาบาลมักจะส่งผลตรวจให้กับบริษัทเองโดยตรง

ผลกระทบหากตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานไม่ผ่าน

คุณอาจถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงานหากเป็นโรคร้ายแรงที่เสี่ยงแพร่เชื้อ หรือทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น 

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 • การติดยาเสพติดให้โทษ 
 • โรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ 
 • โรคเรื้อรังที่มีอาการเด่นชัดรุนแรง
 • ความผิดปกติทางร่างกาย หรือจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?

ผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของคุณควรถูกเก็บเป็นความลับโดยฝ่ายบุคคล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเข้าทำงานเท่านั้น

การขอตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีก่อนเข้างาน

ในรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ทางบริษัทสามารถขอผลตรวจการติดเชื้อเอชไอวีของผู้สมัครได้ แต่ผู้สมัครจะต้องเซ็นยินยอมเสียก่อน 

นอกจากนี้ การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยว่า หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมีความจำเป็นต้องตรวจเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน มีโอกาสที่จะเกิดการเสียเลือด หรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นหรือไม่

หากบริษัทพิจารณาแล้วว่า ลักษณะงานไม่เสี่ยงต่อการติดต่อ ก็ไม่ควรจะขอตรว จเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้สมัครมากเกินไป อีกทั้งเชื้อเอชไอวีนั้นไม่ได้แพร่เชื้อได้ง่ายๆ ผู้ป่วยที่ดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดี ย่อมมีสิทธิที่จะทำงานได้โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ น

อกจากนี้ทางบริษัทก็ไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าทำงานด้วย

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นเพียงขั้นตอนการตรวจสอบก่อนจะรับพนักงานใหม่เข้าทำงานเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ หรือหากรู้สึกไม่สบายใจ คุณก็ควรลองสอบถามรายละเอียดการตรวจสุขภาพกับฝ่ายบุคคลของทางบริษัท

ดูแพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เปรียบเทียบราคา โปรโมชั่นล่าสุดจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำได้ที่นี่ หรือไม่พลาดทุกการอัปเดตแพ็กเกจต่างๆ เมื่อกดเป็นเพื่อนทางไลน์ @hdcoth และกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


5 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ประกันสุขภาพกับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร
ประกันสุขภาพกับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

รู้จักและเข้าใจ "ประกัน" แต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สุงสุดของตัวคุณเองก่อนตัดสินใจซื้อ

อ่านเพิ่ม
รักษาเชื้อราในเล็บเท้าไม่ให้เป็นซ้ำ ด้วยของใช้ใกล้ตัว 6 อย่าง
รักษาเชื้อราในเล็บเท้าไม่ให้เป็นซ้ำ ด้วยของใช้ใกล้ตัว 6 อย่าง

เชื้อราในเล็บเท้าปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่ากังวล เพราะเราสามารถใช้สิ่งของใกล้ตัวรักษาเชื้อราได้ด้วยตัวเอง!

อ่านเพิ่ม