นพ. ปัญญา ทวีปวรเดช

ผู้รีวิว

แพทย์คลินิกเต้านม โรงพยายาบาลพระรามเก้า

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
  • ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา