พญ. มัณฑนา สันดุษฎี

ผู้รีวิว

แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ และ เวชบำบัดวิกฤต ปัจจุบันประจำอยู่ที่ศูนย์อายุรกรรม และ Sleep Center โรงพยาบาลพระรามเก้า

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • เวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์