นพ. วิทู กลิ่นอวล

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ ศูนย์ศีรษะ คอ และเต้านม ที่โรงพยาบาลพญาไท 3

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลศัลยแพทย์ด้านศีรษะ คอ และเต้านม