ผู้ป่วยโรคลมชักกับการคุมกำเนิด

เผยแพร่ครั้งแรก 5 ม.ค. 2019 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 2 นาที
ผู้ป่วยโรคลมชักกับการคุมกำเนิด

หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกวิธีคุมกำเนิด (Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use) ฉบับปรับปรุงปี ค.ศ.2017 ที่เผยแพร่โดยกองควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) แนะนำเกี่ยวกับการเลือกวิธีคุมกำเนิดสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก ดังนี้

ประเภท

ห่วงอนามัย

ชนิดหุ้ม

ทองแดง

(Cu-IUD)

ห่วงอนามัย

ชนิดเคลือบ

ฮอร์โมน

(LNG-IUD)

ยาฝัง

คุมกำเนิด

(Implant)

ยาฉีด

คุมกำเนิด

ชนิด 3 เดือน

(DMPA)

ยาเม็ด

สูตรฮอร์โมน

โปรเจสติน

(POP)

ยาคุมฮอร์โมน

รวมทุกชนิด

(CHC)

โรคลมชัก (Epilepsy)

1

1

1*

1*

1*

1*

หมายเหตุ : ความหมายของการแบ่งประเภทการใช้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

ประเภท

นิยาม

ข้อสรุป

U.S. MEC 1

ไม่มีข้อจำกัด (สามารถใช้วิธีนี้ได้)

ใช้ได้ ไม่มีข้อจำกัด

U.S. MEC 2

มีความเสี่ยงในทางทฤษฎี หรือผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยง แต่โดยทั่วไป ถือว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีเหนือกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ใช้ได้ แต่ควรมีการ

ตรวจติดตามผล

U.S. MEC 3

มีความเสี่ยงในทางทฤษฎี หรือผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีความเสี่ยง และไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้

เว้นแต่ไม่มีทางเลือกอื่น

U.S. MEC 4

มีความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งยอมรับไม่ได้ (ใช้วิธีนี้ไม่ได้)

ห้ามใช้โดยเด็ดขาด

 การคุมกำเนิดด้วยวิธีมาตรฐานตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวโรคลมชักโดยตรง จึงไม่ถือเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักที่จะใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดนะคะ

อย่างไรก็ตาม การใช้ยากันชักร่วมกับฮอร์โมนคุมกำเนิด อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชักค่ะ จึงมีแนวทางในการเลือกวิธีคุมกำเนิด ดังนี้...

ประเภท

ห่วงอนามัย

ชนิดหุ้ม

ทองแดง

(Cu-IUD)

ห่วงอนามัย

ชนิดเคลือบ

ฮอร์โมน

(LNG-IUD)

ยาฝัง

คุมกำเนิด

(Implant)

ยาฉีด

คุมกำเนิด

ชนิด 3 เดือน

(DMPA)

ยาเม็ด

สูตรฮอร์โมน

โปรเจสติน

(POP)

ยาคุมฮอร์โมน

รวมทุกชนิด

(CHC)

Phenytoin, Carbamazepine, Barbiturates, Primidone, Topiramate, Oxcarbazepine

1

1

2*

1*

3*

3*

Lamotrigine

1

1

1

1

1

3*

นั่นคือ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการคุมกำเนิด สำหรับผู้ที่ใช้ยา Phenytoin, Carbamazepine, Barbiturates, Primidone, Topiramate และ Oxcarbazepine คือการใส่ห่วงอนามัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นห่วงอนามัยชนิดหุ้มทองแดง หรือจะเป็นชนิดเคลือบฮอร์โมนก็ตาม

ทางเลือกที่ดีรองลงมาก็คือยาคุมชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน และยาฝังคุมกำเนิด ตามลำดับค่ะ

แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ไม่ว่าจะเป็น ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, แผ่นแปะคุมกำเนิด, วงแหวนคุมกำเนิด (ปัจจุบันไม่มีใช้แล้วในประเทศไทย) และยาคุมชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน

รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวด้วยนะคะ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท

เนื่องจากประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดอาจลดลง และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะ

แต่ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่สามารถคุมกำเนิดด้วยวิธีที่เหมาะสมกว่า ก็ควรใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinylestradiol ไม่น้อยกว่า 30 ไมโครกรัม/เม็ด นะคะ

อย่างไรก็ตาม ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะคุมกำเนิดล้มเหลว และตั้งครรภ์ได้มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับยากันชักดังที่กล่าวมาค่ะ

ส่วนผู้ที่ใช้ยา Lamotrigine ไม่พบว่ามีปัญหากับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนะคะ แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เพราะระดับยาในเลือดของ Lamotrigine อาจลดต่ำลงมากจนควบคุมอาการชักไม่ได้ค่ะ 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ปรึกษาเภสัช สั่งยา ฟรีค่าส่งทั่วประเทศ*

แชทกับเภสัชกรฟรี! 9 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน พร้อมรับส่วนลดค่ายา 5% HDmall ออกค่าส่งให้สูงสุด 40 บาท


2 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Hormonal contraception in patients with epilepsy. National Center for Biotechnology Information. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30860270)
Epilepsy & Birth Control Effectiveness, Pregnancy Risks, & More. WebMD. (https://www.webmd.com/epilepsy/guide/birth-control-women-epilepsy#1)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
การคุมกำเนิดในคนอ้วน
การคุมกำเนิดในคนอ้วน

เมื่อน้ำหนักอาจเป็นอุปสรรคในการคุมกำเนิด ควรทำอย่างไร?

อ่านเพิ่ม