กองบรรณาธิการ HD
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD

ตรวจ COVID-19 ที่ไหนได้บ้าง? ราคาเท่าไร?

รวมสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19 และราคาโดยประมาณ รวมถึงเงื่อนไขในการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เผยแพร่ครั้งแรก 23 มี.ค. 2020 อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2023 เวลาอ่านประมาณ 9 นาที
ตรวจ COVID-19 ที่ไหนได้บ้าง? ราคาเท่าไร?

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • หากเข้าข่ายเสี่ยงติด COVID-19 เช่น ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปกลับต่างประเทศ ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถรับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ แต่ต้องการตรวจเพื่อความสบายใจ หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ผู้ที่ตรวจพบ COVID-19 สามารถรับการรักษาได้ฟรี ไม่ว่าจะเข้าข่ายเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าตรวจสำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายเสี่ยงในโรงพยาบาลรัฐจะอยู่ที่ 3,000-6,000 บาท
 • ค่าตรวจสำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจคัดกรองโควิด-19 (COVID-19)

หากเริ่มมีอาการใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ และสงสัยว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ทางที่ดีควรรีบไปตรวจเชื้อก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจได้ตามสถานพยาบาลมากมายที่เปิดรับบริการ

ตรวจ COVID-19 ได้ที่ไหนบ้าง?

เชื้อไวรัส COVID-19 กำลังมีการระบาดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลและสถานพยาบาลต่างๆ จึงขยายจุดตรวจ COVID-19 ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 91 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 38 แห่ง

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาบันบำราศนราดูร
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลบางกรวย
 • กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
 • ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลกลาง
 • สถาบันโรคทรวงอก

เอกชน 53 แห่ง

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เมโมเรียล)
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
 • หวนจียีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 • ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลนนทเวช
 • บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • MIC Lab (บริษัทเมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
 • บริษัท เมดิคอลไลน์แล็บ จำกัด
 • โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • บริษัทเอ็มบริโอ แพลนแนท จำกัด (สยามเฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 • บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
 • คลินิคเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • บริษัท พีซีที ลาบอราทอรี่ส์ เซอร์วิส จำกัด
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลมหาชัย
 • โรงพยาบาลบางนา 5
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลเอกชัย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)

ต่างจังหวัด 154 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 125 แห่ง

 • ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
 • โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
 • โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
 • โรงพยาบาลแพร่ แพร่
 • โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลน่าน
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
 • โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
 • หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
 • โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
 • โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
 • หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
 • โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
 • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลตราด ตราด
 • โรงพยาบาลระยอง ระยอง
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
 • โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
 • โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลนครพนม นครพนม
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลเลย เลย
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีโรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี อุดรธานี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
 • โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
 • โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
 • หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
 • โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
 • โรงพยาบาลสตูล สตูล
 • โรงพยาบาลตรัง ตรัง
 • โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
 • ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
 • โรงพยาบาลยะลา ยะลา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
 • โรงพยาบาลพังงา พังงา
 • โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
 • โรงพยาบาลระนอง ระนอง
 • โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
 • โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
 • โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

เอกชน 29 แห่ง

 • บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
 • เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
 • เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
 • เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
 • บริษัท แล็บเฮาส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
 • โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา
 • โรงพยาบาลขอนแก่นราม ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
 • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
 • โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
 • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 • โรงพยาบาลทักษิณ
 • โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม
 • เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่

นอกจากสถานที่ตรวจที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง COVID-19 สามาถเข้ารับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน โดยสามารถตรวจหาสถานพยาบาลที่สามารถตรวจโควิดเพิ่มเติมได้ที่ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

โดยสิทธิการตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

เงื่อนไขการตรวจ COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และสามารถรับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • มีประวัติเดินทางไปกลับจากประเทศเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่อาศัยใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปกลับจากประเทศเสี่ยง
 • มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงระบาดของ COVID-19
 • มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งในระยะฟักตัวและเริ่มแสดงอาการ
 • มีอาการเข้าข่ายเสี่ยง เช่น มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจคัดกรองโควิด-19 (COVID)

ข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิด ได้ให้แนวทางการสังเกตตนเอง 6 ข้อ ดังนี้

 1. ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 2. ไม่มีอาการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 3. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 4. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
 5. ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย
 6. ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย รวมกับเป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว หรือเจ็บหน้าอกฉับพลัน

หากจัดอยู่ในข้อ 1 ไม่ต้องไปตรวจ แต่หากอยู่ในข้อ 2 หรือ 3 ยังไม่ต้องไปตรวจ แต่ให้ "กักตนเอง 14 วัน" เพื่อสังเกตอาการ ถ้ามีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บ หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจที่โรงพยาบาลได้

อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในข้อ 4 5 หรือ 6 แนะนำให้รีบไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทันที

ตรวจ COVID-19 ราคาเท่าไร?

