กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

ประกันสุขภาพกับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

รู้จักและเข้าใจ "ประกัน" แต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สุงสุดของตัวคุณเองก่อนตัดสินใจซื้อ
เผยแพร่ครั้งแรก 28 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 29 ธ.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 3 นาที
ประกันสุขภาพกับประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

  • การทำประกันถือเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการเงินอย่างหนึ่ง หมายความว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแทนที่คุณจะต้องจ่ายเงินมากมาย บริษัทประกันจะเป็นผู้เข้ามารับความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายนั้นแทน
  • "ประกันชีวิต" เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรงให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิต พิการ หรือสูญเสียรายได้เมื่อถึงวัยแก่ชรา เมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นมาถึงผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามที่ได้ตกลงเอาไว้กับบริษัทประกันนั่นเอง
  • "ประกันสุขภาพ" เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าห้อง รวมถึงเงินค่าชดเชยหากต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกด้วย
  • ประกันชีวิตคือ การเสริมความมั่นคงทางการเงิน หรือช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้คนที่อยู่ข้างหลัง ส่วนประกันสังคมแม้จะคล้ายกับประกันสุขภาพ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาที่ไม่ยืดหยุ่นหลายอย่าง การจ่ายยาบางชนิด และบางครั้งก็จำเป็นต้องสำรองจ่ายเอง
  • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ

การทำประกันถือเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการเงินอย่างหนึ่ง หมายความว่า หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแทนที่คุณจะต้องจ่ายเงินมากมาย บริษัทประกันจะเป็นผู้เข้ามารับความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายนั้นแทน

ทั้งนี้จะจ่ายให้มาก หรือน้อยก็ขึ้นกับข้อกำหนดที่ผู้เอาประกันได้ตกลงทำเอาไว้กับบริษัทประกันนั้นๆ 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

แม้ว่าการทำประกันจะช่วยให้ปัญหาทางการเงินที่ตามมาบรรเทาลง แต่ก่อนที่จะได้รับความคุ้มครองนี้ผู้เอาประกันจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันตามที่ตกลงไว้ก่อน 

การทำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต นับเป็นการทำประกันประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก และทั้งสองแบบก็ให้ความคุ้มครองในเรื่องที่แตกต่างกันไป ดังนี้

การทำประกันชีวิต

"ประกันชีวิต" เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรงให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิต พิการ หรือสูญเสียรายได้เมื่อถึงวัยแก่ชรา เมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นมาถึงผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งตามที่ได้ตกลงเอาไว้กับบริษัทประกันนั่นเอง  

นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังสามารถทำการซื้อสัญญาเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตธรรมดาได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพ หรือในเรื่องของอุบัติเหตุ ทั้งนี้การจ่ายเงินชดเชยของประกันชีวิตมีดังนี้

  • จ่ายให้กับผู้ทำประกันเมื่อครบจำนวนปีที่กำหนดในแผนนั้นในลักษณะเงินปันผล 
  • จ่ายเมื่อผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต 
  • จ่ายให้กับผู้ทำประกันหากได้รับอุบัติเหตุจนพิการ หรือมีชีวิตอยู่จนถึงที่กำหนดตามสัญญา

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของแต่ละบริษัทอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป จึงควรทำความเข้าใจ ศึกษาให้ดี และให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ

การทำประกันสุขภาพ

"ประกันสุขภาพ" เป็นการทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าห้อง รวมถึงเงินค่าชดเชยหากต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกด้วย 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากโรค หรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ตาม แต่ประกันสุขภาพจะไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้เหมือนกับการทำประกันชีวิต

นอกจากนี้หลายบริษัทประกันยังมีแผนประกันสุขภาพสำหรับโรคร้าย ประกันสุขภาพโรคมะเร็ง ประกันสุขภาพโรคเบาหวาน ประกันสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกันสุขภาพโรคออฟฟิศซินโดรม ฯลฯ 

บางแผนก็มีข้อเสนอพิเศษหากไม่เคลมประกันเลยในระยะเวลาที่กำหนดก็มีการคืนเบี้ยประกันบางส่วนให้

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของแต่ละบริษัทอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป จึงควรทำความเข้าใจ ศึกษาให้ดี และให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ

หากมีประกันสังคมอยู่แล้วควรทำประกันหรือไม่

ประกันชีวิตแตกต่างจากประกันสังคมและประกันสุขภาพอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นถึงจะมีประกันสังคมแล้ว หากต้องการเสริมความมั่นคงทางการเงินเพิ่มเติม หรือช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้คนที่อยู่ข้างหลัง ประกันชีวิตก็ยังจำเป็นต้องทำ 

ในขณะที่ประกันสุขภาพจะมีลักษณะที่คล้ายกันกับประกันสังคม ความแตกต่างคือ ประกันสังคมมีข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาที่ไม่ยืดหยุ่นหลายอย่าง การจ่ายยาบางชนิด และบางครั้งก็จำเป็นต้องสำรองจ่ายเอง หรือต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเองด้วย 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 99 บาท ลดสูงสุด 96%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

ในขณะที่ประกันสุขภาพจะยืดหยุ่นกว่ามีให้เลือกหลายแบบ หลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่า ต้องการความคุ้มครองแบบไหน หรือความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคอะไรเป็นพิเศษ หรือต้องการรับบริการในโรงพยาบาลแบบไหน 

แต่สิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องมีรายจ่ายค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไปด้วย 

อย่างไรก็ดี ประกันสุขภาพยังสามารถใช้ร่วมกับประกันสังคมได้ในบางโรงพยาบาล ทำให้บางครั้งคุณอาจไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเลย หากเข้ารักษาด้วยการใช้สิทธิประกันทั้งสองแบบร่วมกัน 

ดังนั้นถึงจะมีประกันสังคมอยู่แล้ว แต่หากมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่สามารถใช้จ่ายได้คล่องตัว ไม่มีภาระทางการเงิน หรืออาจมีแนวโน้มจะเป็นโรคร้ายที่มีใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง 

การมองหาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่คุ้มค่าก็เป็นทางเลือกเสริมที่ดี แต่ควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละบริษัทประกัน แต่ละแผนประกันให้ดี ให้ตรงตามความต้อง และให้ตรงตามกำลังทรัพย์ของคุณก่อนตัดสินใจซื้อ 

ที่สำคัญควรเลือกซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น 

ดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้ดีคือ หลักประกันที่ทุกคนทำได้

นอกจากการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ยังมาไม่ถึงแล้ว การเริ่มดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนับตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด การดื่มน้ำให้เพียงพอ การพักผ่อนให้เพียงพอ

การผ่อนคลายความเครียด การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หรือทุกช่วงอายุ

เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ยิ่งเห็นผลไว สุขภาพยิ่งแข็งแรงได้เร็ว และโอกาสที่จะห่างไกลจากโรคก็มีมากขึ้นไปด้วย นั่นเอง  

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


1 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
รักษาเชื้อราในเล็บเท้าไม่ให้เป็นซ้ำ ด้วยของใช้ใกล้ตัว 6 อย่าง
รักษาเชื้อราในเล็บเท้าไม่ให้เป็นซ้ำ ด้วยของใช้ใกล้ตัว 6 อย่าง

เชื้อราในเล็บเท้าปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่ากังวล เพราะเราสามารถใช้สิ่งของใกล้ตัวรักษาเชื้อราได้ด้วยตัวเอง!

อ่านเพิ่ม
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คืออะไร
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คืออะไร

รวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) ที่คุณควรรู้

อ่านเพิ่ม