การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ขวบ

การตรวจสุขภาพเด็กอายุ 1-10 ขวบ

แม้แต่ในเด็กเล็กอายุ 1-10 ขวบก็ควรรับการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคและติดตามพัฒนาการว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่

อ่านเพิ่ม
ตรวจสุขภาพอายุ 30-49 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง ราคาเท่าไร?

ตรวจสุขภาพอายุ 30-49 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง ราคาเท่าไร?

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ที่มีอายุ 30-49 ปี จำเป็นต้องตรวจอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร ราคาเท่าไร?

อ่านเพิ่ม
คุณหลับดีจริงๆ หรือไม่...รู้ได้ด้วย Sleep test

คุณหลับดีจริงๆ หรือไม่...รู้ได้ด้วย Sleep test

“การนอน” เป็นส่วนสำคัญของชีวิต ปัญหาการนอนอาจส่งผลถึงสุขภาพร่างกายและจิห้ชัวร์ก่อนเข้าขั้นรุนแรง ด้วย Sleep tตใจ เช็กใest

อ่านเพิ่ม
รู้ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูก

รู้ก่อนตรวจมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก ยิ่งรู้แต่เนิ่นๆ ยิ่งมีโอกาสรักษาหาย การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอช่วยได้

อ่านเพิ่ม
อาการบางอย่างที่นึกว่าเป็นเพราะสูงวัย ที่จริงอาจแก้ไขได้ เริ่มจาก “ตรวจสมอง”

อาการบางอย่างที่นึกว่าเป็นเพราะสูงวัย ที่จริงอาจแก้ไขได้ เริ่มจาก “ตรวจสมอง”

รู้ทันสัญญาณที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมอง และ 4 วิธีตรวจสมอง CT Scan, MRI, PET, SPECT

อ่านเพิ่ม
NGAL ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยไตวาย

NGAL ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาผู้ป่วยไตวาย

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) เครื่องมือใหม่ ที่ช่วยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury: AKI)

อ่านเพิ่ม
ตรวจสุขภาพ อายุต่ำกว่า 30 ปี ทั้งชายและหญิง

ตรวจสุขภาพ อายุต่ำกว่า 30 ปี ทั้งชายและหญิง

ป้องกันและลดความเสี่ยงโรคภัยในอนาคตได้ด้วยการตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยๆ

อ่านเพิ่ม
ตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 50 ปี ทั้งชายและหญิง

ตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 50 ปี ทั้งชายและหญิง

ความสำคัญและรายการตรวจสุขภาพของคนอายุมากกว่า 50 ปี หรือวัยเกษียณ มีอะไรบ้าง?

อ่านเพิ่ม
ตรวจ COVID-19 ที่ไหนได้บ้าง? ราคาเท่าไร?

ตรวจ COVID-19 ที่ไหนได้บ้าง? ราคาเท่าไร?

รวมสถานที่ตรวจเชื้อ COVID-19 และราคาโดยประมาณ รวมถึงเงื่อนไขในการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่ม
ตรวจปอด ทดสอบสมรรถภาพปอดของคุณว่า แข็งแรงหรือไม่

ตรวจปอด ทดสอบสมรรถภาพปอดของคุณว่า แข็งแรงหรือไม่

การตรวจปอดคือ หนึ่งในวิธีประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจ และหาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค

อ่านเพิ่ม
ตรวจการได้ยิน ตรวจหู ตรวจอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง?

ตรวจการได้ยิน ตรวจหู ตรวจอย่างไร ต้องตรวจอะไรบ้าง?

"การตรวจหู ตรวจการได้ยิน เป็นสิ่งสำคัญ วิธีตรวจมีหลายแบบ เพื่อให้เด็กที่ยังไม่สามารถโต้ตอบก็สามารถตรวจการได้ยินได้ "

อ่านเพิ่ม
ตรวจโรคเรื้อรังคืออะไร จำเป็นไหม ใครควรตรวจบ้าง?

ตรวจโรคเรื้อรังคืออะไร จำเป็นไหม ใครควรตรวจบ้าง?

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเรื้อรังหรือโรคกลุ่ม NCDs เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนเป็นอันดับ 1 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เป็นหนึ่งในหนทางป้องกันการเสียชีวิตได้

อ่านเพิ่ม
การตรวจระบบทางเดินหายใจ

การตรวจระบบทางเดินหายใจ

ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจอาจส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิต หากไม่มีการป้องกันและรักษาที่ถูกต้องทันเวลา

อ่านเพิ่ม
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo

การตรวจหัวใจแบบ Echo วิธีที่ช่วยในการตรวจพบและวินิจฉัยโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

อ่านเพิ่ม
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST คืออะไร

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST คืออะไร

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST วิธีตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่ม
ดูบทความเพิ่มเติม