ราคาค่าตรวจเชื้อ COVID-19 ของโรงพยาบาลรัฐจะอยู่ที่ 2,000-8,000 บาท ส่วนโรงพยาบาลเอกชนจะอยู่ที่ 1,250 -10,000 บาท ความแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล

แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องการตรวจเชื้อ COVID-19 โดยหากประชาชนเข้าข่ายเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจโควิด-19 (COVID-19) วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 450 บาท ลดสูงสุด 65%

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากตรวจพบเชื้อก็สามารถรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

ในกรณีคนที่ไม่เข้าข่ายเสี่ยง และแพทย์วินิจฉัยว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจ แต่ต้องการตรวจเพื่อความสบายใจ หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID-19 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลกำหนด แต่ถ้าพบเชื้อจริง สามารถรับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

ราคาการตรวจดังกล่าวเป็นเพียงราคาโดยประมาณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่สถานพยาบาลหรือนโยบายของรัฐบาลได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีวิว ตรวจโควิด รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น แบบ RT-PCR | HDmall
รีวิว ตรวจโควิด ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ ที่ MN Medical Care | HDmall
รีวิว ประสบการณ์ ติดโควิดแบบไม่แสดงอาการ | HDmall
รีวิว ตรวจโควิด ที่ โรงพยาบาลปิยะเวท | HDmall
รีวิว ตรวจโควิด Drive Thru ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 | HDmall
รีวิวยาต้านโควิด ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) | HDmall
รีวิว ไปโรงพยาบาลช่วงโควิด-19 ระบาด ปลอดภัยไหมนะ | HDmall
รีวิว สวอปตรวจโควิด แหย่จมูก PCR ที่ โรงพยาบาลรัฐบาล | HDmall
รีวิว ตรวจสุขภาพโปรแกรม Long COVID-19 ติดตามอาการหลังหายจากโควิด ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 | HDmall
รีวิว ตรวจ ATK สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ที่ GoCheck | HDmall

รีวิววิธีตรวจ ATK แบบน้ำลาย ตรวจยังไง ยากไหม? | HDmall

เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจคัดกรองโควิด-19 (COVID-19) จากคลินิกและโรงพยาบาลใกล้คุณ และไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องสุขภาพและโปรโมชั่นเมื่อกดดาวน์โหลดแอป iOS และ Android


3 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2(https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/960), 7 มกราคม 2564.
รัฐบาลไทย, ประชาชนสามารถไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สถานที่ใดบ้าง ??, (https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27257).
Tnn, เปิดราคาค่าตรวจโควิด-19 กลุ่นไหนฟรี-กลุ่มไหนต้องจ่าย, (https://www.tnnthailand.com/content/32033), 15 มีนาคม 2563.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
ติดเชื้อ Covid-19 ต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไร?
ติดเชื้อ Covid-19 ต่างกับไข้หวัดธรรมดาอย่างไร?

ไอ จาม มีน้ำมูก ติดเชื้อ Covid-19 หรือเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดากันแน่? หาคำตอบได้แล้วที่นี่

อ่านเพิ่ม
โรค Covid-19 ต่างจากไข้หวัดใหญ่อย่างไร?
โรค Covid-19 ต่างจากไข้หวัดใหญ่อย่างไร?

โรค Covid-19 กับโรคไข้หวัดใหญ่ อาการคล้ายกัน ติดจากเชื้อไวรัสเหมือนกัน แล้วทั้ง 2 โรคต่างกันอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่ม
ออกไปวิ่งในที่แจ้งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงที่ COVID-19 ระบาด
ออกไปวิ่งในที่แจ้งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงที่ COVID-19 ระบาด

วิ่งในที่แจ้งอย่างไรให้ปลอดภัย และการไปออกกำลังกายที่ยิมเสี่ยงติด COVID-19 ไหม? หาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่ม